1. ledna 1970

Colliers: Kanceláře v prvním pololetí

Colliers: Kanceláře v prvním pololetí

Nájemní trh v Evropě vykázal v první polovině roku 2014 růst nájemného na sedmnácti hlavních kancelářských trzích, což je důsledkem pokračujícího oživení ekonomiky eurozóny, které bylo vedeno lepší náladou napříč celým regionem.

Podle Zprávy o vývoji kancelářského trhu v regionu EMEA v 1. polovině 2014, kterou vypracovala společnost Colliers International, nájemné prostor nejvyšší kategorie na 85 % kancelářských trhů v Evropě a na Blízkém východě buď rostlo, nebo se nezměnilo. Země, které vykázaly nejpozoruhodnější zvýšení, byly Německo a Nizozemsko:

  1. Trh v Německu zaznamenal nejsilnější růst nájemného u kanceláří nejvyšší kategorie v centrální obchodní čtvrti (CBD) ve Stuttgartu, kde vzrostlo o 25 %. Také Mnichov hlásí růst nájemného sedm po sobě jdoucích pololetí, tedy od druhé poloviny roku 2010.
  2. Amsterdam vykázal stoupající trajektorii nájemného v posledních 18 měsících, což podtrhuje oživení prestižní kancelářské čtvrti uprostřed rostoucí mezery mezi hlavními a sekundárními trhy v Nizozemsku. Dobře se v Amsterdamu daří i investičnímu trhu, který zaznamenal růst primárních výnosů o 40 bazických bodů (bps) ve srovnání s koncem roku 2013, stejně tak došlo i k prudkému zvýšení investičních objemů.

Bruno Berretta, senior analytik, oddělení průzkumu trhu v regionu EMEA, Colliers International, řekl: „Progresivní vývoj nájemného je výsledkem kombinace ekonomického zlepšení a větší důvěry v evropský nájemní trh, a to zejména ve Velké Británii a v Německu. To je spojeno s obecným nedostatkem moderních prostor dostupných v centrálních obchodních čtvrtích z důvodu nízkého objemu spekulativní výstavby.“

Dokonce i na jihoevropských trzích, jako jsou Madrid a Lisabon, kde od roku 2009 docházelo ke změnám, došlo k růstu nájemného. V první polovině letošního roku vzrostlo nájemné v Lisabonu o 1,4 %. Navzdory těmto růstům se do konce tohoto roku neočekává další udržitelné oživení nájemních trhů v jižní Evropě, a zřejmě k němu nedojde ani v roce 2015.

Craig Satchwell, vedoucí týmu kancelářských prostor Colliers International EMEA, řekl: „Rostoucí poptávka společností z mediálního a technologického sektoru v regionu EMEA vytvořila spolu s nedostatkem nových prostor prostředí pro prudký růst nájemného na mnoha trzích Evropy, a to jak prestižních, tak i sekundárních. Mediální a technologické společnosti jsou z hlediska poptávky druhými nejaktivnějšími, s 21% podílem na poptávce v Londýně, Paříži, Amsterdamu a šesti velkých městech v Německu, což vyplývá z naší zprávy o konkurenci mezi evropskými městy o přízeň start-upových společností. ”

Zpráva společnosti Colliers ukazuje, že nedávné kroky Evropské centrální banky podpořily směřování kapitálu do evropských nemovitostí a přispěly ve většině případů k očekávanému růstu nájemného a ke stabilizaci nebo poklesu výnosů z kancelářských nemovitostí v první polovině letošního roku.

Ve výsledku tyto faktory vedly k lepšímu vnímání evropského investičního trhu. Vzhledem k současné vysoké úrovni zájmu na mnoha hlavních evropských trzích, byla na mnoha periferních trzích registrována komprese výnosů, jako například v Dublinu (-75 bps), Madridu    (-50 bps), Barceloně (-25 bps) a Aténách (-25 bps).

Výnosy prostor nejvyšší kategorie v mnoha městech regionu CEE stagnovaly, zejména pak v Bukurešti (-50 bps), Budapešti (-25 bps) a Praze (-25 bps). Nicméně poslední dva jmenované trhy zaznamenaly během první poloviny letošní roku pokračující růst objemu investic a růst investičního apetitu.

Zdroj: Colliers International, Ilustrační foto: Stuttgart, budova SWR