8. června 2021

Banky jsou při poskytování úvěrů developerům více ostražité

Banky jsou při poskytování úvěrů developerům více ostražité

Devět z deseti developerů využívá pro financování svých projektů úvěru z banky. Ty jsou podle 56 % dotázaných vlivem koronavirové situace více ostražité při poskytování financování. Více prověřují finanční situaci developera a finanční návratnost projektů, a to především těch mimo velká města. Vyplývá to ze Studie developerských společností H1/2021 zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o.

Téměř všichni dotázaní developeři využívají na výstavbu svých projektů úvěrů z banky. Více jak polovina developerů (53 %) čerpá úvěry na výstavbu projektů vždy a 39 % pouze u některých projektů. Necelá desetina úvěry z bank na výstavbu svých projektů nevyužívá vůbec (8 %).

Obrázek1

Více než polovina dotázaných developerů si v souvislosti s koronakrizí všímá větší ostražitosti bank při poskytování úvěrů (56 %). Dalších 28 % dotázaných si ostražitosti také všímá, avšak pouze u některých projektů. Zbylých 16 % zvýšenou ostražitost u bank nezaznamenalo. Radek Menšík, majitel společnosti Urban Developers and Investors, s.r.o. popisuje přísnější požadavky ze strany banky, se kterými se setkal: „Banky jsou obezřetnější, a to především pokud jde o kancelářské projekty. Požadují daleko vyšší před pronájem před zahájením financování než doposud. V minulosti stačilo mít pronajato 20 až 30 procent projektu, nyní banky zahajují financování až při 70procentním před pronájmu. Z metropolí, ve kterých působíme, to nicméně neplatí v Budapešti, kde je velký nedostatek tzv. á-čkových kanceláří. Banky tak o jejich financování zájem mají i v současné pandemické situaci víceméně za stejných podmínek jako v předchozích letech. Na financování bytových projektů a logistických areálů se situace kolem koronaviru nijak neprojevila.“ Nejčastěji dle developerů banky věnují větší pozornost finanční situaci (50 %), hlouběji zkoumají obchodní potenciál výstavby (37 %) a více prověřují projekty v jiných lokalitách, než jsou velká města (8 %).

Obrázek2

Studie developerských společností H1/2021 je zveřejněna na: www.ceec.eu