1. ledna 1970

Colliers: Objemy ivestic do nemovitostí

Colliers: Objemy ivestic do nemovitostí

Nejnovější zpráva společnosti Colliers International ukazuje, že nemovitostní trhy ve střední a východní Evropě i nadále upevňují svou pozici trhů, kam je vhodné investovat s cílem dlouhodobého růstu. Hlavními důvody jsou jak zvýšení objemu investic v celém regionu, tak udržitelný hospodářský rozvoj.

Rok 2013 se ukázal jako velmi zajímavý s několika překvapivými událostmi, a přestože některé trhy zaznamenaly mírný útlum, jiné trhy naopak vykazují známky růstu pro další období.

Damian Harrington, regionální ředitel výzkumu pro východní Evropu Colliers International, řekl: „Očekávali jsme, že v roce 2013 dojde ke zlepšení ekonomické a podnikatelské nálady a jak se zdá, evropská ekonomika se skutečně zotavuje z recese v roce 2012. Zejména ty ekonomiky, které nevykazovaly v letech 2011 a 2012 růst, tedy především region  jihovýchodní Evropy, vykázaly jisté známky oživení.“

V příštích dvou letech se předpokládá globální hospodářský růst, přičemž hlavní zdroje růstu by se měly z Číny přesunout do USA a Velké Británie. Z širšího hlediska bude mít nižší růst v Číně dopad na evropské exportní trhy, zejména na Německo a země takzvané „CE4“, tedy Českou republiku, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Na druhou stranu by to mohlo mít pozitivní vliv na země v jihovýchodní Evropě, které by mohly těžit z růstu nízkých výrobních nákladů přímých zahraničních investic a ze zvýšení cílených investic do nemovitostí.

Očekávali jsme, že investoři se v roce 2013 budou zaměřovat především na nemovitosti na hlavních trzích v Rusku, Polsku, České republice a do určité míry na Slovensku. Během druhé poloviny roku 2013 vzrostl také zájem investorů o sekundární trhy Maďarska, Rumunska, Bulharska, Srbska a Chorvatska ale není pravděpodobné, že by se to promítlo do obchodů ve 2. a 3. čtvrtletí roku 2014.

Celkový objem investic v regionu střední a východní Evropy v roce 2013 dosáhl 11,14 miliardy EUR, což je o 26 % více než v roce 2012. Další zvyšování transakčních objemů v roce 2014 je velmi pravděpodobné.

V roce 2009 v důsledku krize výrazně klesly objemy investic, nyní však došlo k zotavení ekonomické situace a objemy investic vzrostly téměř na předkrizovou úroveň. Je více než pravděpodobné, že v roce 2014 bude objem investic i nadále růst, podle nejlepšího scénáře by se dokonce měl přiblížit cyklickému vrcholu z roku 2007, tedy přibližně 16 miliardám EUR. Během roku 2016 by pak mělo dojít k jeho výraznému překročení a objem investic do regionu by mohl dosáhnout nového rekordu ve výši 19 miliard EUR.

Růst bude tažen investicemi od celé řady investorů, včetně státních investičních fondů (SWF) a dalších tradičních penzijních fondů a pojišťoven, které se v rámci svých stávajících portfolií chtějí více zaměřit na investice do nemovitostí. Na druhé straně škály jsou pak kupující ze soukromého sektoru, u kterých očekáváme, že budou i nadále aktivně vyhledávat příležitosti.

V oblasti střední a východní Evropy se nachází velké množství nevyužitého potenciálu, včetně trhů mimo klíčový region, které mohou být pro investory zajímavé. Pravděpodobně nejlepší pozici mezi sekundárními trhy má Rumunsko, kde se v průběhu roku 2014 dá očekávat rychlé zvýšení investiční aktivity. Ta však nedosáhne zralosti do doby, než se Rumunsku podaří vylepšit efektivitu dluhových nákladů.

Očekáváme, že Česká republika v roce 2014 vykáže dobré transakční výsledky a celému regionu opět budou dominovat velikáni Rusko a Polsko. Nejhorší scénář vývoje situace nastiňuje pokles investičních objemů v první polovině roku 2014 v důsledku obav kupujících nad současným rusko–ukrajinským konfliktem. Zatímco na ukrajinském investičním trhu se celá situace teprve projeví, pokles investiční poptávky směrem do Ruska je možné očekávat již nyní, což by mohlo zmírnit celkové objemy v regionu.

Umírněnější scénář, který reflektuje omezenou nabídku produktu a obavy ohledně transparentnosti a cenové politiky na sekundárních trzích říká, že v průběhu následujících dvou až tří let by mohlo dojít ke zpomalení transakční aktivity v regionu, navzdory zvýšené chuti kupujících. Celkově však v oblasti očekáváme nárůst objemu investic, protože investoři hledají pozitivní výnosy na trzích s pronájmy a perspektivními kapitálovými hodnotami.

Zdroj: Colliers International, Ilustrační foto: BT