25. října 2017

Avestus Real Estate s nárůstem kontraktů

Avestus Real Estate s nárůstem kontraktů

Avestus Real Estate, jeden z předních developerů ve střední a východní Evropě, oznamuje rapidní nárůst nájemních kontraktů na klíčových trzích v tomto regionu v roce 2013. Výše hrubé pronajaté plochy činí více než 35 000 m2.

Celková hrubá pronajatá plocha dosáhla přesně 35 111 m2, což je zvýšení o 30 % ve srovnání s předchozím rokem a odráží tak zlepšení v oblasti kancelářského realitního trhu od začátku finanční krize v roce 2009.

Většina nových nájmů byla generována v rámci hlavního kancelářského portfolia společnosti Avestus Real Estate, které zahrnuje v Polsku projekty Enterprise Park v Krakově a International Business Centre ve Varšavě, v České republice projekt Explora Business Centre v Praze a  projekt Bank Center v Budapešti.

Nejaktivnější byl trh v Polsku, kde se podařilo uzavřít smlouvy na 17 235 m2. Celkově zahrnují 7 000 m2 pro společnost Cisco Systém v Enterprise Parku, 3 615 m2 pro Millward Brown SMG/KRC ve Willanow Office Park a 2 390 m2 pro Samsung v International Business Centre.

V Bank Center v Budapešti pronajala společnost Avestus Real Estate v roce 2013 4 785 m2 nových prostor, zahrnující 2 350 m2 pro MKIK. Celkové hrubá pronajatá plocha v Bank Center činila v roce 2013 9425 m2, což s ohledem na náročné podmínky v Maďarsku ukazuje na vysokou kvalitu kancelářských prostor, které Avestus nabízí, stejně jako znalosti a schopnosti projektového týmu dosáhnout těchto cílů.

„Stále existují silné výzvy na jednotlivých trzích střední a východní Evropy, ale počet nových nájmů nebo jejich prodloužení, kterých dosáhla společnost Avestus Real Estate v roce 2013, svědčí o vysoké kvalitě prostor a schopnostech nájemních manažerů, kterým bych chtěl poděkovat za jejich tvrdou a obětavou práci,“ řekl Roger Dunlop, výkonný ředitel Avestus Real Estate. „Obzvláště zajímavé je, že tento úspěch nebyl založen na jednom nebo dvou zásadních obchodech, ale všeobecném zlepšením pokrývající všechny nároky na velikosti a další požadavky ve více jak padesáti smlouvách uzavřených v roce 2013. Spolu sezlepšováním podnikatelské nálady napříč všemi trhy střední a východní Evropy, Avestus Real Estate odhaduje, že bude mít v roce 2014 výsledky ještě lepší.“

Zdroj a foto: Avestus Real Estate