Ředitelkou WGBC bude Terri Wills

27.10.2017 -

Novou výkonnou ředitelkou World Green Building Council se stane od června Terri Wills. Ve World Green Buidling Council bude mít na starosti hlavně podporu jednotlivých členů a podporu spolupráce a inovací. Vedle toho se bude snažit o dynamičtější nastartování procesů, které povedou ke globálním změnám v oblasti šetrnosti a udržitelnosti.

Terri Wills předtím pracovala na pozici ředitelky C40 Cities Climate Leadership Group. Za dobu jejího působení se v této iniciativě zabývala především rozvojem vztahů s partnery a členy, oblastí fundraisingu a uváděním strategie celé sítě do praxe. V minulosti rovněž spolupracovala s vedením kanadského Ontaria na rozvoji nových technologií nebo jako projektová manažerka v Civic Actions Greening Greater Toronto a British Broadcasting Corporation.

Zdroj: CZGBC