Stavební krize ve světle statistik

25.10.2017 - Domácí stavebnictví již několik let prochází tíživou krizí, což zřetelně signalizují zvláště podrobnější finanční statistiky. Podle průzkumu společnosti Bisnode, který sledoval hospodářské výsledky celkem 81 společností, se tržby stavebního sektoru v letech 2010 – 2012 snížily o 18,5%. Přitom ještě podstatně horší byly výsledky tuzemských stavbařů v oblasti zisku – ten se propadl dokonce o téměř 35%. Jen nepatrně lépe na tom ve zmíněných letech byli výrobci stavebních hmot a materiálů. V monitorované skupině 69 takových společností se sice v období 2010 – 2012 tržby zvýšily o 3%, ovšem zisk klesl o 30%.

Celkově velmi nepříznivý vývoj celého stavebního sektoru přitom v loňském roce pokračoval. Obor sužovaly ekonomická recesenedostatek státních i soukromých zakázek, či utažené bankovní kohoutky stejně jako pokles daňových příjmů obcí a krajů.

Jak ukazují aktuální výsledky publikované Českým statistickým úřadem a také v analýzách společnosti CEEC Research, stavební produkce za prvních šest měsíců roku 2013 klesala jedním z nejrychlejších temp od vzniku České republiky. Výkon stavebnictví se za první loňské pololetí propadl až o 12,7%, přitom produkce pozemního stavitelství se snížila o 12,4% a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles produkce o 13,4%. Tento další útlum stavební výroby byl dán jednak dalším úbytkem stavebních projektů od investorů a také pozdním startem stavební sezóny z důvodu netradičně dlouhé zimy.

Boj o přežití

Společnost Bisnode hodnotila v letech 2010 až 2012 vzorek 81 nejvýznamnějších firem, které podnikají v oblasti stavebnictví. Jejich celkové tržby poklesly ze 175,8 miliard Kč v roce 2010 na 143,3 miliard v roce 2012, což představuje pád o 18,5 %. Hospodářský výsledek sledované skupiny firem se ve stejném období propadl o 34,6 %. „Výsledky naší studie dokazují, že stavební společnosti na trhu doslova bojují o přežití a tvrdě soutěží o každou zakázku,“ říká k tomu Petra Štěpánová, analytička firmy Bisnode, s tím, že současná situace na trhu stavebních prací má negativní vliv také na zaměstnanost – v celém odvětví se počet zaměstnanců za poslední dva roky snížil o 3 465, tedy o 10 %.

Odbyt stoupá, zisky klesají

V rámci své analýzy poměrů v tuzemském stavebnictví společnost Bisnode hodnotila rovněž vzorek 69 významných firem, které působí v oblasti výroby stavebních hmot a materiálů. I v tomto případě finanční ukazatele výmluvně ilustrují aktuální nepříznivou situaci ve stavebnictví. V období let 2010 – 2012 celkové tržby producentů stavebních hmot a materiálů vzrostly z 52,6 miliard v roce 2010 na 58,3 miliard Kč v roce 2011, nicméně v roce 2012 se propadly na 54,1 miliard. V letech 2010 – 2012 tedy tyto tržby celkově vzrostly jen o 3%, zatímco se ovšem hospodářský výsledek sledované skupiny firem snížil o 30,1% na 3,2 mld. Kč. I tady jsou patrné dopady na zaměstnanost v oboru, byť mírnější – výrobci stavebních materiálů ve sledovaných letech počet svých zaměstnanců snížili o 1,4%.

Zdroj: Stavebniforum.cz, Celý článek i s grafy najdete zdeIlustrační foto: Stock.xchng