1. ledna 1970

108 AGENCY: Průzkum mezi developery

108 AGENCY: Průzkum mezi developery

108 AGENCY zpracovala průzkum mezi největšími realitními developery, který byl zaměřen na aktuální situaci a vývoj na trhu moderních průmyslových nemovitostí třídy A v České republice. 108 AGENCY zjišťovala, zda přetrvávající růst trhu z minulých let lze očekávat i v budoucnu, jaké lokality jsou z hlediska umístění průmyslových areálů nejžádanější a také jak se např. budou vyvíjet ceny pronájmu prostor či zda se bude intenzivněji stavět spekulativně, tedy bez předem známého nájemce. Z průzkumu také vyplývá, jaký význam má pro developery činnost realitně-poradenských agentur.

Trh s průmyslovými nemovitostmi se v posledních letech těší výborné kondici a zaznamenává významný růst. S pozitivním výhledem české ekonomiky bude růst trhu podle developerů pokračovat i v roce 2016 a příznivě se vyhlíží také do roku 2017, minimálně pak do jeho první poloviny. Tradičně největší zájem o průmyslové nemovitosti je v zavedených lokalitách, jako je Praha, Brno a Plzeň. Nicméně z důvodu stále více omezené dostupnosti pozemků pro novou výstavbu, která zde panuje, by se měl zájem častěji přesouvat i do lokalit vzdálenějších od těchto měst. Jedná se především o oblasti severních a západních Čech, které těží z blízkosti německých hranic.

„Severní a západní Čechy disponují zavedenou infrastrukturou a nabízejí výborné dopravní napojení na německé dálniční sítě, také proto jsou oblíbené například u distribučních firem zapojených do německého obchodu. Další výhodou těchto oblastí je dostatek poměrně levné a kvalifikované pracovní síly. Do popředí zájmu se dostávají rovněž dříve zatracované lokality severně a severovýchodně od Prahy,“ říká Jakub Holec, jednatel společnosti 108 AGENCY. Z průzkumu v této souvislosti dále vyplývá, že roli pro nové lokality bude hrát vyjma dobrého napojení na hlavní silniční tahy a dostatku pracovní síly také dostupnost pro zaměstnance a zájem dotčených municipalit spolu se stávající regulací územního plánování v dané oblasti.

Prvenství z hlediska poptávky po průmyslových prostorech se v roce 2016 přisuzuje odvětví e-commerce, které nyní zažívá na trhu velký rozkvět. Skeptičtější obchodní očekávání v návaznosti na slábnoucí konjunkturu v Číně a krizi Volkswagenu pak panují v německém automobilovém průmyslu, což by mohlo mít vliv i na tento dosud silný segment v České republice. „V poslední době zaznamenáváme u obchodních společností v sektoru automotive mírný pokles poptávky ze strany německých výrobců,“ komentuje Jakub Holec a doplňuje: „Nicméně neočekáváme zde žádný zásadní propad, spíše určitou míru stagnace a stabilizace odvětví.“

Ceny základního nájemného moderních průmyslových nemovitostí se v České republice drží dlouhodobě na úrovni okolo 4eur/m2/měsíc a na této úrovni by se měly pohybovat i v následujícím roce. Výjimkou mohou být hlavní lokality, zejména Praha a Plzeň, kde by výše nájmů mohla vzhledem ke klesající míře neobsazenosti prostor mírně vzrůst. Ochota developerů poskytovat pobídky, jež mohou významně snížit výslednou cenu nájmu, bude pak díky stále silné poptávce slábnout. Celková neobsazenost prostor se v roce 2016 předpokládá na úrovni 7%, v roce 2017 o jeden procentní bod níže. Rostoucí tendenci z pohledu developerů budou mít bezpochyby požadavky nájemců na standard a vybavení prostor. Ty budou muset být uzpůsobeny tak, aby dlouhodobě nájemcům vyhovovaly a zejména šetřily jejich náklady.

Spekulativní výstavba průmyslových nemovitostí po útlumu posledních let opět ožila, i když v menší míře než dříve. Některé developerské společnosti na bázi spekulativní výstavby již nějakou dobu stavějí a plánují v tom pokračovat. Nejedná se však o výstavbu bez rozmyslu, společnosti se poučily z krize a jsou obezřetnější. „Skrze spekulativní výstavbu si mohou developerské společnosti vytvářet určitý náskok před konkurencí a prostor pro pokrytí poptávky, jež vyžaduje okamžité nastěhování nájemce. Avšak nelze spekulativně stavět specifickou budovu. Developerské společnosti jsou dnes při realizaci spekulativní výstavby opatrnější a nutno říci, že ne všechny jsou jí nakloněny. Stále převládá výstavba na míru požadavků konkrétního nájemce, která je pak doplněna o výstavbu spekulativní. S tímto trendem lze s velkou pravděpodobností počítat rovněž do budoucna,“ dodává Jakub Holec.

Průzkum také zjišťoval, jak developeři vnímají roli realitních zprostředkovatelů a do jaké míry jejich služeb využívají. Z výsledků plyne, že realitně-poradenské agentury jsou obchodním partnerem všech developerů, přičemž pro některé z nich tvoří také hlavní zdroj realizovaných transakcí. Přidanou hodnotu realitních poradců vidí developeři především ve správné informovanosti klientů a jejich pomoci zorientovat se na trhu v rámci jednotlivých nabídek. Kvalitní realitní poradci bývají také důležitým prostředníkem mezi developerem a klientem, kdy mimo jiné dokážou během obchodních jednání správně interpretovat „třecí body“ oběma stranám a udržovat tak vyvážené a dlouhodobé obchodní vztahy. Ceněné jsou rovněž průzkumy a analýzy trhu, jež poradenské agentury pravidelně zpracovávají.

Průzkumu se zúčastnily společnosti CTP, Goodman, P3, Prologis a SEGRO. Pohledy jednotlivých developerů se v určitých otázkách lišily v závislosti na nabízeném produktu a lokalitě.

Zdroj: http://www.108agency.cz/moderni-prumyslove-nemovitosti-v-roce-2016-nadale-porostou