1. ledna 1970

Colliers: Ousourcing a Offshoring

Colliers: Ousourcing a Offshoring

Dnes zveřejněný nový výzkum společnosti Colliers International, předního globálního poskytovatele komerčních realitních služeb, na téma růstu outsourcingu a offshoringu (O&O) v městech regionu střední a východní Evropy (CEE) ukazuje, že objem kancelářských prostor obsazených společnostmi poskytujícími tyto služby se od roku 2010 do roku 2013 zvýšil o 80 %.

Damian Harrington, regionální ředitel výzkumu pro východní Evropu Colliers International, řekl: „Od roku 2010 byla v regionu viditelná velmi silná poptávka po kancelářských prostorách v  sektoru O&O, a protože jsme svědky geografického růstu tohoto odvětví, tak dopad tohoto sektoru je stále silnější.“ „Nové společnosti se aktivně snaží hledat vstupní brány v rámci regionu CEE na trzích se službami O&O a velké množství zavedených operátorů buď již podstoupilo, nebo podstupuje expanzi v tomto regionu,“ dodal.

Dobře zavedené trhy zahrnují Budapešť, Prahu, Krakov a Varšavu, a ačkoliv byla tato města z počátku považována za provozně nejdražší, i nadále mají nejvyšší koncentraci nájemců v oblasti O&O.

Vysoká koncentrace nájemců v tomto sektoru je zapříčiněna především dostatkem bohatých pracovních dovedností a zkušeností na daných trzích, což umožňuje společnostem podstoupit organický růst a poskytovat vyšší přidanou hodnotu. S růstem těchto společností je do stejné oblasti přitahováno více externích firem a dochází k vytváření clusterů podobných společností na jednom trhu. Města jako Bratislava již v tomto ohledu dosáhla své kapacity.

V hlavních lokalitách tento sektor velice rychle dospěl, zatímco expanze do dalších krajských měst je zatím na začátku. Je stimulována bojem o talentovanou pracovní sílu a nižší provozní náklady. Výsledkem je, že města jako Bukurešť, Vratislav a Lodž již učinila významné zásahy v tomto sektoru.

V posledních třech letech zaznamenala periferní města regionu CEE, jako jsou Bělehrad, Kyjev a Rigarychlý rozmach, ale co do tržní koncentrace v sektoru O&O se stále drží pod průměrem. Vzhledem k dostatku talentované pracovní síly a nízkým nákladům by se ve střednědobém horizontu měla tato města nadále vyvíjet a stát se tak konkurenty stávajících regionálních oblastí.

Damian Harrington řekl: „Společnosti, které se snaží provozovat služby O&O, především usilují o cenové úspory a efektivnost. Většina nasycených a aktivních trhů v tomto sektoru je ale pořád z hlediska provozních nákladů zároveň nejdražší. To ukazuje, že velikost talentu pracovní síly měst je stále důležitějším faktorem při rozhodování o umístění.“

Tento „hon za kvalitou“ znamená, že města s mnohem vyšším procentem současných zaměstnanců v oblasti O&O budou muset k jejich zaměstnanecké základně přilákat více pracovních míst a vytvořit pozice vyšší úrovně a přidané hodnoty. Pokud k tomu nedojde, je pravděpodobné, že to povede ke mzdové inflaci a vyšší úrovni fluktuace zaměstnanců, což je problém, kterému mnohé firmy čelily během růstových let předchozího ekonomického cyklu.

I přes rychlý růst, který jsme zaznamenali, zůstává region CEE relativně nevyužitý. Naše analýza ukazuje, že se zde nachází pouze 30 % ze stovky nejlepších globálních outsourcingových firem. To je číslo, které naznačuje, že sektor O&O je ve střední a východní Evropě na růstové cestě.

Hnací silou dalšího růstu tohoto odvětví jsou IT a telekomunikace a profesionální služby pro obchodníky. Růst služeb O&O byl zaznamenán také v doplňkových sektorech maloobchodu a logistiky, což jak věříme, je přímým důsledkem růstu online obchodu a e-commerce.

Vzhledem k obrovskému prostoru pro rozvoj tohoto podnikání na regionální úrovni, potažmo po celém světě, je toto definitivně jedna z růstových oblastí pro celý region. Objeví se tak nejen pan-evropští či dokonce globální operátoři, ale i ti regionální.

„Pravděpodobně budeme svědky takového vývoje trhu, který existujícím společnostem umožní, že budou nabízet více pokročilé kombinace softwaru a služeb, a rovněž řešení využívající webové/cloudové platformy pro stávající služby, ale i služby nové, jako jsou outsourcingy právních procesů a dokonce i pojistně matematických služeb,“ řekl Damian Harrington.
 
Damian Harrington věří, že navzdory těmto silným tahounům existuje i řada kritických výzev, kterým čelí odvětví kancelářského trhu obecně.

Za prvé, „anti-offshoringový“ politický a obchodní sentiment by mohl vést k zásahům proti růstu tohoto sektoru, zejména pak s ohledem na nedostatek růstu nájemců i přes nedávné „ekonomické zotavení“. Druhý, relevantnější a možná také trochu radikální důvod, je „back-office automatizace“ a další postupné zrobotizování administrativy. Někteří dlouholetí operátoři v sektor O&O věří, že proces outsourcingu (BPO – Business Process Outsourcing) bude v průběhu příštích pěti let plně automatizován. Ostatní specifické domény zpracování by mohly následovat stejný trend, takže v průběhu příštího desetiletí bude většina těchto úkolu automatizována.

Přibližně 20 % obsazených kancelářských prostor v tomto regionu je obsazena provozovateli služeb O&O,takže „back-office automatizace“ nabývá na síle, což by mohlo výrazně stlačit poptávku po kancelářích na základě růstu odvozeného z tohoto odvětví. Na druhou stranu, rostoucí objemy virtuální práce budou vyžadovat větší provozní kapacitu, což povede k větší poptávce po datových centrech.

Zdroj: Colliers, Ilustrační foto: Freeimages.com