1. ledna 1970

Colliers: Flexibilita a spolupráce v kancelářích

Colliers: Flexibilita a spolupráce v kancelářích

Podle nejnovější výzkumné zprávy Colliers International s názvem ‚EMEA kanceláře: Je flexibilita budoucností?‘ by rok 2016 mohl být prvním, kdy v Evropě počet zaměstnanců pracujících v kancelářích předčí dosavadní maximum z roku 2008.

Ze zprávy vyplývá, že úroveň zaměstnanosti v kancelářích v zemích Evropské unie vzrostla o 5 milionů pracovních míst, což za posledních 10 let představuje nárůst o 4,3 %. Jedná se o překonání dosavadního rekordu z roku 2008.

Graf

„Nárůst o pouhá 4,3 procenta se může zdát marginální. Ovšem pokud vezmeme v úvahu trendy ovlivňující vývoj v EU, jako jsou outsourcing a offshoring, globální finanční krize trvající od roku 2008 do roku 2012 a s ní související úsporná opatření ve veřejném i soukromém sektoru, tak je výhled pro kancelářskou zaměstnanost v EU vskutku pozitivní,“ řekl vedoucí EMEA Corporate Solutions Colliers International Guy Douetil.

Expanze globálního outsourcingu a offshoringu do zemí střední a východní Evropy se za posledních deset let velmi zrychlila. Jenom v roce 2015 vzniklo díky tomuto vývoji v regionu přibližně  400 000 pracovních míst. Tento trend pramení ze schopnosti firem, jež outsourcing využívají, plnit své cíle a těžit z přidané hodnoty, která spočívá ve vysoce kvalitní pracovní síle disponující silnými jazykovými a technickými dovednostmi.

Výzkumná zpráva zároveň ukazuje, že outsourcing služeb může mít pozitivní vliv na určité oblasti EU. Regiony jihovýchodní, střední a východní Evropy a Pobaltí vykázaly růst sedm až patnáct procent.

„Rozvíjející se trend outsourcingu je patrný i v České republice, kde má přímý vliv na narůstající počet lidí, kteří pracují v kancelářích. S tímto vývojem se úměrně zvyšuje i počet nových kancelářských budov,“ řekl ředitel Colliers International Omar Sattar, MRICS. „Hlavní otázkou nyní je, zda poměrně nízká míra nezaměstnanosti v České republice, pohybující se kolem 4,2 %, ovlivní zájem firem, jež hledají možnosti, jak zde rozšířit své podnikatelské aktivity,“ doplnil Sattar.

Růst pracovních míst vykonávaných v kancelářích v EU od roku 2005 do roku 2015

„Růst je popoháněn především uměním liberálních ekonomik reagovat na změny, řídit se daným vývojem a také schopností přilákat investice ze soukromého sektoru. Pružný přistup k zaměstnancům firem, stejně jako k samostatně výdělečným osobám přispěl k nárůstu zaměstnanosti v době po ekonomické krizi,“ řekl ředitel výzkumného oddělení pro region EMEA Damian Harrington.

„Klíčové země střední a východní Evropy, stejně jako další evropské země, dosahují vysoké míry zaměstnanosti. Přetahování zaměstnanců bude čím dál častějším cílem společností. Správná firemní struktura a pracovní prostředí budou hrát stále důležitější roli v dosahování lepších výsledků. Bude mít vliv na nalákání nových či udržení stávajících zaměstnanců a také na zvýšení jejich produktivity. Zároveň budou i nadále zaváděny nové technologie,“ doplnil Harrington.

Zpráva Colliers International došla k závěru, že flexibilita, spolupráce a schopnost adaptovat se na nové pracovní návyky a kulturu na pracovišti jsou klíčem k potenciálnímu růstu zemí EU. „S tím, jak se do pracovního procesu zapojuje stále více mobilních a technologicky zdatných zaměstnanců očekáváme, že firmy napříč celou Evropou budou stále více nabízet nové způsoby práce,“ dodal Guy Douetil.

Zdroj: Colliers International