1. ledna 1970

Colliers: nájemci budou nadále ve výhodě

Colliers: nájemci budou nadále ve výhodě

Nájemci ve výhodě

Výsledky ankety mezi nájemci kanceláří v Evropě (European Office Occupier Survey) ukazují, že v roce 2013 budou nájemci nadále ve výhodě.  Výsledky nedávno zveřejněné ankety realitní společnosti Colliers International ukazují, že navzdory nepříliš příznivému ekonomickému klimatu zajímá nájemce kanceláří to, jaký vliv mají jejich prostory na úspěch jejich podnikání, ať již prostřednictvím schopnosti zapůsobit na klienty, nebo přilákat a udržet si zaměstnance. Primárním cílem nájemců ale zůstává snižování nákladů na pronájem kancelářských prostor, což vede k náročnému balancování mezi získáním úspor a zaváděním opatření podporujících růst firmy. Firmy hledají způsoby, jak zefektivnit pracovní postupy a vymýšlí, jak nově navrhnout kancelářské prostory. Respondenty ankety mezi nájemci kanceláří v roce 2012 byly především větší firmy s nejméně 1 000 zaměstnanci po celé Evropě. Většina z nich byla ze čtyř klíčových sektorů: bankovnictví, finance a pojišťovnictví; IT a telekomunikace; výroba, doprava a infrastruktura; odborné služby.

Cesty zvyšování efektivity

Guy Douetil, výkonný ředitel oddělení korporátních služeb Colliers International v regionu EMEA, výsledky ankety komentoval: „Na pozadí pokračující ekonomické nejistoty nutí výsledky naší ankety k zamyšlení, ale přesto jsou povzbudivé. Po nákladech na zaměstnance jsou náklady na pronájem kanceláří často druhou nejvyšší položkou ve finanční rozvaze a je jasné, že firmy hledají všemožná řešení, která jim pomohou zvýšit efektivitu.“ „Přes 40 % dotazovaných firem uvedlo, že v posledních pěti letech zredukovaly své požadavky na prostory a 80 % respondentů uvedlo, že se primárně zaměřují na snižování nákladů. Navzdory tomu, že náklady jsou považovány za nejdůležitější měřítko při výběru kancelářských prostor, anketa také ukazuje, že firmy nepodceňují ani to, jak se jejich nové pracovní prostředí líbí zaměstnancům. Téměř 80 % respondentů klade značný důraz na to, jaký vliv mají jejich budovy na nábor a udržení si zaměstnanců.“

Mezi klíčové závěry ankety mezi nájemci kanceláří v roce 2012 patří:

  • Úspory na nájemném: Omezení nákladů zůstává jedním z hlavních faktorů, které nájemci berou v úvahu při výběru kanceláří. Výsledkem je to, že mnoho firem, a především jejich realitní týmy, i nadále čelí nelehkým úkolům, když se musí snažit snižovat náklady a zároveň implementovat opatření, která posílí firemní růst.
  • Přehodnocení uspořádání pracovního prostoru: Převážná většina firem (84 %), které se v posledních dvou letech stěhovaly nebo prodlužovaly nájemní smlouvy, využila této příležitosti k přehodnocení uspořádání pracovního prostoru a zavedla změny v pracovních postupech. Tyto změny se týkaly i tzv. desk sharingu a hot deskingu (sdílení pracovního místa více zaměstnanci). Jelikož se firmy snaží optimalizovat svá realitní portfolia, bude tento trend nejspíše pokračovat i v budoucnu.
  • Vliv budov na nábor a udržení si zaměstnanců: Většina dotazovaných firem věří, že výběr budovy má podstatný vliv na jejich zaměstnance a na zájem ve firmě pracovat. Dostupnost a vybavenost službami jsou považovány za dva nejpodstatnější rysy, které budova musí mít, aby si udržela a přilákala nadané zaměstnance.
  • Počítání nákladů na pronájem „zelené“ budovy: Při dotazu na pronájmy „zelených budov“ respondenti uvedli jako rozhodující dva hlavní faktory, a to společenskou odpovědnost firmy a zlepšení možnosti přilákat a udržet si zaměstnance. Nicméně v současné době je méně než polovina firem ochotná připlatit za pronájem „zelené“ budovy.
  • Ekonomické problémy neodezní: Ekonomické zotavení ve většině zemí Evropy zůstane i v příštím roce spíše ojedinělé, jelikož dopady úsporných opatření a nejistota nadále omezují výdaje a brání firemním investicím. Podle nejnovější předpovědi pro Eurozónu bude růst HDP v roce 2013 jen velmi nepatrný.
  • Trh nájemců: Firmy budou mít i nadále navrch, protože ekonomické podmínky a slabá poptávka budou dále vyvíjet tlak na pronajímatele nemovitostí, kteří soutěží o relativně malou skupinu potenciálních nájemníků. To znamená, že na trhu budou i nadále významné příležitosti pro nájemce.
  • Renegociace versus relokace: Pro nájemce kanceláří, jimž končí nájemní smlouvy, bude možnost přejednání / prodloužení nájemní smlouvy nadále lákavou alternativou k přestěhování, protože se snaží vyhnout se jakýmkoliv dodatečným nákladům a využívají své silnější vyjednávací pozice, aby si zajistili výhodnější podmínky.
  • Nedostatek vhodných prostor: V mnoha případech mohou být výsledky plánů na přestěhování ovlivněny úvahami spojenými s nabídkou prostor. V mnoha městech je množství alternativ na přestěhování omezeno rozsáhlým zpomalením nové výstavby, a to především v těch nejcentrálnějších oblastech měst jako např. v Londýně, Mnichově a Moskvě.

Nedostatek důvěry brzdí investice

Dr. Walter Boettcher, ředitel průzkumu trhu ve společnosti Colliers International, výhledy do budoucna shrnuje: „Výsledky ankety jsou plně v souladu s ekonomikou, která postrádá důvěru. To znamená, že firmy se stále více zaměřují na snižování nákladů než na investice do expanze. Nedostatek důvěry je hlavní překážkou firemních investic a zotavení.“ „Zatímco ‚Autumn Statement‘ ve Velké Británii nastolilo jistotu ohledně směřování politiky britské vlády, nejistota roste s ohledem na návrhy bankovní unie Eurozóny a především hrozící americký fiskální útes představuje závažné riziko negativního vývoje po celém světě. Tyto obavy budou mít dopad na důvěru firem minimálně do poloviny roku 2013 s tím, že zvýšení důvěry a udržitelné zotavení není na pořadu dne nejméně do konce roku 2013, spíše až do roku 2014.“

„Prozatím vedly stabilní (spíše mírná) poptávka a pomalu postupující výstavba nových kancelářských prostor v celém regionu EMEA ke stále většímu nedostatku prostor třídy A; míra neobsazenosti a nájemné jsou tedy relativně stabilní a výhled trhu s kancelářskými prostorami v regionu EMEA zůstává navzdory oslabující ekonomické trajektorii v roce 2013 relativně stabilní. Regulace rizik je také patrná vzhledem k tomu, že zavedení Basel III a Solvency II bylo o rok odloženo. Zajímavé je, že většina (59 procent) respondentů věří, že nová pravidla pro zaúčtování pronájmů budou mít jen omezený dopad na jejich strategie pronájmů.“

Zdroj: Colliers International, Foto: Stock.xchng