30. října 2017

CA Immo naplňuje svoji strategii

CA Immo naplňuje svoji strategii

Kancelářské budovy CA Immo v Praze pronajaty Společnosti CA Immo se v roce 2016 dařilo na poli kancelářských pronájmů. Neobsazenost portfolia skládajícího se ze tří budov areálu River City Prague – Amazon Court, Danube House, Nile House a komplexu Kavčí Hory Office Park dále klesala a v současnosti se pohybuje pod 2 %.

49% vlastnický podíl budovy Danube House v Praze odkoupen

Budova Danube House, která tvoří dominantu Rohanského ostrova a je jedním ze symbolů proměny Karlína v moderní městskou čtvrť, je nově plně ve vlastnictví CA Immo. Tím je celé stávající kancelářské portfolio 100% ve vlastnictví CA Immo.

CA Immo úspěšně dokončila jednání s Union Investment o odkupu 49% podílu. Po nedávném odkupu 35 % spoluvlastnických podílů EBRD v budovách Amazon Court, Nile House a Kavčí Hory Office Park se jedná o další významnou investici CA Immo do kancelářských nemovitostí v Praze. Pro CA Immo představuje tato akvizice další významný krok v naplňování strategie, která v Praze spojuje na jedné straně posilování pozic v segmentu kancelářských budov kategorie A a na druhé straně ústup z ostatních segmentů, které nejsou hlavním předmětem obchodní činnosti. Další rozšiřování portfolia kancelářských budov, ať už formou akvizic nebo vlastního developmentu, zůstává i nadále ve středu zájmu CA Immo.

Leed Platinum pro Danube House

Danube House završil proces postupné certifikace kancelářských budov portfolia CA Immo. I Danube House získal ohodnocení certifikací americké rady pro šetrné budovy LEED for Existing Buildings: Operation & Maintenance, a to nejvyšším stupněm ohodnocení v úrovni LEED Platinum.  Danube House se tak zařazuje po bok budov Nile House a Kavčí Hory Office Park, rovněž oceněných  LEED Platinum. Amazon Court byla první budovou v Česku ohodnocenou DGNB Gold.

LEED Platinum představuje nejvyšší dosažitelnou úroveň certifikace pro budovy, které jsou již v provozu a její získání je mimořádně obtížné. Certifikace LEED klade velký důraz na skutečné úspory nákladů na energie, a proto je nejprve nutné splnit přísné požadavky na energetickou náročnost budovy. Kromě měřitelných kritérií, jako je energetická úspornost nebo podíl energie z obnovitelných zdrojů, musí budova také výrazně uspět v subjektivním hodnocení spokojenosti nájemců s ohledem na zdravé kancelářské prostředí. Uživatelé dům hodnotí například z pohledu tepelné pohody prostředí ve všech ročních obdobích, světelného a zvukového komfortu, kvality ovzduší, nebo z pohledu kvality úklidu a údržby. Oproti běžným kancelářským budovám musel Danube House prokázat například výrazné snížení spotřeby vody při provozu, navýšit podíl recyklace materiálů, sledovat původ materiálů a zařízení na úklid a provoz, prokázat účinnou regulaci kouření, podporu alternativních způsobů dopravy a splnit mnoho dalších požadavků na dům samotný i jeho bezprostřední okolí.

Tím, že tato certifikace v sobě skloubí požadavky na budovu samotnou i na uvážlivý způsob jejího provozování a užívání, klade na její majitele, stejně jako na její nájemce, zcela nové nároky. Na obou stranách je třeba investovat prostředky a energii do řady úsporných a ekologických opatření a trvale udržitelných postupů. Bez aktivního přispění nájemců budovy, kterými jsou společnosti GoodData, Komerční pojišťovna, Nonstop Recruitment, ELC Group, Nokia, Blue Style, Zoom International, Tarsago a dalších, by bylo dosažení certifikace této úrovně pro Danube House zcela nereálné. Z celkových 100 možných bodů dosáhl Danube House ve velmi přísném hodnocení 80. Pomocí vybraných opatření a díky instalaci úsporných perlátorů se podařilo snížit spotřebu pitné vody v budově o více než 37 %. Všechny světelné zdroje se od doby zahájení certifikace mění za ty s velmi nízkým obsahem rtuti. Také se zvýšil podíl recyklovaného odpadu na více než 63 %.

Zdroj: CA Immo