4. listopadu 2018

Arcadis’ Sustainable Cities Index: Praha je 2. nejvíce udržitelným městem v CEE, ve srovnání stovky světových metropolí obsadila 23. místo.

Arcadis’ Sustainable Cities Index:  Praha je 2. nejvíce udržitelným městem v CEE, ve srovnání stovky světových metropolí obsadila 23. místo.

Praha je po Vídni druhým nejvíce trvale udržitelným městem ve střední a jihovýchodní Evropě (CEE) Ve srovnání 100 světových metropolí se umístila celkově na 23. místě. Index každé dva roky sleduje a porovnává u vybraných měst tři pilíře: lidé (People), podnikání (Profit) a dlouhodobě udržitelný rozvoj (Planet) Praha vysoce skórovala v pilíři lidé a podnikání, prostor pro zlepšení je v oblasti dlouhodobě udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí Arcadis´ Sustainable Cities Index vedou města: Londýn (1. místo), Stockholm (2. místo) a Edinburgh (3. místo).

sdg

Arcadis (EURONEXT: ARCAD): Arcadis, mezinárodní společnost zaměřená na poradenství v oblasti stavebnictví, životního prostředí a udržitelného rozvoje, každé dva roky porovnává stovku globálních metropolí z hlediska: kvality života jejich obyvatel (pilíř Lidé), úrovně podnikatelského prostředí (pilíř Podnikání) a jejich dlouhodobě udržitelného rozvoje (pilíř Planet). Tyto tři oblasti vychází z Cílů dlouhodobě udržitelného rozvoje, které do roku 2030 definovala pro svých 193 členů Organizace spojených národů (OSN).

Arcadis´ Sustainable Cities Index 2018 vede Londýn, následovaný Stockholmem a Edinburghem. V první dvacítce (viz příloha 1 na konci textu) je celkem 14 evropských měst, 3 města asijská a 3 severoamerická. Praha se celkově umístila na 23. místě a je po Vídni druhou nejvíce udržitelnou metropolí regionu střední a jihovýchodní Evropy (srovnání CEE viz příloha 2 na konci textu).

Praha v celkovém globálním hodnocení

Praha je v aktuálním Arcadis´ Sustainable Cities Index hodnocena jako tzv. vyrovnaný inovátor. Ve dvou sledovaných pilířích (kvalita života jejích obyvatel a úroveň podnikatelského prostředí) se umístila celosvětově velmi vysoko. Index oceňuje například dostupnost a kvalitu zdravotní péče v Praze, bezpečnost našeho hlavního města, rozvoj turismu, řadu příležitostí k podnikání a širokou nabídku pracovních míst. V rámci třetího pilíře (trvale udržitelný rozvoj) dobře hodnotí vodní hospodářství a zeleň ve městě. Prostor pro zlepšení je v dopravě, propojení města geografickém i virtuálním, a ve zlepšení odpadového hospodářství,“ uvádí Lenka Matějíčková, vedoucí oddělení Sustainability z české pobočky Arcadis.

Praha ve srovnání regionu CEE

Po Vídni, které patří 5. příčka v celkovém globálním srovnání, je Praha (celkově na 23. místě) druhou nejvíce trvale udržitelnou metropolí regionu střední a jihovýchodní Evropy. S velkým odstupem se řadí další sledovaná hlavní města CEE: Varšava (celkově 54. místo) a Budapešť (57. místo).

Přední místo Praze ve středoevropském srovnání zajišťuje množství zeleně, dostupnost a kvalita zdravotní péče a vyváženost pracovního a osobního života. Praha je pro návštěvníky velmi atraktivní a sama turismus maximálně podporuje. Náš index poukazuje na nutnost omezit emise CO2, podpořit alternativní způsoby dopravy (e-automobily, cyklodoprava) a zlepšit zpracování odpadních vod. V poslední jmenované oblasti Praha své renomé již zlepšuje. Od září 2018 je ve zkušebním provozu nová čistička odpadních vod, která pracuje s nejmodernějšími technologiemi a má dostatečnou kapacitu pro současné i rostoucí potřeby metropole. S celkovými náklady 6,6 miliardy Kč jde o největší investici města v posledních letech,“ uvádí Lenka Matějíčková, vedoucí oddělení Sustainability společnosti Arcadis Česká republika.

Doporučení pro Prahu

Stejně jako Varšava a Budapešť se i Praha podle Arcadis´ Sustainable Cities Indexu potýká s emisemi CO2, ke kterým výrazně přispívá dopravní situace v Praze.

Řešení dopravní situace v Praze má řadu kroků. K poměrně rychlým a snadným opatřením patří z našeho pohledu rozvoj záchytných parkovišť, která budou vázána na páteřní systém městské hromadné dopravy. Za vhodné řešení také považujeme podporu elektromobility – ať už autobusů MHD, rozšíření nabíjecích stanic pro privátní a firemní e-vozy a rozšíření sdílených kol/elektrokol. S tím souvisí rozvoj sítě cyklostezek a jejich provázanost na MHD. K restriktivním opatřením, která dnes zavádějí mnohé evropské metropole, náleží omezení vjezdu do centra města pro auta, jež nesplňují určité emisní limity. Klíčové je dobudování vnitřního a vnějšího dopravního okruhu, které odlehčí dopravě v centru/širším centru, a rozvíjení sítě pražské městské hromadné dopravy (např. linka metra D) a spolupráce v tomto ohledu se Středočeským krajem a Českými drahami,“ dodává Lenka Matějíčková, vedoucí Sustainability ve společnosti Arcadis.

Arcadis´ Sustainable Cities Index pozitivně hodnotil zeleň v Praze, nicméně její další výsadba a příprava vhodných zelených ploch v rámci intravilánu města pomůže zmírnit následky zvyšujících se průměrných teplot v letním období.

Příloha 1: Arcadis´ Sustainable Cities Index – prvních dvacet měst globálně

1. Londýn 11. Kodaň

2. Stockholm 12. Amsterodam

3. Edinburgh 13. Soul

4. Singapur 14. New York

5. Vídeň 15. Paříž

6. Curych 16. San Francisco

7. Mnichov 17. Hamburk

8. Oslo 18. Berlín

9. Hong Kong 19. Seattle

10. Frankfurt 20. Dublin

Příloha č. 2: Arcadis´ Sustainable Cities Index – umístění měst CEE

1. Vídeň (celkově 5. místo)

2. Praha (celkově 23. místo)

3. Varšava (celkově 54. místo)

4. Budapešť (celkově 57. místo)

5. Moskva (celkově 58. místo)

Index pro společnost Arcadis připravilo Centrum pro ekonomický a hospodářský výzkum (CEBR).