27. října 2017

CertiCon národním šampionem EBA

CertiCon národním šampionem EBA

Společnost CertiCon a.s. byla nezávislou porotou vybrána jako národní šampion reprezentující Českou republiku v renomované soutěži European Business Awards 2015/2016, v kategorii Ocenění za inovace (UKTI Award for Innovation). O dalším umístění CertiConu v této prestižní mezinárodní soutěži může rozhodnout i veřejnost v rámci on-line hlasování, které probíhá od 11. ledna do 26. února 2016 na www.businessawardseurope.com. Výsledky budou vyhlášeny 7. března 2016.

„Získání titulu Národní šampion v kategorii Ocenění za inovace si velmi vážíme, a to i kvůli tomu, že nás posunul do celoevropského soutěžního kola. Stojí za ním 19 let usilovného snažení, výzkumu a vývoje, díky čemuž jsme schopni konkurovat i silným světovým gigantům v našem oboru. Nyní je naším cílem získat přízeň veřejnosti i našich partnerů, aby nám dali svůj hlas, a my se mohli stát také Národním veřejným šampionem,“ říká Ing. Daniel Štofan, ředitel pro technický rozvoj společnosti CertiCon.

CertiCon je česká IT společnost, která se již od roku 1996 zabývá inovacemi a vývojem softwarových a hardwarových řešení zejména pro zdravotnictví, automobilový průmysl a telekomunikace. Je významným partnerem českých univerzit, jako je ČVUT či Západočeská univerzita v Plzni. Spolupracuje též na projektech s Gerstnerovou laboratoří, jenž provádí základní a aplikovaný výzkum v oblastech distribuované umělé inteligence, multiagentních systémů, strojového učení, znalostních systémů, datových skladů a dolování dat (data mining), inteligentní robotiky a biokybernetiky.

CertiCon je žádaným partnerem i v zahraničí, kde se podílí na aktivitách Výzkumné asociace Christiana Dopplera (Christian Doppler Research Association), jenž financuje laboratoře základního výzkumu orientované na aplikace s průmyslovými partnery, kteří vyhledávají efektivní přístupy k novým znalostem a ESA (European Space Agency), zaměřující se na projekty v oblasti kosmického výzkumu a vývoje. Společnost je jedním ze zakladatelů Centra aplikované kybernetiky, jenž koncentruje výzkumný potenciál v oblastech umělé inteligence, strojového vnímání a automatizace.

European Business Awards je jedna z nejprestižnějších nezávislých podnikatelských soutěží v Evropě. Existuje od roku 2007 a oceňuje nejlepší moderní evropské firmy. Porotci soutěže se zaměřují na inovace, etiku a ekologii. Mezi porotci se najdou bývalí premiéři i prezidenti států Evropské unie. V minulém ročníku soutěže bojovalo o různá ocenění přes 24 000 společností z více jak 33 zemí. Účastníci obvykle pochází z různých průmyslových odvětví. Jejich zaměřením často bývá strojírenství, výroba a přeprava, farmaceutický a kosmetický průmysl, móda, on-line podnikání i jiná odvětví.

Zdroj: CertiCon, a.s.