1. ledna 1970

Colliers: Investiční trh ve 3.Q 2012

Colliers: Investiční trh ve 3.Q 2012

Colliers International vydává novou zprávu mapující investiční trh ve 3. čtvrtletí roku 2012.

Klíčové závěry zprávy zahrnují:

 • Oživení objemu investičních transakcí, které zaznamenal český realitní sektor v průběhu roku 2011, se nepřeneslo do roku 2012.
 • Kombinace krize eurozóny, zpomalení evropského hospodářského růstu a snižování zadluženosti v bankovním sektoru mimo jiné brzdí sektor investic do nemovitostí.
 • Kancelářský sektor je i nadále nejpopulárnějším cílem investičního kapitálu, do dnešního dne dosáhl podílu 67 % ze všech transakcí. Částečně se to dá vysvětlit kupní strategií mnoha investorů a větším množstvím příležitostí v tomto odvětví ve srovnání s jinými realitními segmenty.
 • Výnosy z prvotřídních nemovitostí zůstaly na zhruba 6,5 %, nicméně jen velmi málo těchto nemovitostí na trhu v tomto roce změnilo majitele.                                          „Doba, po kterou trvá uzavření transakce, vzrostla, protože investoři jsou striktnější při provádění due dilligence a zajišťování dluhového financování,“ řekl Chris Sheils, ředitel investičního oddělení, Colliers International Česká republika. „Česká republika nicméně zůstává cílovým trhem pro řadu investorů, kteří hledají prvotřídní aktiva nebo příležitosti s přidanou hodnotou, které mohou prostřednictvím aktivního asset managementu zvýšit hodnotu kapitálu.“
 • Klíčové závěry prognózy zahrnují:

  Vzhledem k tomu, že nad budoucností eurozóny stále panují mraky nejistoty, mnoho investorů bude i nadále pokračovat v opatrném přístupu k investování do nemovitostí a bude se zaměřovat převážně na likvidní trhy.

  Připravovaná legislativa pro finanční sektor, např. Basel III, bude znamenat, že banky se budou snažit snížit zadluženost svého portfolio nemovitostních úvěrů. Takováto legislativa také pravděpodobně zvýší úrokovou marži účtovanou bankami za nové nemovitostní úvěry.

  Očekává se, že výnosy z prvotřídních nemovitostí zůstanou v krátkodobém horizontu beze změny. Budovy nesplňující definici „prvotřídní“ budou obchodovány pouze v případě, že cena odrazí riziko kupujícího a kritérium návratnosti, které budou pro tyto nemovitosti vždy vyšší. Mnohé nemovitostní fondy mají k dispozici kapitál, nebo aktivně získávají nový kapitál, pro investování v České republice.

  Zdroj: Colliers Internationa, Foto: Stock.xchng