1. ledna 1970

Barva jako výrazový prostředek

Barva jako výrazový prostředek

Kdo plánuje a navrhuje interiéry (i exteriéry), ten nutně musí přijít do kontaktu s barvou - a to do kontaktu ve dvou rovinách. Na jedné straně je barva podstatným výrazovým prostředkem ve všech fázích navrhování, čili od první skici až po vzorový nebo počítačový model. A na straně druhé barevnost místnosti nebo budovy rozhoduje o jejím emocionálním a fyziologickém účinku, a tím taky o její akceptaci.

Účinek na podvědomí

Barva účinkuje na naše podvědomí. Barvy a stíny také mění vnímání forem, tvarů. V tomto smyslu se v tomto dvoudílném seriálu zaměříme na nejdůležitější barevné systémy, jakož i na barvy v roli interiérového designového prvku. Barva jako designový prvek se v architektuře neobjevila jen jako nátěr nebo navrstvení materiálu, ale také ve formě přirozeného ladění barev materiálů. Barva nikdy nepůsobí jen jako barva, ale vždy je spojena s vlastnostmi materiálů a texturou. Stejná barva má na hladkém nebo drsném povrchu úplně jiný účinek, podobně jako má světlo vliv na účinek barev. Barva je z pohledu psychologického vnímání nadřazeným vjemem, barvu vnímáme jako úplně první před všemi ostatními podněty. Přitom může automaticky iniciovat nevědomé reakce. Tento psychologický účinek pramení z citových zkušeností.

Barvy zblízka

Podívejme se blíže na účinek jednotlivých barev. Zelená barva je rovnovážná, uklidňující, zprostředkující, doufající, starostlivá, pasivní, regenerující, shromažďující síly. Žlutá a její odstíny jsou zářivé, osvobozující, ulevující, osvětlující, podporující vylučování a extrovertní. Podobně oranžová je oživující, povzbuzující, podporující metabolismus, slavnostní, veselá, pozitivní, motorická. Modrá a její odstíny jsou soustřeďující, oduševnělé, klidné, tiché, utlumující prokrvení. Fialová je prohlubující, tlumící, uvolňující, nestálá, záhadná, hypnotická, mystická, deprimující a introvertní. Červená je silně povzbuzující, urychlující, přitažlivá rozšiřující, hlučná, vitální, znepokojivá. Hnědá je stabilizující, expanzivní, vzrušující, uklidňující.

Hlavní dopady barevného efektu

Přestože barvy vidíme jen očima, vnímáme a prožíváme je všemi smysly. Na každý smyslový kanál mají svůj individuální, specifický vliv. Každý smysl si význam barev zpracovává vlastním způsobem. Barevné cítění jako asociativní vnímání je spojeno s kulturní konvencí a zkušenostmi. Ty se udály v rámci historického vývoje, který však může být změněn buď novými historickými událostmi, nebo může být poznamenán duchem doby či módou.

Účinek barev na smyslové orgány

Barvy Vlyv na Účinek
červená, oranžová, žlutá smysl tepla  teplý
zelená, modrá   chladný, studený
červená, oranžová, žlutá, hnědá hmatový smysl  suchý
zelená, modrá     vlhký, mokrý
červená, růžová chuťový smysl  sladký
žlutá    kyselý
zelená     trpký
červená, oranžová  sluchový smysl  hlučný
modrá     tichý, klidný
růžová     vysoký
hnědá    

nízký

Barvy a struktury se navzájem ovlivňují

Světlé barvy

Nechávají vyniknout strukturu silněji než tmavější barvy. Tmavé barvy srovnávají struktury a zahladí nesrovnalosti, avšak opticky se projevují hlouběji a těžší. Proto tmavé stěny nebo zdi vypadají těžce a stabilně, masivně a kompaktně. Světlé stěny nebo zdi naproti tomu zase působí lehkým a tenkým dojmem. V závislosti na tom, jaký účinek chcete dosáhnout, zda zdůraznit tvar nebo masu, rozhodněte se pro tu či onu barvu.

Teplé barvy

Oku se tyto barvy zdají být blíže než studené barvy a stejně se mu zdají být blíž tmavé barvy než ty světlé. Barevné cítění na bázi studené-teplé a světlé-tmavé barvy má perspektivnější účinek než cítění způsobem daleké-blízké barvy. Teplé barvy se jeví zemitě, resp. spojené se zemí a vystupují do popředí, studené jsou zase vzdušné a atmosférické v pozadí. S těmito účinky barev je možné manipulovat vnímání budov, místností a předmětů.