12. prosince 2018

BIM WORLD 2018 v Mnichově: Nová softwarová řešení na podporu BIMu jsou na vzestupu

BIM WORLD 2018 v Mnichově: Nová softwarová řešení na podporu BIMu jsou na vzestupu

Závěr listopadu patřil již tradičně mezinárodní konferenci BIM World v Mnichově, která se zaměřuje na digitalizaci ve stavebnictví a především na technologii BIM. Informační modelování staveb se stalo hlavní hnací silou inovací a efektivity ve stavebnictví. Navíc zásadně ovlivňuje také facility management a šetří náklady na něj. Pojem „digitální dvojče“ staveb se skloňoval v mnoha příspěvcích zahraničních účastníků, a není tudíž pochyb, že je vnímán jako hlavní správná cesta pro BIM. Lze očekávat, že v blízké budoucnosti digitální model budov nahradí tradiční 2D dokumentaci, a to včetně funkčních schémat zapojení TZB systémů. Letošního ročníku BIM World se zúčastnilo více než 4 000 návštěvníků a 120 vystavovatelů z celého světa; v rámci dvoudenního programu vystoupilo na 100 řečníků.

BIM_World_2018_05

Na konferenci byly zastoupeny jak velké softwarové společnosti jako Trimble, Autodesk a Nemetschek, tak menší, které vyvíjejí zejména software doplňující možnosti BIMu. Jde například o nástavby CAFM systémů (Computer Aided Facility Management) nebo efektivní využívání CDE (Common Data Environment), společné datové prostředí zahrnující v sobě nejen 3D model a jeho negeometrická data, ale i všechny další dokumenty. Dále se softwarová řešení zaměřují také na komunikaci mezi účastníky projektu a procesy v jednotlivých fázích životního cyklu stavby, v neposlední řadě pak na efektivní řízení nákladů a času. Některé potom sdružují více funkcí v jedné aplikaci, což je v současné době velkou výzvou. Z nynější situace vyplývá, že není reálné, aby existovala jedna univerzální aplikace na vše, nicméně ochota spolupracovat a propojovat jednotlivé aplikace byla mezi všemi účastníky konference zjevná. Pro stavebnictví jsou především využitelné aplikace s rozšířenou realitou do mobilu či tabletu, které jsou jednoduché na ovládání a potenciálně velmi přínosné pro investory či stavbyvedoucí.

Tomáš Minka, vedoucí vývoje ze společnosti di5.Tech, která patří mezi tuzemské lídry ve využívání BIM technologie a jako jedna ze dvou českých společností na konferenci mezi 29 dalšími start-upy prezentovala svůj produkt Bim.Point, komentuje: „V Mnichově se potvrdilo, že technologií již existuje velké množství a nové stále vznikají. Pokud nám však mají efektivně sloužit, musíme se v nich zorientovat a naučit se je úspěšně využívat. V České republice se lidé cloudových řešení spíše obávají, a to kvůli bezpečnosti dat či obavám z výpadku internetového připojení. Nicméně na konferenci opakovaně zazněl názor, že velkou výhodou cloudové služby je, že nevyžaduje separátní instalaci ani administrátorská oprávnění přístupu k hardwaru jednotlivých uživatelů. Služba je dostupná přímo pouze z internetového prohlížeče.“

Mezi novými technologiemi zaujalo řešení, které na základě snímání vyzařování různých stavebních materiálů určuje materiál konstrukcí. Velmi zajímavé bylo i zamyšlení, jak podrobný 3D model má smysl vytvářet. Taková otázka totiž brzy ztratí smysl. Technologie, resp. kapacity počítačů se totiž vyvíjejí velmi rychle; zároveň nastupuje trend umělé inteligence, která obstará manuální rutinní činnosti. V blízké budoucnosti bude zcela běžné, že modely budou v podrobnostech 1:1 ke skutečné realitě, a to postupně i v segmentu stavebnictví.

Z dalších příspěvků mj. vyplynulo, že v zahraničí hojně pracují s komunikačním výměnným formátem BCF, který se v České republice prakticky vůbec nepoužívá a ani se o něm příliš nemluví. I přesto zůstává nejsdílenějším formátem IFC, který se ve velké míře využívá také ve Finsku. Pro Finsko je typické, že jednotlivé profese na jednom projektu nemají potřebu pracovat ve stejném softwaru či softwaru od jednoho výrobce. „Bylo příjemné slyšet, že tato severská země by se Českou republikou ráda inspirovala v tvorbě SNIM-Standardu Negrafických Informací Modelu vytvářeném Odbornou radou pro BIM, jelikož máme materiály pro zavedení těchto standardů velmi dobře připravené,“ uzavírá Petr Čmelík, další člen Bim.Point výpravy.

Architektonický ateliér di5 architekti inženýři s.r.o. vznikl v roce 1997. Tvoří ho architekti a inženýři, kteří úzce spolupracují v průběhu všech fází nového projektu. Společně se zabývají přípravou koncepce a návrhem projektu i následným řízením stavby a dohledem nad stavebními pracemi. Realizují projekty z oblastí rodinné a bytové zástavby, administrativních komplexů i občanské vybavenosti a využívají k projektování BIM technologie. Nejvýznamnějšími realizacemi jsou například budova hlavní správy společnosti ČEZ a.s., rezidenční projekty Vivus Uhříněves a Terasy Strašnice nebo dostavba v areálu Philip Morris. Mezi klienty patří také Škoda Auto, Národní divadlo v Praze či developerské společnosti VCES - člen mezinárodní skupiny Bouygues Construction, Skanska, Vivus a další.

Bim.Point je cloudový on-line nástroj pro práci s BIM modelem staveb vyvinutý společností di5.Tech (dceřiná společnost di5 architekti inženýři s.r.o.). Funguje nejen jako prohlížeč 3D modelu, ale také efektivně pracuje se všemi informacemi o projektu. Umožňuje data intuitivně číst, vyhledávat, třídit, exportovat a nabízí možnost vést evidenci informací a dokumentů připojených k jednotlivým stavebním prvkům. Tento nástroj pracuje s mezinárodně podporovaným datovým formátem IFC pro výměnu dat ve stavebnictví. Byl vyvinut pomocí open source technologií a je zcela nezávislý na softwaru, ve kterém byla data projektu vytvořena. V letošním ročníku soutěže Známka kvality získal Bim.Point čestné uznání za inovace v kategorii Výrobek – technologie pro stavebnictví a architekturu 2018.