29. října 2017

Aktuální Deloitte develop index

Aktuální Deloitte develop index

Průměrná nabídková cena nového bytu v Praze v březnu a dubnu vzrostla o 1,6 % na 73 500 Kč za m2. V nabídce developerů se objevilo celkem 25 nových rezidenčních projektů (bytových i rodinných domů) s celkovým objemem 1 241 bytů. Vyplývá to z aktuálního vydání Deloitte develop indexu, který každé dva měsíce analyzuje stav nabídky pražského developerského trhu a sleduje vývoj nabídkových cen prodávaných bytů. Údaje jsou založeny na datech portálu Cenovamapa.org.

V jarních měsících se na rezidenčním trhu začal výrazněji projevovat pokles nabídky volných bytů doprovázený zvýšenou poptávkou. „V ročním porovnání je deficit bytů na trhu již velmi citelný. Oproti stejnému období roku 2015 na trhu v tuto chvíli chybí zhruba 1 400 volných bytů k prodeji, což ve svém důsledku představuje téměř 22% úbytek nabídky,“ uvedl Miroslav Linhart, ředitel oddělení nemovitostí společnosti Deloitte, který je odpovědný za odvětví nemovitostí v České republice.

Ve sledovaném období bylo na trhu umístěno celkem 25 nových rezidenčních projektů nebo nových etap již probíhajících projektů (bytových i rodinných domů) s celkovým objemem 1 241 bytů. „Zhruba polovina těchto ,nových projektů’ je pokračováním či další etapou již dříve zavedených projektů, těch skutečných novinek je stále méně než loni,“ připomíná Milan Roček, jednatel portálu Cenovamapa.org.

Prodeje bytů mírně klesají

Prodej jednotek oproti předešlým měsícům mírně poklesl. V průběhu března a dubna letošního roku bylo na pražském rezidenčním trhu dle deklaratorních informací z ceníků developerů prodáno celkem 1 367 nových bytů (změna stavu v ceníku na „prodaný“). Do nabídky pak bylo opětovně navráceno 118 bytů.  Za sledované období bylo tedy absolutně prodáno 1 249 bytů, což představuje pokles o 102 bytů oproti předchozímu období.

Nejvíce bytů ubylo ve sledovaném období z nabídky developera Central Group, a to 251 jednotek. Následují Finep s 89 jednotkami, Metrostav Development (84), Skanska (66) a Daramis (50). První pětici opustila společnost Ekospol, které v aktuálním období z ceníků developerských projektů po započtení vrácených jednotek do nabídky ubylo 5 bytů.

Za nárůstem na Praze 2 stojí jediný projekt

Nejvíce v březnu a dubnu letošního roku vzrostly ceny bytových jednotek určených k prodeji v městském obvodu Prahy 2, a to o téměř 52 %. Tento nárůst je však způsoben příchodem jediného nového developerského projektu s luxusními byty na jinak klidný trh doposud z většiny tvořený rekonstrukcemi stávajících činžovních domů. Naopak největší pokles nabídkových cen bytů byl zaznamenán v rámci Prahy 3, kde průměrná nabídková cena klesla v dvouměsíčním porovnání o 1 %. Proti průměru roku 2014 vzrostla průměrná nabídková cena nových volných bytů v Praze o více než 13 %.

„Cenová politika trhu pokračovala v započatém trendu předešlého období – ceny bytů rostou a slev ubývá. I v průběhu března a dubna došlo ke zdražení bytů již umístěných na trhu. Zdraženo bylo téměř 19 % jednotek z nabídky, a to v průměru o 213 tis. Kč,“ zmiňuje Petr Hána, manažer oddělení nemovitostí společnosti Deloitte.    

Zdroj: Deloitte