1. ledna 1970

Colliers: Investice na kancelářském trhu

Colliers: Investice na kancelářském trhu

Nízká míra inflace a pozitivní předpovědi vývoje HDP prospívají výkonu vyspělejších kancelářských trhů v regionu střední a východní Evropy. Vyplývá to z nedávného průzkumu společnosti Colliers International

Damian Harrington, regionální ředitel výzkumu pro východní Evropu Colliers International řekl: „Zaměřili jsme se na to, jaký bude mít nová inflační éra vliv na komerční nemovitosti. Zatímco návratnost investic do nemovitostí nemusí reflektovat inflaci, další makroekonomické ukazatele, jako je HDP, jsou rozhodující hnací silou růstu poptávky na trhu.“ Trhy střední a východní Evropy – Polsko, Maďarsko, Česká republika a Slovensko – souhrnně označované jako CE4, budou mít pravděpodobně, v širším vztahu k inflaci a vývoji hospodářského růstu, největší prospěch z tohoto vývoje a stanou se pro celou řadu investorů prioritními trhy.

Ve střednědobém horizontu se očekává, že inflace v EU zůstane i nadále utlumená, zatímco HDP bude pomalu růst ke dvěma procentům. HDP v zemích CE4 by v příštích pěti letech mělo růst průměrně o tři procenta ročně, zatímco v Německu, se kterým jsou tyto země úzce propojeny díky integraci do tamního dodavatelského řetězce, je očekávaný průměrný roční nárůst HDP okolo jednoho procenta.

V příštích pěti letech by tak v zemích CE4 měl být vyšší růst HDP a nižší inflace než v Evropské unii jako celku, což by mělo vytvořit ideální podmínky pro nárůst objemu investic do regionu.

Čistá absorpce kancelářských prostor na trzích CE4 začala v posledních letech mnohem více souviset s vývojem HDP, i když s mírným zpožděním. Proto by se prognózy růstu HDP měly projevit do pozitivního růstu poptávky po kancelářských prostorách i v příštích pěti letech, i když růst bude mírnější, než naznačily historické sazby. Na návratnost vložených investic nemá vliv pouze HDP, důležitou roli hrají také nájemní indexace a délka pronájmu.

„V naší analýze jsme se zaměřili na prvotřídní kancelářské nemovitosti v zemích CE4. Při idexaci nájemného na dobu tří až pěti let k roční inflaci jsme zjistili, že v případě kombinace krátkodobých pronájmů s klesajícím nebo stagnujícím tržním nájemným dochází k výraznému poklesu pozitivního vlivu indexace na návratnost nájemného. Samozřejmě ne všechny kancelářské nemovitosti jsou pronajímány na stejné období, některé jsou na kratší dobu, jiné na delší, až 7 – 10 let,“ komentuje Damian Harrington.

Tržnímu nájemnému hrozí odchýlení od očištěné inflace zejména kvůli rovnováze nabídky a poptávky na daném trhu. V režimu stabilního růstu poptávky se rozhodujícím prvkem rovnováhy stává nabídková strana, jelikož výrazný přebytek nové výstavby může poškodit stabilní obsazenost a návratnost investic.

Efektivní management proto bude zásadní nejen pro zajištění pozitivní návratnosti, ale také pro řízení růstu investičního obratu prostřednictvím poskytování moderního kancelářského produktu.

Zdroj: Colliers International, Ilustrační foto: Freeimages.com