1. ledna 1970

Colliers: Investice ve 2. čtvrtletí 2016

Colliers: Investice ve 2. čtvrtletí 2016

Colliers International dnes zveřejnila svůj přehled situace na českém trhu ve 2. čtvrtletí roku 2016. Zpráva se věnuje segmentům investičních, kancelářských a průmyslových nemovitostí v Praze i ostatních částech České republiky a obsahuje nejen shrnutí a analýzy vývoje za poslední čtvrtletí, ale i očekávaný budoucí výhled.

Hlavní události na investičním trhu

V prvním pololetí roku 2016 dosáhl celkový objem investic do nemovitostí úrovně více než 877 mil. EUR, což v meziročním srovnání představuje pokles o 25 %. Celkový objem obchodů na trhu byl ale ve skutečnosti vyšší, neboť prodejní ceny některých transakcí (zejména pak hotelů) zůstaly důvěrné.

Ve 2. čtvrtletí byl objem investic relativně nižší a pohyboval se na úrovni 391 mil. EUR. To znamená čtvrtletní pokles o 20 %, v meziročním srovnání jde však o 8% nárůst. Prvnímu pololetí dominovaly retailové nemovitosti s celkovým podílem 50 %. Kancelářské nemovitosti přilákaly 19 % investic a do nemovitostí průmyslových směřovalo 10 % celkového investičního objemu.

Co se počtu obchodů týče, bylo během prvního pololetí roku 2016 uskutečněno celkem 10 transakcí v segmentu kancelářských nemovitostí, v těsném závěsu následují nemovitosti retailové s 9 transakcemi a s o něco větším odstupem pak hotely s celkem 7 transakcemi. V oblasti průmyslových nemovitostí byly realizovány pouze dva obchody. Celkový počet transakcí je výrazně vyšší než loni – celkem se jedná o 32 transakcí v roce 2016 ve srovnání s 21 v roce 2015.

Největší transakcí druhého čtvrtletí byl nákup obchodního centra Forum v Ústí nad Labem skupinou NEPI za 82,6 mil. EUR. Dále následovala akvizice OC Forum Liberec stejným kupujícím za 80 mil EUR. Předmětem třetí největší transakce byla skupina tří budov v prestižní pražské ulici Na Příkopě, jejichž novým majitelem se stala společnost LaSalle Investment Management (LIM).

U výnosů došlo ve srovnání s koncem roku 2015 k mírné kompresi. U některých kancelářských nemovitostí v širším centru profitujících z dlouhodobých nájemních smluv byli investoři ochotni zaplatit výnosy pod 5 %.

Hlavní události na pražském trhu kancelářských nemovitostí ve 2. čtvrtletí 2016

Ke konci 2. čtvrtletí roku 2016 zaznamenala celková plocha kancelářských prostor v Praze nepatrný nárůst na 3,23 mil. m2. Ve 2. čtvrtletí byly dokončeny dvě nové nemovitosti: Classic 7 Phase III (5 600 m2) v Praze 7 a Kotelna Park (6 500 m2) v Praze 5.

Oba kancelářské komplexy byly v okamžiku dokončení již plně pronajaté. Vlivem solidní úrovně poptávky se podíl neobsazených prostor ke konci druhého kvartálu ve srovnání s předchozím čtvrtletím snížil o 1,6 procentního bodu na 12,3 %.

Celková rozloha dostupné plochy činila ke konci 2. čtvrtletí 397 700 m2, což v mezičtvrtletním srovnání představuje pokles o zhruba 49 600 m2.

Celková́ nájemní́ aktivita ve 2. kvartálu roku 2016 dosáhla 122 590 m2, což ve srovnání s předchozím čtvrtletím představuje nárůst o 22 %, meziročně se však jedná o 9% pokles. V souhrnu celková nájemní aktivita za 1. pololetí roku 2016 činila 205 141 m2. Meziroční srovnání pak ukazuje, že nájemní aktivita za 1. pololetí je o 4 % vyšší nežli loňská.

Čistá poptávka (bez renegociací, podnájmů a relokací) ve 2. čtvrtletí činila 67 112  m2, což v mezičtvrtletním srovnání znamená nárůst o 48 % a meziročně nárůst o 10 %. Renegociace zůstaly na poměrně nízké úrovni 27 400 m2, což představuje 24 % celkové nájemní aktivity. V souhrnu za první pololetí připadalo na renegociace 27 % celkové nájemní aktivity.

Základní nájemné za prvotřídní kancelářské prostory zůstalo stabilní a pohybovalo se na úrovni 18,50 EUR až 19,50 EUR za čtvereční metr a měsíc. Nájemné v centru města se i nadále pohybovalo mezi 14,50 EUR až 16,50 EUR za čtvereční metr a měsíc, u portfolia na okraji města sazby zůstávaly v rozmezí 13,00 EUR až 14,50 EUR za čtvereční metr a měsíc.

Průměrné nájemné ve městě zůstalo beze změny na úrovni 13,20 EUR za čtvereční metr a měsíc.

Trh průmyslových nemovitostí ve 2. čtvrtletí 2016

Ke konci 2. čtvrtletí roku 2016 činila rozloha průmyslových skladovacích nemovitostí v České republice 5,96 mil. m2. Ve druhém kvartálu bylo v České republice dokončeno celkem 12 nových projektů o celkové rozloze 182,400 m2. Míra neobsazenosti po dokončení u této nové výstavby činila zhruba 36,3 %. Hned osm z celkových dvanácti nových nemovitostí však bylo po dokončení plně obsazeno.

Nejpopulárnějším logistickým regionem v zemi zůstává i nadále oblast Prahy a jejího okolí (Praha), kde se nachází celkem 2,4 mil. m2 skladovacích prostor. To představuje 39 % všech výrobních a logistických prostor v celé České republice. Ke konci 2. čtvrtletí se míra neobsazenosti mezikvartálně zvýšila o 0,57 procentního bodu na 4,7 %. Celková rozloha neobsazených průmyslových nemovitostí dosáhla hodnoty 282 900 m2, což ve srovnání s předchozím čtvrtletím představuje nárůst o 42 000 m2.

Pražský trh skladových nemovitostí nabízel celkem 74 000 m2 volného místa, což odpovídá 26 % veškerých dostupných prostor v České republice. Míra neobsazenosti v regionu přitom dosahuje úrovně 3,2 %.

Celková nájemní aktivita za 2. čtvrtletí roku 2016 činila 349 300 m2, což v mezičtvrtletním srovnání znamená nárůst o 11 %, meziročně však 3% pokles. Čistá poptávka dosáhla úrovně 263 700 m2 – ve srovnání s předchozím čtvrtletím se jedná o nárůst o 21 %, meziročně pak o 4% nárůst.

Údajům o nájemní aktivitě dominovala Praha s výsledkem 154 200 m2, což činí 44 % celkové nájemní aktivity za čtvrtletí. Druhým nejaktivnějším regionem bylo Ústí nad Labem s celkovým výsledkem 38 800 m2, který odpovídá 11% podílu. V souhrnu za první pololetí roku 2016 dosáhla celková nájemní aktivita úrovně 662 800 m2, což je oproti předchozímu roku o 10 % více. Souhrnná čistá poptávka za stejné období činila 481 000 m2, což meziročně představuje 7% nárůst.

Největším obchodem druhého čtvrtletí byl předjednaný nájem společnosti Sportisimo (34 800 m2) v areálu ProLogis Park Prague – Rudná.

Základní nájemné v jednotlivých regionech se u pětiletých nájmů pohybovalo v Praze od 3,70 EUR do 3,90 EUR za čtvereční metr a měsíc; v Plzni od 3,70 EUR do 4,00 EUR za čtvereční metr a měsíc; v Ostravě od 3,75 EUR do 3,95 EUR za čtvereční metr a měsíc a konečně v Brně od 3,95 EUR do 4,25 EUR za čtvereční metr a měsíc. Kancelářské prostory v logistických nemovitostech se pronajímaly za 8,00 EUR až 9,00 EUR za čtvereční metr a měsíc.

Zdroj: Colliers International