1. ledna 1970

Colliers: Kancelářský trh za 1. polovinu 2014

Colliers: Kancelářský trh za 1. polovinu 2014

Z nejnovější zprávy Colliers International vyplývá, že míra neobsazenosti v regionu se v první polovině roku 2014 zvýšila na 13,6 %, oproti 11,8 % ve stejném období předchozího roku. Na několika trzích, včetně Petrohradu, Moskvy, Varšavy a Prahy, došlo k růstu míry neobsazenosti z důvodu nové nabídky kanceláří na konci loňského a v první polovině letošního roku.

Damian Harrington, regionální ředitel výzkumu pro východní Evropu Colliers International, řekl: „Díky velkému množství prostor, které jsou v současnosti ve výstavbě, nebo ve fázi plánování pro rok 2014, se bude stavební aktivita podobat trendu z roku 2013. Vzhledem k tomu, že v první polovině letošního roku bylo na trh dodáno přibližně 1,2 milionu m2 nových prostor a dalších 5,7 milionu m2  je ve výstavbě, nedá se očekávat, že by tento trend bezprostředně polevil.“

Z hlediska nově dokončených kancelářských budov byly v první polovině letošního roku nejaktivnější Moskva a Petrohrad – jejich podíl na celkových nových plochách činil celkem 70 %. Nová výstavba na dalších trzích se začíná zotavovat. Varšava se pohybuje mírně nad objemy z roku 2013 a v současnosti zaujímá 10 % nové výstavby v regionu.

Přestože výstavba v Budapešti zaujímá přibližně jen 2 % celkových nových ploch, došlo zde k obratu ve stavební činnosti a objem nově dokončených kancelářských budov v roce 2014 přesahuje objemy z předchozího roku. Objem nových kancelářských prostor, které jsou v současnosti v Budapešti ve výstavbě, je na nejvyšších hodnotách od roku 2010.

Jednotlivé trhy se přizpůsobují velkému objemu nových prostor, mnoho z nich v průběhu roku i nadále zažívá kolísavé hodnoty míry neobsazenosti. Na řadě trhů tak došlo k nárůstu míry neobsazenosti z důvodu dodání velkého množství nových kancelářských prostor v období od konce roku 2013 do první poloviny letošního roku. Patří sem Petrohrad, Moskva, Varšava a Praha.

Ze zprávy vyplývá, že míra neobsazenosti v regionu se v první polovině letošního roku zvýšila na 13,6 %, zatímco ve stejném období loňského roku se pohybovala na úrovni 11,8 %. Zatímco celková úroveň hrubé poptávky se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku uvolnila, rozvíjející se trhy v Budapešti, Bratislavě a Bukurešti zaznamenaly zvýšenou nájemní aktivitu a následně nižší míru neobsazenosti.

Ze zprávy také vyplývá, že devět měst, jmenovitě Sofia, Záhřeb, Bukurešť, Budapešť, Bělehrad, Bratislava, Tallinn, Riga a Vilnius, zaznamenalo v první polovině letošního roku zlepšení nájemní poptávky, což vedlo ke snížení míry neobsazenosti.

V souvislosti s dodáním nových prostor na trh v první polovině letošního roku se ukázalo, že nájemné prostor nejvyšší kategorie se tomuto trendu přizpůsobuje a na některých trzích dochází k jeho poklesu, a to v průměru o 2 – 7 % od první poloviny roku 2013. Mezi tyto trhy patří Praha, Bukurešť, Kyjev a Tallinn. S ohledem na citelné zlepšení objemů poptávky v posledních třech až pěti měsících Colliers očekává, že nájemné začne opět růst. Přestože v Praze, Bukurešti, Kyjevě a Tallinnu došlo k mírnému poklesu nájemného, několik málo trhů zažilo v posledních dvanácti měsících 2013 jeho růst.

Zpráva ukazuje, že nájemné prostor nejvyšší kategorie se zvýšilo o 8 % v Sofii a o 3 % v Bělehradě. Průměrná výše nájemného se ve stejném období v Sofii zvýšila o 11 %, v Bělehradě, Tallinnu a Rize o 7 % a o 4 % ve Vilniusu.

Zdroj: Collliers International, Ilustrační foto: Dreamstime.com