16. dubna 2020

Colliers International nastiňuje opatření přijatá vládami k potlačení negativních ekonomických důsledků vyvolaných pandemií COVID-19 v regionech EMEA

Colliers International nastiňuje opatření přijatá vládami k potlačení negativních ekonomických důsledků vyvolaných pandemií COVID-19  v regionech EMEA

Dánská, německá, nizozemská, britská a švédská vláda se díky jejich reakci na COVID-19 společně umístily na vrcholu v porovnání všech zemí, zatímco v Jižní Africe a Rusku se zatím zavedlo nejmíň opatření

Poslední zpráva společnosti Colliers International „Reakce vlády na evropské trhy s nemovitostmi COVID-19“ uvádí informace o tom, jak vlády členských států napříč EMEA podporují společnosti se zvláštním důrazem na komerční a rezidenční splátky nájemného / hypotéky, obchodní půjčky a granty, daňové úlevy a obchodní sazby, a take na platy domácností / jednotlivců. Zohledňuje se také vliv vyšší moci na nájemné smlouvy.

Damian Harrington, ředitel společnosti Colliers pro průzkum trhu v EMEA, vysvětluje: „Naše zpráva byla strukturována tak, aby pomohla zorientovat se společnostem, nájemcům i pronajímatelům či investorům. Zpráva je náčrt úrovně státní podpory dostupné pro jednotlivé země, nikoli investiční poradenství a pravidelně ji aktualizujeme součinně se změny politiky, za účelem podpory společností a domácností ovlivněných pandemií COVID -19. Vytvořili jsme přehledný žebříček EMEA trhů v měřítku od nuly do pěti na základě hloubky a šířky podpory poskytované napříč kategoriemi uvedenými v době vzniku tohoto zpravodajství. Skóre pět představuje nejvyšší úroveň státní podpory a klesá až na nulu, která naopak indikuje, že dosud v zemi nebyla poskytnuta nebo oznámena žádná formální státní podpora.“

Kevin Turpin, regionální ředitel průzkumu trhu pro východní a střední Evropu, dodává: „Vláda ČR dosud oznámila některá podpůrná opatření, která jsou zaměřena hlavně na ochranu příjmů občanů a podniků, a podle naší revize opatření pro celou Evropu, sedí z hlediska úrovně podpory ta česká někde uprostřed řebříčku. Pro majitele nemovitostí celkově existuje jen velmi málo opatření zaměřených na ochranu jejich příjmu nebo řešení problému kolem splácení dluhu / půjček a na podporu financování jejich investic. Nedávno oznámený návrh zákona schválený Poslaneckou sněmovnou ČR v zásadě uvádí, že nájemci mohou ve stanovené lhůtě požádat pronajímatele o odložení nájemného na období od 12. března do 30. června 2020, po prokázání nebo splnění určitých kritérií, že epidemie znemožnila nebo podstatně ztížila podmínky jejich podnikání. Nájemce bude povinen zaplatit odložené nájemné do 31. prosince 2020, po kterém má pronajímatel určitá práva v souvislosti s ukončením nájmu a splatným nájemným. Pro některé z nejvíce postižených sektorů to nemusí stačit k tomu, aby někteří pronajímatelé situaci zvládli, pokud se situace potáhne déle, než se optimisticky očekává.”

Během minulého týdne jsme naše počáteční hodnocení zrevidovali, protože žádná země neposkytuje plnou podporu napříč všemi prvky, které jsme brali v potaz. Nicméně řada zemí skutečně vyvinula značné úsilí a podpořila své národní ekonomiky a všechny zúčastněné strany. Pro některé země to bylo vzhledem k existující infrastruktuře o něco jednodušší, například v Německu a v severských zemích, zejména pokud jde o podporu úrovně příjmů prostřednictvím stávajících sociálních systémů. Rychlé přijetí politiky zaměřené na propouštění zaměstnanců v Nizozemsku a ve Velké Británii pomohlo těmto zemím posunout se na první místo v žebříčku na nejvyšší úroveň nabízené podpory.

image006

Přímá vládní podpora nájemcům a/nebo pronajímatelům s jejich komerčními nájmy/hypotékami se dosud ukázala jako velmi omezená. Pouze v Nizozemsku se některé banky dohodly na poskytování komerčních hypotečních prázdnin pronajímatelům v současné době až na 6 měsíců. V Itálii, Rakousku a Řecku vláda poskytla podporu nejvíce postiženým maloobchodním nájemcům formou dotací na nájemné a daňových úlev. V Rusku vzhledem ke komerčním pronájmům a hypotékám jako jediný profituje z podpory majetek ve vlastnictví státu. Ve Spojených arabských emirátech byly potřebám nájemců přizpůsobeny specifické balíčky v konkrétních svobodných pásmech Dubaje, zatímco vláda v Abú Dhabí poskytla 20% slevu na nájemné pro nejvíce postižený maloobchodní, potravinářský a nápojový, turistický a zábavní sektor.

Ve Francii, Velké Británii a Německu byly přijaty nové COVID zákony, které zabraňují jakémukoli vystěhování nájemců z důvodu nezaplacení nájemného během nouzového období státem nařízeného nevycházení. Podobná opatření jsou zavedeny v Turecku a Maďarsku. Ve Velké Británii a Německu se tyto opatření také rozšířily na rezidenční sektor. Vláda Spojeného království navíc podporuje banky, aby povolily tříměsíční odklad splácení hypotéky na bydlení; podobný, selektivní přístup byl přijat ve Finsku a Rusku. Řecko podporuje zaměstnance v postižených společnostech s odpovídajícím 40%-ním snížením rezidenčního nájemného na dva měsíce.

Snad za nejdůležitější vládní podporu považujeme intervenci s ohledem na podporu příjmů domácností / jednotlivců v případě tak prudkého zpomalení hospodářské činnosti. Mezi vlády, které nejvíce podporují společnosti prostřednictvím mzdové podpory pro dělníky, patří nizozemská, britská, rakouská, lotyšská, německá a nordická vláda, přičemž nizozemská se jeví jako nejštědřejší tím, že podporuje platy až do výše 90%. Spojené království a Rakousko nejsou zdaleka pozadu a nabízejí až 80%, a to včetně podpory samostatně výdělečně činných. Německo má také dobře zavedený podpůrný system – vláda vyplatí 67% platů včetně daní ze mzdy po dobu 12 měsíců, přičemž osoby se samostatně výdělečnou činností a malé společnosti mají k dispozici tříměsíční granty ve výši 15 000 EUR. Seveřani jsou těsně pozadu a poskytují okamžitou podporu v nezaměstnanosti nebo specifickou novou krátkodobou podporu pro případ propuštění ze zaměstnání v hodnotě přibližně 65% hrubých mezd.

Rozsah vládních úvěrů a grantů byl také působivý, přičemž Spojené království, Německo a Francie společně poskytly více než 1 bilion EUR v podnikatelských úvěrech a grantech. Většina trhů v regionu EMEA poskytly určitou formu podnikatelských úvěrů a grantů, často zaměřených konkrétně na nejzávažněj postiženy průmyslová odvětví - včetně leteckých společností, odvětví cestovního ruchu a maloobchodníky - a také malé a střední podniky, samostatně výdělečně činné a mikropodniky s méně než 10 zaměstnanci. V Německu získaly malé a střední podniky zrychlený přístup k půjčkám a do září by se neměly podávat žádné žádosti o konkurzní pohledávky. Na mnohé z těchto půjček a grantů se však v současné době vztahují pravidla EU o státní podpoře, která mohou výrazně omezit financování dostupné pro jedinou společnost a její dceřiné společnosti.

Daňové slevy jsou další klíčovou formou nabízené fiskální podpory, zejména odložením zvláštních plateb za DPH, daň z příjmu právnických osob, či příspěvky na sociální zabezpečení. V Nizozemsku a Švédsku dojde ke tříměsíčnímu odkladu všech daní. V Německu mohou společnosti požádat o odložení daně do prosince 2020. Španělská vláda nabízí 75% slevu na příspěvky na sociální zabezpečení v případě propuštění ze zaměstnání. V některých případech byly odloženy místní daně z cestovního ruchu / hotelierství (Turecko) nebo obchodní sazby (Spojené království). Ve Spojených arabských emirátech jsou místní vládní poplatky v Dubaji zmrazeny nebo zrušeny a obecní poplatky pro odvětví cestovního ruchu a zábavy v Abú Dhabí jsou pozastaveny.

Další informace jsou k dispozici na mikrostránce společnosti Colliers, která poskytuje informace a doporučení pro podnikání během globální pandemie COVID-19. Stránka je pravidelně aktualizována a poskytuje informace o klíčových trendech ovlivňujících naše ekonomiky, kapitálové trhy, různá odvětví nemovitostí a zeměpisné oblasti v této bezprecedentní době.