30. října 2017

25 let skupiny PASSERINVEST v ČR

25 let skupiny PASSERINVEST v ČR

Skupina PASSERINVEST slaví letos 25 let od svého založení a naplno pokračuje v plnění své dlouhodobé strategie budování a kultivace developerského trhu v České republice.

Aktivní nabídky společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s. najdete zde

 

passerinvest logo

 

Aktuálně skupina:

• již proinvestovala do konce roku 2016 cca 15 mld. Kč v BB Centru, z toho 10 % investovala do neziskových projektů (škola, parky, dětská hřiště, relaxační zóny apod.)
• plánuje proinvestovat dalších 13 mld. Kč (včetně investic do neziskových projektů jako např. náměstí, rozšiřování parku, dětské hřiště a relaxační zóny), celkově pak budou investice v BB Centru činit 28 mld. Kč
• letos v březnu v rámci strategie dlouhodobého vlastnictví a správy budov odkoupila další dříve prodanou budovu, Budovu D, v pražském BB Centru,
• bude pokračovat v nastavené strategii a plánuje odkoupit zbývající čtyři administrativní objekty v BB Centru včetně jejich následné revitalizace,
• nově nabízí druhou emisi dluhopisů v objemu 1,5 mld. Kč,
• bude pokračovat v kultivaci veřejného prostoru v BB Centru – dalším projektem v tomto roce je vytvoření centrálního náměstí před budovou Brumlovka včetně nového přechodu přes hlavní komunikaci (Vyskočilova ul.),
• v neposlední řadě plánuje realizovat výstavbu apart hotelu a nájemních bytů s retailovými prostory, tří administrativních budov včetně dalších retailových ploch, dále připravuje tři rezidenční projekty včetně rozšíření Rezidenčního parku Baarova II, výstavbu Muzea Bible a samozřejmě i z pohledu dlouhodobé udržitelnosti revitalizaci nedávno odkoupených budov A, B, D.

Skupina PASSERINVEST slaví letos čtvrt století své existence a jako první dárek si nadělila zpětným odkupem od společnosti SachsenFonds Holding Tschechien Sechs GmbH & Co. KG Budovu D. Ve svém portfoliu tak vedle budov ALPHA, BETA, A a B má zpět již pátý projekt pražského
BB Centra, a tím úspěšně pokračuje ve své strategii, kdy nechce být pouze developerem, ale také investorem a správcem nemovitostí.

Skupina PASSERINVEST vydala prostřednictvím 100% dceřiné společnosti PASSERINVEST FINANCE, a.s., dluhopisy v hodnotě 1,5 mld. Kč jako samostatnou emisi v podobě zaknihovaných cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů se splatností v březnu 2023. Jejich roční úrokový výnos 5,25 % je splatný čtvrtletně. I tentokrát skupina PASSERINVEST plánuje použít výtěžek emise primárně k nákupu investičních nemovitostí.

V současné době se společnost PASSERINVEST GROUP, a.s., připravuje na revitalizaci budov A, B a D. V přípravě je také projekt na výstavbu nové budovy, apart hotelu s nájemními byty a retailovými prostory ve východní části BB Centra.

„Nedílnou součástí strategie urbanistického developera je dlouhodobě udržitelný přístup k celému území. Kultivace a rozvoj veřejného prostoru je směr, kterým se chceme a budeme ubírat. BB Centrum je místem, které slouží všem lidem bez ohledu na to, zda zde pracují, bydlí nebo jej navštěvují. Letos, dá-li Bůh, vybudujeme nové náměstí Brumlovka a další přechod přes Vyskočilovu ulici, následně bychom začali s úpravou ulice Želetavská a veřejných prostor mezi budovami A, B a C. Během letošního roku by měl být také hotov nový vodní prvek u budovy ALPHA. Zároveň již probíhá výstavba nového školního pavilonu pro Křesťanskou školu Elijáš a také se postupně rozroste park Brumlovka, kde v rámci druhé etapy realizace vznikne dopravní dětské hřiště a jezero. Jeho součástí by měl být i model tzv. Šalamounova chrámu, na jehož principech může být srozumitelnou formou vysvětleno evangelium,“ upřesňuje Radim Passer, zakladatel a generální ředitel PASSERINVEST GROUP, a.s.  

Zdroj: PASSERINVEST GROUP, a.s.

Aktivní nabídky společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s. najdete zde