1. ledna 1970

Colliers: Investiční trh za 1. pololetí a výhledy

Colliers: Investiční trh za 1. pololetí a výhledy

Objemy komerčních investic do nemovitostí v regionu střední a východní Evropy dosáhly v prvním pololetí roku 2014 3,6 miliardy EUR. Colliers International představuje tři možné scénáře vývoje investičních objemů pro rok 2014 a následující období.

Damian Harrington, regionální ředitel výzkumu pro východní Evropu Colliers International řekl: „V roce 2013 činily celkové objemy investičních transakcí 10,8 miliardy EUR, což bylo o pětinu více než v roce 2012. Během první poloviny roku 2014 růst objemu investic mírně zpomalil, protože se neuskutečnilo tolik zásadních transakcí, jako tomu bylo v roce 2013.“ Na začátku letošního roku poskytla společnost Colliers tři scénáře investičních objemů  pro rok 2014 a následující období.

Nejlepší („Best-Case“)scénář očekával, že objem investic v roce 2014 se přiblíží cyklickému vrcholu na hranici 16 miliard EUR, ke kterému došlo v roce 2007. V roce 2016 by pak měly dosáhnout výše téměř 19 miliard eur.

Střídmější („Mid-Case“)scénář předpokládal růst objemu regionálních investic v důsledku zájmu mezinárodních investorů o pozitivní výnosy v regionu CEE zapříčiněné růstem hranice nájmů a kapitálové hodnoty. Transakční aktivita by však měla být zmírněna omezenou nabídkou produktů, a to i přes zvýšenou chuť investorů investovat.

Nejhorší („Worst-Case“) scénář předpovídal, že v důsledku Rusko-Ukrajinského konfliktu dojde v první polovině roku 2014 k poklesu objemů investic. Oslabení mezinárodní investiční nálady směrem k Rusku sníží transakční aktivitu, což povede k poklesu investičních objemů v regionu v roce 2014 a jejich opětovnému růstu v roce 2015.

V druhé polovině roku se jako pravdivý jeví třetí, nejhorší scénář. To se může projevit negativně, ale nemělo by to odvést pozornost od rostoucí popularity prestižních polských a českých investičních trhů, které stále evidují rostoucí objemy obchodů. Známky rostoucí investiční aktivity vykazují také sekundární trhy (Tier 2) v regionu, zejména Pobaltí, Maďarsko a Rumunsko. Podobně jsou na tom i Bulharsko a Srbsko. To v první polovině letošního roku vedlo k mírné kompresi výnosů na těchto trzích.

Pokud se investiční poptávka v celém regionu v druhé polovině roku bude i nadále diverzifikovat, mohl by se nakonec naplnit mírnější scénář. Pravděpodobně k tomu však nedojde dříve než v roce 2015 než se investice skutečně posunou mimo klíčové trhy regionu střední a východní Evropy, tedy Polsko a Českou republiku.

Zdroj: Colliers International: Ilustrační foto: