1. ledna 1970

Audit v souladu s legislativou

Audit v souladu s legislativou

Splnění stále se měnících legislativních požadavků je pro naprostou většinu firem nad jejich síly. Plnění opatření z oblasti životního prostředí, bezpečnosti potravin, bezpečnosti práce, požární ochrany, informační bezpečnosti, energetické úspornosti, není možné sledovat a plnit bez kvalitního zázemí. K vysokým pokutám, které firmy dnes dostávají, nedochází náhodou, ale většinou po nějakém incidentu nebo nehodě, které plynou z praktického života firmy, nebo kontrole ze strany kontrolních orgánů.

Uvedené skutočnosti vyplývají z tvrzení zástupců United Registrar of Systems Czech (URS Czech), nadnárodní společnosti, zabývající se certifikací mezinárodních podnikových standardů, se zastoupením v Česku a sesterské firmy URS Inspekce.Manažeři vědí, že je lepší si předem nechat ve firmě udělat prověrku, zda firma splňuje všechny předpisy, které se týkají jejího předmětu podnikání. „Mnoho manažerů si myslí, že když se jim o tuto oblast někdo již stará, že mají vše zabezpečeno. Z našich zkušeností to ale v mnoha případech není pravda,“ míní generální ředitel URS Inspekce Petr Maličovský.

I pro jednotlivce, který takovou službu firmě dodává, je totiž velmi těžké sledovat veškeré předpisy. Právě Audit souladu je počáteční fází, kdy dochází u firmy k identifikaci právních požadavků a jejich plnění v praxi.

MaličovskýModerní technologie proces zjednodušují

Nadnárodní společnost URS Czech již před časem přešla celosvětově na „elektronický reporting“. Podle předběžných odhadů uspoří až 30 % času certifikačního procesu. Důvodem je, že mnohdy je věnováno příliš mnoho času dokumentační fázi.  Právě tuto část auditu usnadnila a zefektivnila prostřednictvím moderních technologií. Nově využívá tablety s možností převodu ručně psaného textu. „Přechod na elektronický reporting nám, jakožto nadnárodnímu certifikačnímu orgánu, pomáhá zefektivnit práci auditora při sepisování zpráv u klienta a následnému použití. Auditor se tak může více zaměřit na praktický přínos auditu pro auditovanou firmu,“ potvrdil Petr Maličovský.

Pokud má mít ISO certifikace pro firmu přidanou hodnotu, musí to chtít za prvé certifikovaná firma a za druhé musí mít příslušný auditor certifikační společnosti možnost efektivně audit provést. To závisí na přístupu auditované firmy, ale také na pracovních postupech a nástrojích, které auditor používá.

Proč získat certifikaci?

Certifikace je jinými slovy potvrzení souladu, shody skutečného stavu produktu, systému, znalostí s podobně se stanovenými specifikacemi, obvykle nějakým standardem, normou. Samotný certifikační orgán také splňuje požadavky předepsané normy a důkaz shody má potvrzený akreditací.

Nejznámějším evropským certifikátem je takzvané ISO (International Standard Organisation), což je název mezinárodní organizace pro normy sídlící ve Švýcarsku. Norem ISO je celá řada, nejznámější normou mezi veřejností je však norma ISO 9001 stanovující požadavky na systém řízení kvality. To znamená, že systém řízení podniku je uspořádán tak, že splňuje požadavky normy a existuje vysoká záruka stálosti kvality jeho výrobků a služeb.

Zdroj a foto: URS Czech

Uvedené skutočnosti vyplývají z tvrzení zástupců United Registrar of Systems Czech (URS Czech), nadnárodní společnosti, zabývající se certifikací mezinárodních podnikových standardů, se zastoupením v Česku a sesterské firmy URS Inspekce.Manažeři vědí, že je lepší si předem nechat ve firmě udělat prověrku, zda firma splňuje všechny předpisy, které se týkají jejího předmětu podnikání. „Mnoho manažerů si myslí, že když se jim o tuto oblast někdo již stará, že mají vše zabezpečeno. Z našich zkušeností to ale v mnoha případech není pravda,“ míní generální ředitel URS Inspekce Petr Maličovský.

I pro jednotlivce, který takovou službu firmě dodává, je totiž velmi těžké sledovat veškeré předpisy. Právě Audit souladu je počáteční fází, kdy dochází u firmy k identifikaci právních požadavků a jejich plnění v praxi.

Moderní technologie proces zjednodušují

Nadnárodní společnost URS Czech již před časem přešla celosvětově na „elektronický reporting“. Podle předběžných odhadů uspoří až 30 % času certifikačního procesu. Důvodem je, že mnohdy je věnováno příliš mnoho času dokumentační fázi.  Právě tuto část auditu usnadnila a zefektivnila prostřednictvím moderních technologií. Nově využívá tablety s možností převodu ručně psaného textu. „Přechod na elektronický reporting nám, jakožto nadnárodnímu certifikačnímu orgánu, pomáhá zefektivnit práci auditora při sepisování zpráv u klienta a následnému použití. Auditor se tak může více zaměřit na praktický přínos auditu pro auditovanou firmu,“ potvrdil Petr Maličovský.

Pokud má mít ISO certifikace pro firmu přidanou hodnotu, musí to chtít za prvé certifikovaná firma a za druhé musí mít příslušný auditor certifikační společnosti možnost efektivně audit provést. To závisí na přístupu auditované firmy, ale také na pracovních postupech a nástrojích, které auditor používá.

Proč získat certifikaci?

Certifikace je jinými slovy potvrzení souladu, shody skutečného stavu produktu, systému, znalostí s podobně se stanovenými specifikacemi, obvykle nějakým standardem, normou. Samotný certifikační orgán také splňuje požadavky předepsané normy a důkaz shody má potvrzený akreditací.

Nejznámějším evropským certifikátem je takzvané ISO (International Standard Organisation), což je název mezinárodní organizace pro normy sídlící ve Švýcarsku. Norem ISO je celá řada, nejznámější normou mezi veřejností je však norma ISO 9001 stanovující požadavky na systém řízení kvality. To znamená, že systém řízení podniku je uspořádán tak, že splňuje požadavky normy a existuje vysoká záruka stálosti kvality jeho výrobků a služeb.

Zdroj a foto: URS Czech