1. ledna 1970

Colliers: Nárůst SLB transakcí

Colliers: Nárůst SLB transakcí

Nejnovější výzkum společnosti Colliers International, předního globálního poskytovatele komerčních realitních služeb, zaměřující se na prodej a zpětný pronájem (SLB) na evropském trhu, ukazuje náhlý nárůst SLB transakcí, který vykazuje 6,4% podíl celkových tržních transakcí v hodnotě 3,8 miliardy EUR, zatímco na konci roku 2013 činil jejich podíl méně než 3 %.

Vysoká aktivita v oblasti SLB během vrcholu finanční krize v Evropě ukázala, že tento typ transakcí má tendenci jít proti ekonomickému cyklu, což je více typické pro těžší ekonomické prostředí. Nedávné opětovné zvýšení aktivity ukazuje, že ekonomika není jediným faktorem, který SLB transakce ovlivňuje, ve hře jsou i další faktory. Vyplývá to z nejnovější zprávy.

Damian Harrington, regionální ředitel výzkumu pro východní Evropu Colliers International, řekl: „Prodej a zpětný pronájem doposud dominovaly období finanční krize, nebo při špatném výkonu průmyslu, ale společnosti si nyní začaly uvědomovat, že využívání této metody jako součásti podrobné vlastnické strategie přináší celou řadu konkurenčních výhod.“

V posledních dvou letech SLB tradičně dominuje kancelářský sektor, patří mu 63% podíl všech transakcí. Následuje maloobchodní sektor (25 %), průmysl a logistika (12 %) a hotelový segment. Zpráva společnosti Colliers však předpovídá posun investičního apetitu, který odráží rostoucí poptávku investorů v průmyslovém a logistickém odvětví, kdy uzavírané obchody pomáhají určitým provozovatelům rozšířit působnost a aktivity, namísto jejich omezování.

Damian Harrington doplnil: „Jsme svědky největšího posunu v uplatňování strategie SLB u podniků v průmyslovém a logistickém sektoru. Zde se tradiční složka s vysokými příjmy z průmyslových nemovitostí, ve srovnání s jinými typy nemovitostí, propojila s růstem e-commerce, což představuje jednoznačný zájem a nový zdroj kapitálu ze zámoří. Ten představují severoamerické a kanadské penzijní fondy, stejně tak další kapitál přicházející z Evropy. Tyto zdroje hledají investice ve velkých, vysoce kvalitních průmyslových nemovitostech, ale i v méně silných nemovitostech s potenciálem asset managementu.“

Seznamu nejaktivnějších zemí dominují Německo, Velká Británie a Francie, s objemem SLB více než 50 %. Vzhledem k tomu, že jde o nejlikvidnější trhy v Evropě, nejedná se o žádné překvapení. Švýcarsko a Skandinávie mají také silné zastoupení, které je podpořeno očištěním bank. Zatímco banky byly hlavním zdrojem kancelářských obchodů v posledních dvou letech (celkově 44 %), dalším klíčovým sektorem byly telekomunikace a veřejný sektor, stejně tak i výroba a automobilový průmysl (13 %).

Z pohledu průmyslových SLB byly opět nejaktivnější likvidnější evropské trhy, jako například Velká Británie (43 % všech transakcí), Francie, Švédsko a Finsko. Aktivita byla zaznamenána i ve výrobním a distribučním jádru Evropy - v zemích Beneluxu a v Německu. V rámci východní Evropy došlo doposud jen k jedné transakci – v roce 2014 prodala společnost Bang and Olufsen průmyslový objekt o velikosti 16 400 m2 v Kopřivnici společnosti Palmer Capital a podepsala s ní nájemní smlouvu na patnáct let.

Hodnoty průmyslových a logistických nemovitostí si od roku 2009 výrazně polepšily, a zatímco v letech 2008 – 2009 nedosahovaly svých vrcholů na většině trhů, jsou pro investory stále atraktivnější, vzhledem k růstovému potenciálu kapitálové hodnoty v nadcházejícím roce, což je podpořeno i kompresí výnosů a rostoucí poptávkou nájemců.

Zdroj: Colliers International