1. ledna 1970

Co znamená coworking?

Co znamená coworking?

Coworking, to jsou vlastně sdílené kancelářské prostory k pronájmu, nebo částečnému pronájmu, kde se setkávají různí lidé, z různých firem, v různém čase a na nestejně dlouhé období. Kanceláře jsou přitom plnohodnotné a mají odpovídající technické zázemí.

Aktuální nabídku sdílených kanceláří najdete zde

Coworking je alternativou pro ty, kteří by chtěli pracovat po boku dalších tvůrčích lidí v příjemném prostředí. Vyměnit izolaci v bytě či kanceláři za jiné, kreativní prostředí plné lidí. Coworking využívají podnikatelé, právníci, obchodníci, advokáti, grafici, designéři, programátoři a vůbec experti na IKT a lidské zdroje, kouči, trenéři, designéři i novináři a zástupci neziskových organizací. Počet míst k pronájmu je většinou volitelný, coworkingová centra přitom mají k dispozici i kuchyňku, zasedačku či kavárnu nebo alespoň kávovar. Situovány jsou většinou v centru měst s dobrou dostupností různých institucí jako banky, pošty či úřady. Měsíční nájem se liší v závislosti na vybavení a poskytovaných službách.

Jak coworking funguje v hlavním městě, jsme se rovnou zeptali. Na naše otázky odpověděla Bashka Kocmanová, HUB Angel z The HUB Praha.

Kde vidíte hlavní rozdíly ve využívání kanceláří pro coworking v ČR, SR a zahraničí?

Co se ale vesměs všech coworkingů týká, společně vyjadřují potřebu lidí po sdílení nejen prostoru a nákladů s tím spojených, ale i nápadů, zkušeností, inspirace a podobně. Velmi často vyhledávají coworking jednotlivci i malé firmy. V zahraničí má coworking rozhodně delší tradici než v Čechách. Nabídka (a poptávka zároveň) na tyto prostory v ČR dynamicky roste posledních několik let. Rozdíly jednotlivých coworkingů vycházejí z prostoru samotného, dispozic jeho prostor. Dále mohou být rozlišeny svým zaměřením (technické inkubátory, startupy, social bussines (jako v případě HUBu), kreativní pracovníci. Co se HUBu týká, mají HUBy ve světě stejné poslání a tím je podpora projektů a startupů z oblasti social business.

Jaký je přibližně poměr „stabilní“ a „příležitostní“ klientely, případně zahraničních a domácích klientů?

HUB má několik druhů klientů. Jedněmi z nich jsou členové, kteří prostor využívají podle jimi zvoleného tarifu (25, 50, 100 nebo neomezeně hodin v měsíci), anebo zde mají pevnou kancelář, a potom hosté, kteří nejsou členy a využívají pronájem zasedacích místností nebo konferenční místnosti. Další skupinou jsou příznivci HUBu, kteří navštěvují naše eventy. Tato skupina jde napříč spektrem - od členů až k návštěvníkům. Co se vytížení prostoru ze skupiny členů a nečlenů týká, vychází to v rámci poměru člen : nečlen zhruba podobně. Nečlenové využívají pronájmy jak hodinové, tak celodenní a jeden z prostorů je každý pracovní den využíván pouze členy. Česká klientela je u nás v převaze. Zahraničních členů a klientů máme do 10 %.

Jaké služby poskytuje coworkingové centrum / hub, kromě prostor a takříkajíc standardního kancelářského vybavení?

  • zázemí Openspace pro členy se sdílenou kuchyňkou, kopírkou a tiskárnou, terasou, lounge - salonkem, přirozeně wifi v každé části objektu
  • 3 zasedací místnosti s LCD obrazovkou a kapacitou do 15 osob, flipchart je samozřejmostí
  • konferenční místnost včetně dalšího loungesalonku a kuchyňky, projektor, plátno, mikrofon a flipchart jsou samozřejmostí, kapacita 70 - 90 osob
  • večerní a víkendové pronájmy celého HUBu pro eventy do kapacity 250 lidí
  • pevné kanceláře
  • sídlo firmy
  • sdílenou knihovnu

V září budeme otvírat další patro, kde bude k dispozici nová zasedací místnost, pevné stoly pro členy kteří docházejí do HUBu denně, další pevné kanceláře a relax zóna.

Co patří mezi pravidelné aktivity hubu?

HUB pravidelně pořádá několik druhů eventů ve vlastní režii - MASHUP - večer prezentací zajímavých projektů a startupů, CREATE - pořad zaměřený na umění a kreativitu, inovace a nová media, FUTURE - pořad zaměřený na budoucnost z pohledu technologií i filosofie, SETKÁNÍ ČLENŮ - aktivní propojování členů v rámci komunity a sdílení informací o připravovaných projektech. ELEVATOR BREAKFAST - zaměřený na umění prezentovat svůj projekt v krátkém časovém úseku. Také hostíme řadu pravidelných akcí, které jsou námi podporovány - Setkání ke svobodě, ETNeteří příběhování, přednášky Unie grafického designu apod. Připravujeme však i soutěže projektů pro studenty a mladé týmy zaměřené na sociální podnikání Social Impact Award a podobně. Další kategorií akcí jsou pak pronájmy. Velmi často u nás mají celodenní semináře neziskovky a firmy zde pořádají teambuildingová setkání nebo firemní školení. Probíhají tu tiskové konference, prezentace, semináře, workshopy ale i filmové a taneční večery apod. Většina akcí je zaměřena na rozvoj podnikání a startupy, podporu svobodných firem, social business, propojování neziskového sektoru s business sférou, workshopy kreativity, osobnostního rozvoje a moderních technologií, aplikací, podpory prodeje apod. Témata jsou právě tak široká, jak široká je klientela HUBu.

Aktuální nabídku sdílených kanceláří najdete zde