25. října 2017

Colliers: Odkaz her v Soči

Colliers: Odkaz her v Soči

Začátek Zimních olympijských her v Soči je za dveřmi. Jaký dopad bude tato událost mít na Soči z dlouhodobého hlediska? Společnost Colliers International se ve své nejnovější studii rozhodla zaměřit právě na potenciální odkaz Olympijských her v Soči.

S přihlédnutím k tomu, co Zimní olympijské hry zanechaly svým pěti posledním hostujícím městům – Lillehamer, Norsko (1994); Nagano, Japonsko (1998); Salt Lake City, USA (2002), Turín, Itálie (2006) a Vancouver, Kanada (2010) – a se zohledněním dopadů dalších velkých sportovních akcí poslední doby, se společnost Colliers International zaměřila na to, co pořádání Olympijských her může znamenat pro budoucnost Soči.

Ve snaze identifikovat, jaký dopad může mít pořádání podobné akce na lokální ekonomiku, především pak na pracovní a investiční trhy, se zpráva zaměřuje na motivaci hostitelských zemí a analyzuje pozitiva a negativa pořadatelství. Vybrané výhody a nevýhody jsou uvedeny níže:

Potenciální pozitivní odkaz pro Soči

 • Obnova pobřežní infrastruktury – Rekonstrukce pobřežní infrastruktury umožnila nejen dodání materiálů pro výstavbu zázemí ZOH, ale došlo také k vybudování nových dokovacích kapacit pro jachty, mezinárodní výletní i osobní lodě.
 • Dopravní a IT infrastruktura – Olympijské hry do Soči a okolí přinesly nové dopravní trasy, včetně železničního terminálu, nové vlaky a vlakové linky, mosty, tunely, silniční sítě, nový letištní terminál a rozšíření starého, rozšíření energetické infrastruktury, nové a modernizované telekomunikační sítě atd. Zároveň byla vybudována zcela nová vysokokapacitní železnice spojující Soči a horské oblasti.
 • Infrastruktura a nové nemovitosti – Díky Olympijským hrám došlo k podnícení soukromých investic a výstavbě nových nemovitostí, včetně četných nákupních center, bytových domů a hotelů.
 • Turismus a budování značky – Hry působí jako katalyzátor zájmu pořadatelů dalších významných kulturních a sportovních akcí. V říjnu 2014 se v Soči pojede první ruská Velká cena Formule 1 a v roce 2018 zde bude probíhat Mistrovství světa ve fotbale.
 • Národní centrum pro zimní sporty – Bylo vybudováno 11 zcela nových sportovišť, včetně lyžařského střediska světové úrovně, které se pravděpodobně stane nejlepším zimním resortem v Rusku.
 • Dvě olympijské vesnice – Jako zázemí pro olympioniky byly vybudovány dva čtyřhvězdičkové hotelové resorty, které budou v budoucnu sloužit turistům.
 • Nové mediální centrum – Nově vybudované centrum pro mezinárodní vysílání (45 000 m2) a hlavní tiskové centrum (25 000 m2) mají potenciál stát se hlavními mediálními základnami i během větších akcí v budoucnu, například při závodech F1 nebo při fotbalovém šampionátu.

Potenciální negativní odkaz pro Soči

 • Řízení výdajů – Existuje zde riziko, že rozsáhlé veřejné výdaje ve prospěch organizace Olympijských her nebo jiné velké akce budou mít negativní dopad na financování místí samosprávy a dalších veřejných orgánů (zdravotnictví, vzdělávání, sociální péče).
 • Dluhový odkaz – Vysoké náklady na přípravu her mohou potenciálně vést ke zvýšení daní či jiných poplatků, a to zejména v případě, že dojde k výraznému navýšení nákladů oproti původnímu plánu, jako tomu bylo například u Letních olympijských her v Montrealu 1976 nebo v Londýně 2012.
 • Riziko pro místní sport – Zaměření se pouze na olympijské sporty může vést k potlačení domácích sportů na lokální úrovni, což by pravděpodobně vedlo k odlivu sponzorských darů i peněz na sport z místní samosprávy.
 • Problémy nové infrastruktury – O nově vybudovaná četná sportoviště a dopravní infrastrukturu bude třeba se starat. V budoucnu se může stát, že nebudou peníze na jejich údržbu a vše začne chátrat.
 • Potenciální komplikace v oblasti právních vztahů – Budování sportovišť a dalších prostor probíhalo pod silným tlakem termínů a ne všem náležitostem bylo možné věnovat se naplno, což může v budoucnu vést k problémům z titulu vlastnických práv.
 • Nevyužívaná sportoviště/infrastruktura – Kromě vysokých nákladů na údržbu prvotřídních sportovišť může být problémem i to, že zařízení byla vybudována pro konkrétní účely, které v oblasti nemají tradici a často také v místech bez trvalého osídlení. Může se tedy stát, že je v budoucnu nebude mít kdo využívat.
 • Environmentální/ekologické škody – Namísto plného využití stávajících kapacit či přestavby nepoužívaných průmyslových oblastí byly pro vybudování části prostor pro Olympijské hry využity mokřady, což může vést k úhynu části místní fauny a flóry.
 • Bezpečnost turistů/reputace – Bezpečnostní obavy mohou ovlivnit reputaci hostitelské země a mít negativní dopad na místní turistický ruch.

Damian Harrington, regionální ředitel výzkumu pro východní Evropu Colliers International říká: „Pořádání Olympijských her má pozitivní dopad na reputaci města a hostitelské země. Na základě zkušeností z předchozích Olympijských her či dalších velkých akcí musí každé pořadatelské město počítat s tím, že by mělo mít pevné základy, na kterých vše vybuduje. Nejen logisticky, ale také finančně za pomocí investic. Jeden z důležitých základů představuje také podpora veřejnosti. Získat toto všechno může trvat i několik let.“

Zdá se, že Soči při plánování akce celou řadu z těchto faktorů vzalo v úvahu. Vybudování nových zařízení by mělo krátkodobě pomoci turistickému ruchu díky zimním sportům, v dlouhodobém horizontu pak budou zařízení obnovena a využita například pro závody F1 nebo Mistrovství světa ve fotbale. Co se benefitů pro realitní trh týče, nově vybudovaná infrastruktura jednoznačně pomůže pozvednout stávající nemovitosti ve městě a zlepšit zázemí pro místní obyvatelstvo. To by mělo přispět k rozvoji cestovního ruchu a nastartovat poptávku po Soči nad rámec krátkodobého stimulu v podobě Olympijských her.

Zdroj:Colliers, Ilustrační foto: rt.com