10. listopadu 2018

BIM day 2018: v oblasti BIM se stát rozjíždí naplno

BIM day 2018: v oblasti BIM se stát rozjíždí naplno

Letošní konference BIM Day se jako již tradičně uskutečnila v prostorách Národní technické knihovny v Praze za účasti řady zahraničních i domácích odborníků na zavádění metody BIM do stavební praxe. O své zkušenosti se přijeli podělit nejen experti z Evropy, ale I ze Spojených arabských emirátů a Kataru. K velkému posunu a zajímavým realizacím nicméně došlo i na tuzemském trhu, který v porovnání se světem rozhodně nezaostává. Rok od schválení „Koncepce zavádění metody BIM v ČR“ byl na konferenci představen manuál SNIM pro specialisty v oboru TZB. Zároveň Odborná rada pro BIM (CZ BIM) zveřejnila Příručku BIM pro investory, kteří jsou společně se státem hlavními zadavateli zakázek, a tudíž hybateli trhu.

BIM Day 2018_©_organizátor akce CZ BIM_07

Foto: BIM Day 2018_©_organizátor akce CZ BIM

Hotový manuál SNIM pro TZB a potřebná edukace trhu

Na úvod konference vystoupil předseda Odborné rady pro BIM Petr Matyáš, který zdůraznil, že CZ BIM podporuje jednoduchý přechod na SNIM (základní Standard Negrafických Informací Modelu) jako základní předpoklad standardizace. Třetí pracovní skupina PS#03 vyvíjela po celý minulý rok intenzivní aktivitu, aby na letošním ročníku BIM Day mohla TZB pracovníkům úspěšně prezentovat kompletní seznam parametrů a informací, které mají být u jednotlivých prvků v BIM modelu uvedeny. To se také skupině tvořené zástupci architektonických, projekčních, developerských a konzultačních společností podařilo. V následujícím období bude mít odborná veřejnost možnost jednotnou syntaxi využívat a připomínkovat.

Petr Matyáš k tomu uvedl: „V CZ BIM jsme zahájili práci na portálu informačního centra pro investory, který aplikaci SNIMu podpoří v praxi. Za účelem rozvinutí širší debaty zároveň plánujeme uspořádat řadu BIM marketů a workshopů. V prosinci se mj. chystá další akce podobná BIM Day zaměřená především na zadavatele. Kromě toho chceme také realizovat workshopy za účelem osobnostního vzdělávání BIM koordinátorů, stavbyvedoucích a projektantů.“ Petr Matyáš zároveň připomněl, že využívání BIM u nadlimitních veřejných zakázek bude již od roku 2022 povinností. V té souvislosti uvedl, že CZ BIM již připravuje metodiku pro sjednocení požadavků na zadávání veřejných zakázek.

Stát se aktivně podílí na zavádění BIM v praxi

Na úvodní proslov navázala Ludmila Kratochvílová, vedoucí oddělení z odboru stavebnictví Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Účastníky konference informovala, že aktuálně probíhá schválení roční zprávy o implementaci koncepce BIM ministryní Martou Novákovou. Z požadovaných 38 úkolů se na 22 z nich již pracuje. Kratochvílová neopomněla zdůraznit, že MPO aktivně ovlivňuje zavádění BIM do tuzemské praxe. Začátkem roku byla zřízena státní příspěvková organizace ČAS (Česká agentura pro standardizaci) a dále ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury a Ředitelstvím silnic a dálnic vzniká řada pilotních projektů.

Tuzemský trh se postupně vyvíjí a přináší řadu dílčích úspěchů

V domácí sekci se představili především zástupci členů CZ BIM, kteří se již úspěšně vydali na cestu digitalizace ve stavebnictví. Podělili se o své praktické zkušenosti a úspěchy, ale i nástrahy, které bylo nutné překonat. Prostor dostali také zástupci jednotlivých pracovních skupin CZ BIM, kteří prezentovali výsledky realizace dílčích projektů na podporu zavádění metody BIM v České republice.

Filip Kalina mj. uvedl pokroky, ke kterým došlo díky zapracování připomínek u SNIM parametrů pro pozemní stavby a požádal o další spolupráci se všemi profesemi pro další připomínky. Nová verze je zatím doplněna o úrovně projektu dle požadované legislativy, avšak stále bez dopravních staveb. Velký důraz se klade na intuitivnost označení tak, aby byla pochopitelná pro všechny: od architektů přes projektanty, stavbyvedoucí až po techniky správy objektu. Stávající část bude upravena a doplněna o společné vrstvy jako například konstrukce pláště. Další v pořadí je tvorba manuálu pro používání SNIM parametrů.

Štěpánka Tomanová z první pracovní skupiny PS#01 představila Příručku BIM pro investory neboli průvodce BIM v praxi. V neposlední řadě dostal prostor Jaroslav Nechyba z agentury ČAS, aby posluchače seznámil s průběžným stavem zavádění metody BIM v ČR na vládní úrovni.

Na konferenci byla obecně zdůrazňována potřeba definice koordinačního procesu stavby a pořizování smysluplných dat, tzv. LOIN (Level of Information Needed) s návazností na správu objektů. Dalším neméně důležitým tématem byla potřeba změny stavebního zákona,“ komentuje Tomáš Minka, vedoucí vývoje ze společnost di5 architekti inženýři, která patří mezi tuzemské lídry ve využívání BIM technologie. „V České republice se stát v oblasti BIM rozjíždí naplno. BIM řeší Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČAS, Státní fond dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic i Asociace pro rozvoj infrastruktury. Velmi pozitivní je také možnost sledovat, jak se stále aktivněji zapojují i české univerzity, jako ČVUT, VŠB-TUO, Masarykova univerzita nebo VUT v Brně,“ doplňuje Minka.

Inspirace a porovnání se zahraničím

V zahraniční části vystoupil mj. Rob Roef, bývalý člen buildingSMART International a zároveň respektovaný BIM manažer z Nizozemska. V zemi tulipánů a větrných mlýnů sepsali první BEP (BIM Execution Plan) již v roce 1989. Paradoxně se aktuální názor přiklání spíše k tomu, že centrální databáze je utopie, jelikož je nutné spolupracovat formou výměny mnoha datových souborů. Tomáš Minka nicméně komentuje: „Osobně si myslím, že je to způsobeno pouze nedostatečnými technologiemi. Postupně se všichni budeme k centrálnímu sdílení dat propracovávat. Nicméně spolupráce není pouhé sdílení dat. ‚Házet data´ na okolí zdaleka nedostačuje; celou problematiku je nutné brát komplexně. Velmi zajímavé bylo slyšet, jak obrovské projekty realizují s využitím BIM a stovkami IFC modelů ve Spojených arabských emirátech – například v případě rozšíření letiště v Dubaji o dalších 106 odletových bran.“

Architektonický ateliér di5 architekti inženýři s.r.o. vznikl v roce 1997. Tvoří ho architekti a inženýři, kteří úzce spolupracují v průběhu všech fází nového projektu. Společně se zabývají přípravou koncepce a návrhem projektu i následným řízením stavby a dohledem nad stavebními pracemi. Realizují projekty z oblastí rodinné a bytové zástavby, administrativních komplexů i občanské vybavenosti a využívají k projektování BIM technologie. Nejvýznamnějšími realizacemi jsou například budova hlavní správy společnosti ČEZ a.s., rezidenční projekty Vivus Uhříněves a Terasy Strašnice nebo dostavba v areálu Philip Morris. Mezi klienty patří také Škoda Auto, Národní divadlo v Praze či developerské společnosti VCES - člen mezinárodní skupiny Bouygues Construction, Skanska, Vivus a další.

Bim.Point je cloudový on-line nástroj pro práci s BIM modelem staveb vyvinutý společností di5.Tech (dceřiná společnost di5 architekti inženýři s.r.o.). Funguje nejen jako prohlížeč 3D modelu, ale také efektivně pracuje se všemi informacemi o projektu. Umožňuje data intuitivně číst, vyhledávat, třídit, exportovat a nabízí možnost vést evidenci informací a dokumentů připojených k jednotlivým stavebním prvkům. Tento nástroj pracuje s mezinárodně podporovaným datovým formátem IFC pro výměnu dat ve stavebnictví. Byl vyvinut pomocí open source technologií a je zcela nezávislý na softwaru, ve kterém byla data projektu vytvořena. V letošním ročníku soutěže Známka kvality získal Bim.Point čestné uznání za inovace v kategorii Výrobek – technologie pro stavebnictví a architekturu 2018.

Ilustrační foto: předseda Odborné rady pro BIM Petr Matyáš, zdroj foto: organizátor akce CZ BIM​