Arcona Property Fund doporučil pro rok 2017 finální výplatu dividend ve výši 0,14 eura

12.4.2018 - Společnost Arcona Capital, přední nezávislý správce nemovitostních fondů na trzích střední Evropy, dnes oznámila, že její správní rada doporučila fondu Arcona Property Fund N.V. vyplatit akcionářům v reakci na loňské rekordní výsledky dividendy ve finální výši 0,14 eura.

Aktivní nabídky společnosti Arcona Capital Central European Properties a.s. najdete zde

 

Rcona

Cílem Arcona Property Fund je rozdělit 35 % svého provozního výsledku mezi své akcionáře.
V srpnu 2017 jim byla vyplacena v hotovosti předběžná dividenda v hodnotě 0,10 eura. Ve snaze pokračovat v nastoleném trendu zvyšování ročních plateb akcionářům a s ohledem na objem zbývajících akcií s hodnotou 3,17 milionu eur doporučila správní rada vyplatit za rok 2017 v hotovosti dividendy ve finální hodnotě 0,14 eura. Což ke konci roku 2017 ukazuje výnos z dividend ve výši 3,2 % s cenou za akcii 7,40 eura.

Rozhodnutí následuje po úspěšném roce 2017, ve kterém Arcona zaznamenala růst Fondu
z 83 milionů eur na 99 milionů eur: společnost totiž získala tři nákupní centra a jednu moderní kancelářskou budovu v Polsku. Zároveň na Slovensku a v České republice prodala dvě aktiva, jež nebyla součástí „core portfolia“, výrazně nad jejich odhadovanou cenou. Výsledky také pozitivně ovlivnila akvizice osmi polských nákupních center z prosince 2016, jež se v portfoliu poprvé projevila právě v loňském roce.

Provozní výsledky fondu za rok 2017 se vyšplhaly na 2,13 milionu eur ve srovnání s výsledkem
z roku 2016, kdy dosahovaly pouze výše 748 000 eur. Celkový výsledek před zdaněním se zvýšil o 6,4 milionu eur ve srovnání se snížením o 533 000 v roce 2016, a to hlavně díky ziskům
z přecenění a transakcí.

Správní rada očekává, že nastolený pozitivní trend v portfoliu, který byl ovlivněn jak transakcemi v Polsku, tak příznivými podmínkami v ostatních zemích, kde Arcona působí, bude v průběhu roku 2018 nadále pokračovat.

Pro nadcházející období až do roku 2022 bychom rádi rostli do objemu 500 milionů eur a při převládajících cenách za akcii bychom chtěli dosáhnout až osmiprocentního výnosu z dividend. Věříme, že v průběhu roku 2018 budou přijata taková opatření, abychom vytýčeného cíle dosáhli. Zaměřujeme se zejména na akvizice nákupních center a kancelářských budov s pozemky v hodnotě od 5 do 15 milionů eur v regionálních centrech,“ řekl Guy Barker, výkonný ředitel společnosti Arcona Capital. „V následujícím roce představenstvo očekává potenciální expanzi portfolia prostřednictvím akvizic o přibližně 50 milionů eur.“

Pokračující růst portfolia Arcona Property Fund bude důležitý pro zvýšení likvidity akcií. Likvidita se v roce 2017 významně zlepšila díky zvýšení objemu akcií obchodovaných prostřednictvím Euronext Amsterdam o 118 procent – na 424 778. Sleva mezi cenou akcie
a čistou hodnotou aktiv fondu se v průběhu roku snížila z 54 % na 44 %. Aby byla v roce 2018 nadále zvyšována likvidita akcií, je záměrem pro letošek dosáhnout sekundárního zápisu na pražské Burze cenných papírů.

Aktivní nabídky společnosti Arcona Capital Central European Properties a.s. najdete zde