1. ledna 1970

Colliers: Distribuční kanály se přesouvají do regionu CEE

Colliers: Distribuční kanály se přesouvají do regionu CEE

Existuje stále více důkazů, že evropské logistické prostředí se vyvíjí přesně podle předpokladů dřívějších studií společnosti Colliers International zaměřených na průmyslový a logistický trh v regionu EMEA. Distribuční kanály se i nadále přesouvají ze západu na východ do regionu střední a východní Evropy, což je podporováno zlepšováním infrastruktury, růstem obchodu, poptávkou na trhu a zvýšenou efektivitou dodavatelského řetězce. To, spolu s přemísťováním výroby ze severu na jih, mění evropské logistické prostředí

Damian Harrington, regionální ředitel výzkumu pro východní Evropu Colliers International, řekl: „Naše nejnovější infografiky ilustrují, jak se evropské logistické prostředí během krátkého období změnilo. Tyto změny jsme předpovídali, když jsme začali vydávat sérii zpráv “Budoucnost evropského logistického trhu„. Svou roli v tomto vývoji hrají přesun globálních obchodních tras, nová infrastruktura v Evropě, rychlý rozvoj e-commerce, rostoucí poptávka na trhu střední a východní Evropy a zlepšení efektivity dodavatelského řetězce. A tím to nekončí – vznik a potřeba multimodální nákladní kapacity a energeticky účinných dopravních a dodavatelských řetězců bude pokračovat v transformaci center a modelů, což výrazně ovlivní logistické prostředí a naše města v budoucnosti.“

Přehled hlavních přístavů v Evropě vypracovaný společností Colliers International ukazuje, že od roku 2010 došlo k výrazným změnám v obchodování, a to z hlediska objemu TEU kontejnerů. Přístavy obsluhující severní Polsko a Německo byly na vrcholu pilíře, což pomáhá řídit logistickou poptávku v severním Německu a Polsku a klíčových trzích CEE regionu. Gdaňsk (Trojměstí) zaznamenal od roku 2010 zvýšení objemu obchodu o 133 %, což ho posouvá na stejnou úroveň s francouzským Marseille.

Nejvíce rostoucím přístavem je Piraeus v Athénách, který zaznamenal nárůst obchodu o neuvěřitelných 276 %, čímž se dostal na úroveň přístavu Felixstowe, hlavního přístavu ve Velké Británii. Růst obchodu v Řecku, Turecku, a také v Konstantě, největším přístavu v Rumunsku, posílil posun v obchodování přes Středomoří až po jihovýchodní Evropu, což jde ruku v ruce s významným růstem výroby na jihovýchodě Evropy. Tento růst řídí především nízká cena práce a provozní náklady, vysoce kvalifikovaná pracovní síla a rostoucí panevropské a globální propojení.

Další hlavní přístavy, které rostou od roku 2010, jsou Marseille, Janov a Algecira demonstrují posun v obsluze Evropy ze Středomoří. Tradiční severské námořní přístavy – Le Havre, Antverpy, Zeebrugge a Rotterdam, zaznamenaly ve stejném období stagnaci nebo pokles objemu TEU. Ve Velké Británii zaznamenal největší růst Londýn, zatímco Felixstowe, Southampton a Liverpool vykázaly pokles aktivity.

Tim Davies, ředitel EMEA Industrial, Colliers International, řekl: „Je zajímavé vidět, jak rychle se mohou obchodní modely změnit. Těší nás, že jsme byli v čele mnoha z těchto klíčových změn v celém regionu EMEA. Například ve Velké Británii zajišťujeme jménem společnosti DP World poradenské služby přístavu London Gateway, který je jedním z předních dopravních uzlů v Evropě. Hlavní výhodou tohoto přístavu je vysoká technická způsobilost a místní infrastruktura, včetně multimodální kapacity. Náš průzkum naznačuje, že tímto směrem se do budoucna bude vyvíjet většina velkých moderních evropských přístavů.“

„Stejně jako se mění klíčové faktory, které ovlivňují distribuční centra, jsme svědky vývoje měst z hlediska poptávky po moderních průmyslových prostorách. Ta je tažena sektorem e-commerce, novými formami městské dopravy a technologiemi, které ovlivňují klienty z kanálů byznys-byznys a byznys-zákazník.  To je jedno z nejdynamičtějších a vzrušujících odvětví, do kterých můžeme být zapojeni. Díky práci na inovativním řešení s našimi klienty znovu rozvíjíme maloobchodní sektor,“ řekl Tim Davies.

Zdroj:Colliers International