27. října 2017

CEEC: Seminář o energetické efektivnosti

CEEC: Seminář o energetické efektivnosti

Pod záštitou Evropské komise, Ministerstva hospodárstva SR a Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a za účasti vedoucího činitele Zastoupení Evropské komise na Slovensku Dušana Chrenka se 24. listopadu v Bratislavě konal mezinárodní seminář „Nastartování investic do energetické efektivnosti: finanční hledisko“, jako paralelní akce při Central European Energy Conference 2015. Energetická efektivnost nabývá na stále větším významu nejen z ekonomických, ale i geopolitických důvodů a je jedním z pilířů Energetické unie.

Seminář zahájil Peter Sweatman, ekonom a výkonný ředitel Climate Strategy and Partners, který vyzdvihl význam progresivních způsobů financování energeticky úsporných potažmo šetrných projektů, zejména pak účelové progresivní úvěrování, využití finančních nástrojů a širší využití metody EPC, tedy využití pákového efektu a vtažení soukromého kapitálu.

Za účasti státních tajemníků ministerstev financí, hospodářství a životního prostředí, Slovenské rady pro šetrné budovy, zástupkyně Slovenské spořitelny a Slovenské inovační a energetické agentury proběhly panelové diskuze, jejichž tématy byly konkrétní způsoby, možnosti a rozvoj financování energeticky efektivních projektů.

Investice v této oblasti přinášejí významné ekonomické benefity. Tento argument byl mimo jiné podpořen citací české studie Miroslava Zámečníka pro Českou radu pro šetrné budovy v souvislosti s analýzou ekonomických dopadů investic do kvalitních staveb a souvisejícím multiplikačním efektem stavebnictví.

Dalším ze závěrů byl, že obecně je k dispozici velké množství finančních prostředků, které je ale komplikované čerpat a často jsou vynakládány neefektivně. Pro ambiciózní cíle je potřeba další nové instrumenty, motivace pro provádění inovativních a kvalitních řešení, nutností je kombinace privátních a státních financí s využitím národních i evropských zdrojů. V současnosti Slovensko využívá dobrovolný rámec pro plnění evropskou směrnicí o energetické účinnosti definované požadované úspory. Pokud tyto nebudou dosaženy, je vláda připravena přejít na tzv. povinný alternativní rámec.

Stejně jako v České republice, problematické je využití metody EPC k financování energeticky úsporných projektů se zaručeným výsledkem v případě vládních budov, které je omezeno účetní legislativou, která tento druh financování považuje za nepřípustné zadlužení instituce.

V souladu se třetím slovenským akčním plánem energetické efektivnosti, výrazné dotace a tedy investice se očekávají do průmyslových budov. Hlavním zdrojem bude Operační program Konkurenceschopnosť a hospodársky rast (pro průmysl). Celková alokace ze strukturálních fondů je více než 900 mil. EUR na období 2014 – 2020. Slovenské Ministerstvo životního prostředí dále plánuje zavést podporu vzniku energetických auditů a aplikaci drobných opatření pro malé a střední podniky s alokací 12 mil. EUR.

Od 1.1.2016 se na Slovensku rozbíhá finanční podpora zateplování rodinných domů jako součást 2. sociálního balíčku. Dále, na komplexní obnovu bytového fondu je prostřednictvím slovenského Státního fondu rozvoje bydlení k dispozici na příští programové období přibližně 300 mil. EUR.

Zdroj: CEEC