4. dubna 2020

Colliers International uvádí na trh CEE Information Pack – pro sledování neustále se měnící situace v zemích střední a východní Evropy a na trhu s nemovitostmi

Colliers International uvádí na trh CEE Information Pack – pro sledování neustále se měnící situace v zemích střední a východní Evropy a na trhu s nemovitostmi

Druhá část série průzkumu trhu společnosti Colliers pro střední a východní Evropu

Informační balíček je pokračováním řady Colliers International Special Insight Series - Příležitosti a výzvy v mimořádné době. Cílem infografického balíčku je poskytovat našim klientům, partnerům a médiím pravidelně aktualizovaná data a informace o tržním sentimentu. Dokument mimo jiné obsahuje současné přehledné údaje o zásobách, nabídce, nájemném, výnosech a poptávce za všechna odvětví nemovitostí na trzích v regionu střední a východní Evropy.

Kevin Turpin, regionální ředitel průzkumu trhu pro východní a střední Evropu, dodává: „Kromě těchto faktických údajů a tržních parametrů předkládáme také informace týkající se opatření pro lidi a podnikání, podpory místních vlád, ale i trendů a výhledů pro realitní sektor CEE v tomto bezprecedentním čase.“

Mezi klíčové body zprávy patří:

  • Země střední a východní Evropy byly jedny z prvních, které zavedly opatření pro lidi a podniky, a proto dosud zaznamenaly relativně nízký počet případů. Samozřejmě doufáme, že tomu tak bude i nadále, ale nedostatek testů na některých trzích může tato čísla svést.
  • Regionální vlády byly pod obrovským tlakem zavést opatření na podporu lidí, podnikání a ekonomik. Opatření v tomto rozsahu se budou realizovat postupně a potrvá nějaký čas, než se projeví jejich skutečný efekt.
  • Ekonomiky střední a východní Evropy se nacházejí po mnoha letech solidního růstu pod nebývalým tlakem. Ačkoli závažnost určí až délka pandemie a následného zotavení, ve všech ekonomikách dojde v roce 2020 k poklesu nebo k recesi.
  • Na regionálních trzích s kancelářskými nemovitostmi postupně končí období silného růstu. Pro majitele nemovitostí, nájemce a všechny zúčastněné bude nyní nezbytné najít způsoby, jak situaci společně vyřešit. Většina zaměstnanců pracuje na dálku, očekává se zpoždění výstavby.
  • Maloobchodní trhy ve střední a východní Evropě čelí nejhorším opatřením a omezením, za účelem zabránění šíření viru. Veškerý maloobchodní prodej v kamenných obchodech, většina restaurací a podniků, segment trhu výrobků pro svépomocné kutilství nebo zábavní trh atd, se zastavily. Platformy pro internetový obchod, zejména s jídlem, naopak prosperují a přizpůsobují se obrovskému nárůstu poptávky.
  • Regionální průmysl také čelí obtížným výzvám díky zastavení výroby a dodávek v automobilovém průmyslu. Někteří výrobci tam, kde to bylo možné, přizpůsobili výrobu vysoké poptávce po zařízeních a výrobků pro lékařské a hygienické účely.
  • Logistika ve střední a východní Evropě šílí, provozovatelé a distributoři internetového obchodu se přizpůsobujú udržení hladkého chodu dodavatelských řetězců, spolu s poptávkami na lidi a firmy, které teď fungují za velmi odlišných okolností. Další, krátkodobá řešení týkajících se skladování či zpracování také zažívají zvýšenou poptávku.

obr1

obr2

obr3

obr4

Infografický balíček je součástí Colliers mikrostránky a obsahuje informace a doporučení pro podnikání během globální pandemie COVID-19.