29. října 2017

5. výročí aliance Šance pro budovy

5. výročí aliance Šance pro budovy

Ve středu 23. března se na Žižkovské věži v Praze uskutečnilo setkání u příležitosti pátého výročí od založení aliance Šance pro budovy. Vedle příjemného networkingu se skleničkou vína a skvělým cateringem byla součástí akce i panelová diskuse s významnými zástupci státní správy, která celému setkání předcházela.

Akci zahájili úvodním slovem zástupci zakládajících členských organizací aliance – ředitel Centra pasivního domu Jan Bárta a ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda. Oba na úvod shrnuli výsledky a úspěchy, kterých aliance v uplynulých pěti letech dosáhla. Pozitivně zhodnotili fakt, že se povedlo implementovat směrnici o energetické účinnosti a nastartovat dlouhodobější dotační programy. Simona Kalvoda také nastínila, na jakou problematiku se bude aliance zaměřovat v dalších letech. Mezi zmíněnými tématy bylo hospodaření s vodou, vnitřní prostředí budov a vnější prostředí stavby, tedy vliv stavby na životní prostředí. Po úvodní části se slova ujal moderátor večera Petr Holub, výkonný ředitel aliance Šance pro budovy, který vzápětí předal slovo prvnímu z hostů, Janu Křížovi, náměstkovi ministra životního prostředí. Ten zhodnotil přínosy spolupráce s aliancí a představil aktuální dotační programy, jejichž cílem je podpořit plnění Národního akčního plánu energetické účinnosti. Mezi aktuální dotační programy se řadí Nová zelená úsporám navíc s nově zavedenou podporou fotovoltaiky, kolíkové dotace, či Operační program Životní prostředí zaměřený na zateplování a technologie veřejných budov.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba ve své prezentaci nejprve vyzdvihl úspěšnou implementaci směrnice o energetické účinnosti do praxe a poděkoval alianci za přínosnou spolupráci. Představil také rozhodnutí MPO, že se bude věnovat oblasti zaměřené na „malou energetiku“. Pro tuto aktivitu byl zřízen samostatný odbor, jehož vedením byl pověřen Vladimír Sochor.Dotační politiku na regionální úrovni představil všem přítomným náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád, který se také vyjádřil k otázce zadávání veřejných zakázek, zejména k administrativním překážkám a jejich odstraňováni.

Po bloku věnovanému delegátům stání správy dostali prostor zástupci soukromého sektoru – ředitelé významných stavebních firem působících na českém trhu. Těm položil moderátor diskuse otázku, co je pro ně důležité ve vztahu k veřejné správě. Prvním na tuto otázku odpověděl Tomáš Rosák, generální delegát Saint-Gobain pro Českou republiku. Ten vyzdvihnul pozitivní vliv dotačních programů, které umožňují šířit nové metody výstavby a tím vytvářet určitý standard.

Leoš Vrzalík, ředitel úseku business development Skanska na úvod zmínil velký pokrok v oblasti šetrného stavebnictví, poděkoval alianci za spolupráci a pozitivně ohodnotil práci zástupců veřejné správy, konkrétně v nastavení parametrů dotační politiky, díky kterým je možné udržet nastavený standard výstavby a dále ho posouvat. Zároveň si však povzdechnul nad tím, že velké firmy jako Skanska na dotace zatím nedosáhnou a inovace obvykle financují ze svých zdrojů.

Výkonný ředitel společnosti Xella, Igor Forberger stejně jako jeho kolegové ze soukromého sektoru hodnotil dotační programy.  Vyzdvihnul hlavně Novou zelenou úsporám, kterou popsal jako program s jasnými pravidly a dobře nastavenými parametry čerpání. Ve své řeči navázal na otázku standardu výstavby a problematiku nedostatku kvalifikovaných řemeslníků. A zároveň poznamenal, že by stát měl řemesla podpořit.

Poslední z řečníků Jiří Kudlička, jednatel společnosti Bachl byl velmi stručný a jen podotkl, že je rád za to, že dotace fungují. Na jeho slova opět navázal moderátor večera, který odstartoval debatní část programu. Předmětem debaty byla ústřední otázka, jaké finanční nástroje pomohou udržet standard nastavený dotačními programy po roce 2020. Do diskuse se zapojili jak nezávislí oborníci, tak i delegáti odborů ministerstev a úřadů. Do diskuse svým příspěvkem přispěl náměstek MŽP Jan Kříž, který se vyjádřil na téma úvěry a jejich poskytování z vlastních zdrojů městům a obcím.

Vedoucí nového odboru energetické účinnosti na MPO Vladimír Sochor podotkl, že dotace budou i po roce 2020, ale i tak bude třeba hledat další finanční zdroje například z privátního sektoru. Zároveň je v této oblasti třeba nastavit jednotný směr. Zmínil také to, že je potřeba začít tuto otázku řešit již v současné době paralelně s dotačními programy tak, aby jejich ukončení respektive omezení znatelně nedopadlo na stavební trh.

Zbytek večera se nesl v duchu příjemného networkingu a oslav výročí ve výšce 93 m nad zemí v observatoři Žižkovské věže s hudebním doprovodem skupiny Yellow Sisters.

Zdroj: CZGBC