3. dubna 2020

Colliers International vydává sérii pro střední a východní Evropu: „CEE Special Insights: Covid-19 - Příležitosti a výzvy v mimořádných časech“

Colliers International vydává sérii pro střední a východní Evropu:  „CEE Special Insights: Covid-19 - Příležitosti a výzvy v mimořádných časech“

Přibližně 10% oslabení většiny měn střední a východní Evropy v únoru a březnu 2020 staví pronajímatele i nájemce do velmi nešťastné pozice

image001 (1)

Země, které nepřijaly euro nebo k němu nejsou navázány, prošly v období únor až březen 2020 každý propadem měny cca. 10%. Rumunská leu je výjimkou, která propadla pouze o 1%, a to především díky itervenci centrální banky. Fakt, že většina pronájmů ve střední a východní Evropě je denominována v eurech, může představovat další tlak na nájemce, zejména ty, jejichž příjem je většinou vybírán v místních měnách (CZK, PLN, HUF a RON).

Kevin Turpin, regionální ředitel průzkumu trhu pro východní a střední Evropu vysvětluje: „Kromě nucených nebo dobrovolných provozních uzávěrek pro maloobchod, potravinářský a nápojový průmysl, zábavní průmysl, pohostinství, kancelářských provozů firem a částečně i výroby, které chrání zdraví lidí, dostává tato situace pronajímatele i nájemce do velmi nešťastné pozice.“

graf

„Zažíváme teď skutečně nezmapovanou situaci, protože tato pandemie a následné nouzové stavy omezují běžný chod businessu pro tolik jednotlivců a podniků. Proto je jedním ze způsobů, jak dlouhodobě ochránit všechny naše zájmy, dosažení „nejlepšího možného kompromisu ve velmi špatné situaci“,“ říká Kevin Turpin.

Na jedné straně budou pronajímatelé pochopitelně chtít vybírat nájemné, aby ochránili své investice. Na druhé straně se budou nájemci chtít zaměřit na zajištění budoucnosti svých podniků a lidí. Ve všech realitních sektorech není asi pro nikoho hezká představa budoucnosti, ve které nemovitosti postrádají podniky, které by je zabíraly, a kde podniky postrádají nemovitosti, z nichž by se daly provozovat.

Luke Dawson, ředitel kapitálových trhů pro region střední a východní Evropy komentuje: “Splátkové prázdniny a / nebo jiná finanční opatření, včetně balíčků státní podpory v celém regionu, se, doufáme už připravují. Dokud ale nebude situace jasnější, je nezbytné, abychom našli řešení, která v součinnosti s nimi budou fungovat. Samozřejmě za předpokladu, že ať už bude poskytnutá podpora jakákoliv, nebude to žádný „zázračný lék“.

Spíš než se rovnou pouštět do právních sporů o platby, již vidíme první případy pronajímatelů kteří zvažují krátkodobé nájemní prázdniny, nebo okamžité uplatnění všech smluvních období bez nájemného (obvykle přidaných do smluv na konec nájemního období). Na oplátku by se od nájemců mohlo očekávat, že prodlouží nájem o stejně dlouhé období nebo déle. Prosím, kontaktujte nás, pokud budete potřebovat pomoci najít cestu ven z podobných nebo jiných situací a problémů souvisejících s nemovitostmi, kterým momentálně čelíte.”

Pro více informací navštivte naši mikrostránku, která poskytuje informace a doporučení pro podnikání během globální pandemie COVID-19. Tato stránka, která je pravidelně aktualizována, poskytuje informace o klíčových trendech ovlivňujících naše ekonomiky, kapitálové trhy, různá odvětví nemovitostí a zeměpisné oblasti v této bezprecedentní době.