1. ledna 1970

Biofilie v moderní kanceláři

Biofilie v moderní kanceláři

Všimli jste si, že v současnosti se nové kanceláře zelenají víc než kdysi? Do sterilního prostředí úhledně uložených kancelářských sponek a lepicích štítků pronikají živelní, přírodní prvky. Láska k přírodě, k životu, tedy biofilie, má více pozitivních aspektů.

Co je to biofilie?

Pojem biofilie (biophilia) zpopularizoval zakladatel sociobiologie Edward O. Wilson. Definoval ji jako genetickou, vrozenou potřebu člověka být v kontaktu s přírodou a ostatními živými organismy. V širším pojetí mají na intenzitu styku s přírodou vliv kromě genetiky i zkušenost a kultura. Kontakt s přírodními prvky má nepochybně dopad na emocionální a fyziologickou pohodu lidí. Dokázaly to mnohé studie a experimenty například v zubařských ordinacích, nemocnicích a jiných sterilních, vysloveně nepřírodních institucích. Závěry studií a metastudií hovoří o tom, že lidé v přírodním, zeleném prostředí pociťují radost, cítí se odpočinutí a mají nižší hladinu stresu. Dokonce jsou dlouhodobě zdravější a pozitivně naladění. Práce v takových kancelářích je motivující a lidé jsou spokojenější.

Když příroda vstoupí do kanceláře

Lidé mají přirozenou tendenci patřit k nějaké lokalitě, konkrétnímu místu a komunitě. Potřebují přístřeší a soukromí, ale zároveň nechtějí být součástí „betonové džungle“, silně inklinují k přírodním lokalitám nebo aspoň k zeleni a lesům savany. Avšak i uvnitř urbanizovaného prostředí se může nacházet množství přírodních prvků. V exteriéru administrativních budov jsou to typicky parky, fontánky a jezera. V interiérovém designu kanceláří se v současnosti stále více využívají přírodní prvky, přírodu připomínající barvy a vzory, pokojové rostliny, mnoho přirozeného světla, otvíratelná okna a výhled na zeleň. Biofilie hovoří o skutečně živé přírodě, ne o tapetách nebo smutně zaprášených umělých stromech. Trendem v kancelářích jsou vzrostlé, bohatě olistěné solitérní rostliny, například dracény, juky, fíkovníky, šeflery nebo palmy. Všechna zeleň a příroda pomáhají relaxovat, psychicky se zotavit a poskytnout určitou podvědomou úlevu od každodenního stresu.

Samozřejmě dobře umístěné kancelářské komplexy s množstvím zeleně mají i ekonomický efekt. Vyšší zájem nájemců se může promítnout do vyššího požadovaného nájmu. Studie „The Economics of Biophilia“ (Ekonomika biofilie) hovoří o tom, že náklady na produktivitu jsou až 112krát vyšší než náklady na energii. Jeden příklad za všechny: počet hovorů zpracovaných za hodinu telefonisty, kteří měli velkými okny výhled na vegetaci, byl mnohem větší než počet hovorů vyřízených za hodinu zaměstnanci bez výhledu z okna. První skupina zpracovávala hovory o 6-7 % rychleji než druhá.

Biofilie a feng shui

Rozložením přírodních prvků a prouděním energie v prostoru se kromě jiného zabývá starobylé učení feng shui. Intuitivně jsme spjati s přírodou, přírodními zákony, přirozeně k nim inklinujeme, třebaže sedíme deset hodin v kanceláři. Principy feng shui jsou založeny na koloběhu přírodních prvků dřeva, ohně, země, kovu a vody. Feng shui například doporučuje otočit pracovní stůl tak, abyste měli výhled do prostoru, na vchodové dveře nebo ven oknem. Biofilie má podobné principy. Vhodné je například instalovat do atrií nebo foyer kanceláří akvária nebo rybníčky s živými rybami. Aktivní, tekoucí, proudící voda podle feng shui vyjadřuje pohyb a život.

Design inspirovaný biofilií

Studie OSN předpovídá, že do roku 2030 bude až 60 % světové populace žít v městském prostředí. Odliv lidí z venkova do urbanizovaných oblastí s sebou přináší i stres, vyhoření a jiné civilizační choroby pramenící z vysoké koncentrace obyvatelstva a nedostatku kontaktu s přírodou. Z těchto důvodů budou přírodní prvky a design v souladu s biofilií (biophilic design) v kancelářích stále oblíbenější. Už nyní lákají ty nejlepší zaměstnance.

zdroj: workdesign.com

 
Autor článku: Juraj Púchlo, Kancelare.cz

Komerční nemovitosti na jednom místě