Strašák, kterému se můžete vyhnout

Syndrom karpálního tunelu. Strašák. Postrach. Něco, čemu by ste se nejraději vyhnuli. Néco, co víte že existuje, ale nechcete si připustit, že by se mohlo týkat i vaší osoby, nebo osoby vám blízké. Zkuste si při práci v kanceláři zamyslet, jestli můžete proti tomuto modernímu postrachu něco udělat.

Citlivá a složitá horní končetina

Vlivem špatného sezení u počítače nemusí být nutně jen bolesti zad. Velmi často nás  zužují obtíže v oblasti zápěstí, lokte či ramena. Tyto problémy pramení z nesprávné opory ruky při práci s myší. Prapůvodní funkcí horní končetiny bylo nést váhu našeho těla. Vlivem evoluce, kdy se člověk  napřímil na dvě končetiny, naše ruka začala sloužit převážně k práci a ke smyslovému vnímání. Stala se jednou z nejpohyblivějších částí našeho těla. Horní končetina jako funkční celek se skládá z ruky, která je tvořena velkým množstvím kůstek anatomicky uspořádaných tak, že je fyziologicky klenuta do kopule. Dále je to předloktí, které je tvořeno kostí vřetenní a kostí loketní, které jsou loketním kloubem spojeny s kostí pažní. Tyto dvě kůstky mají schopnost rotačního pohybu jedné přes druhou, což nám umožní pohyb dlaně do rotace. Dále se jedná o kost pažní, která je ramenním kloubem spojena s lopatkou a lopatka samotná, která je svaly přichycena na náš hrudník. Schopnost pohybu lopatky po našem hrudníku a volnost ramenního kloubu umožňují dohromady velký rozsah pohybu.

Jak poznat syndrom karpálního tunelu?

Posaďte se ke stolu a opřete své předloktí o stůl, tak jak jste zvyklý. Sledujte, v jaké poloze se nachází vaše dlaň, vaše předloktí a vaše rameno. Většina z nás bude mít propadlou dlaň do stolu, tunýlek v oblasti zápěstí a rameno vysunuté dopředu (viz obr.1). Tunýlek pod naším zápěstím znamená zkrácení svalů na dlaňové straně naší ruky. Toto zkrácení způsobí propad naší klenby ruky a hlavně velmi často bolestivý útlak nervu a cév v této oblasti. Tyto obtíže můžete znát pod názvem „syndrom karpálního tunelu“. Tato nerovnováha vzniká, krom jiného, přetížením naší ruky jejím nesprávným zatížením při práci s počítačem.

Opřete znovu  svou ruku o stůl a přilepte celou plochu vašeho předloktí, především tu koncovou část u zápěstí, do stolu. Sledujte, co se stalo s vaší dlaní. Tato aktivita předloktí by měla vaši dlaň lehce nadzvednout a vytvořit její kopulovité klenutí. Pozor, je možné, že při této aktivitě vám vyjede ramenní kloub dopředu. Snažte se ho udržet v rovině s pocitem tahu do šířky (viz obr. 2). Je tedy zřejmé, že kvalita opory o naše předloktí výrazně ovlivní držení dlaně samotné. Tato klenba udrží svaly na spodní straně zápěstí v protažení a v uvolnění a tím i nervy a cévy procházející touto krajinou nebudou utlačené. Tím se můžeme vyvarovat, krom jiného, výše zmíněnému syndromu karpálního tunelu.

Jak je možné toto postavení ruky trénovat?

Posaďte se a vezměte do ruky (pokud máte) malý Sball (viz. obr.3). Druhou rukou tento Sball mačkejte proti vaší dlani a prociťujte, co se s ní děje. Balon vám dává  pocit šířky ve spodu vaší dlaně. Poté opřete ruku o stůl a do dlaně si dejte malý míček (viz obr. 4). Představte si „tu samou šířku“ ve vaší dlani, jakoby vaše palcová a malíková strana zápěstí „obtékala“ kulatý míček. S tímto pocitem šířky můžete lehce míček mačkat. U tohoto cvičení je důležité, aby celé předloktí bylo v kontaktu se stolem a rameno nesmí utíkat dopředu. Poté zaujměte to samé postavení, ale místo míčku si dejte do ruky myš od počítače. Zkuste zachovat pocit šířky ve vaší dlani s oporou o CELÉ předloktí. S tímto pocitem pak zkuste vydržet v práci co nejdéle.