1. ledna 1970

Colliers: Přehled trhu za 1. pololetí 2014

Colliers: Přehled trhu za 1. pololetí 2014

Colliers International, přední globální poskytovatel komerčních realitních služeb, dnes zveřejňuje svoji zprávu o vývoji realitního trhu v první polovině letošního roku. Z ní vyplývá, že investiční objemy za prvních šest měsíců roku 2014 dosáhly hranice 680 milionů EUR, což představuje nejvyšší pololetní objem transakcí od roku 2011 a je to zároveň počtvrté, kdy objem realitních investic v České republice v prvním pololetí roku překonal hranici 650 milionů eur.

I přes absenci „referenčních“ transakcí začala klesat úroveň primárních výnosů napříč všemi sektory, a to z důvodu rostoucího počtu investorů. Tento fakt je zřejmý zejména v dílčím maloobchodním sektoru – „high street“, kde nemovitosti nacházející se v prestižních lokalitách, které z dlouhodobého hlediska naznačují známky dalšího růstu nájemného, v současnosti vykazují nízké výnosy ve výši 5 – 5,5 %.

„Na základě současného objemu uzavřených transakcí, obchodů, které jsou aktuálně ve fázi vyjednávání, zájmu investorů a na základě obratů dosažených v transakcích v úspěšné první polovině letošního roku očekáváme, že objemy transakcí za celý rok 2014 dosáhnou dvou miliard eur,“ řekl Chris Sheils, ředitel investičního oddělení Colliers International v České republice a dodal: „To by znamenalo výrazný nárůst oproti naší původní prognóze ze začátku roku.“

Zatímco trh průmyslových nemovitostí vykazuje oproti kancelářskému trhu mírně vyšší výkonnost z hlediska poptávky, oba sektory jsou na vlně dalšího úspěšného roku. Během prvního pololetí bylo dokončeno téměř 700 000 m2 nových průmyslových ploch, což představuje výrazný meziroční nárůst o 57 %. I přes pokles hrubé poptávky ve druhém čtvrtletí činila aktuální čistá poptávka po kancelářských prostorách 19 450 m2, což odpovídá číslům dosaženým za každé z předchozích šesti čtvrtletí.

Klíčové závěry pro průmyslový trh:

  • Během první poloviny roku 2014 se český trh rozrostl o 169 000 m2, většina (103 000 m2) byla dokončena ve druhém čtvrtletí.
  • Největší podíl z nových ploch (35 %) v tomto období zaujímá pražský trh.  Z velké části se jedná o výsledek dvou skladů: 22 000 m2 pro společnost DHL v Prologis Park Prague D1 West a 19 600 m2 pro společnost Mountfield v PointPark Prague D1.
  • Na konci druhého čtvrtletí bylo ve výstavbě více než 160 000 m2, z nichž 18 % představuje spekulativní výstavbu. Z prostor, které jsou v současnosti ve výstavbě, se 29 % nachází v Praze, 21 % v Plzeňském a 16 % ve Středočeském kraji.
  • Hrubá realizovaná poptávka ve druhém čtvrtletí činila téměř 239 000 m2 (8% pokles v meziročním srovnání), což znamená, že v prvním pololetí bylo zobchodováno 499 000 m2 průmyslových ploch. Největší transakcí v tomto období byl pronájem 8 200 m2 společností Carmel Auto v CTPark Ostrava.

„Vzhledem k rostoucí poptávce ze strany distributorů a společností ze sektoru e-commerce, která bude pravděpodobně pokračovat až do konce letošního roku, předpokládáme, že ve zbývající části roku bude dokončeno dalších nejméně 100 000 m2 průmyslových prostor, což by z roku 2014 učinilo nejsilnější rok z pohledu nových prostor od roku 2009,“ řekl Robert Bocker, vedoucí oddělení průmyslových prostor Colliers International v České republice.

Klíčové závěry pro kancelářský trh:

  • Největší zájem byl o kancelářský sektor, který představoval 56 % (381 milionů EUR) všech transakcí v první polovině roku 2014, což je v souladu s předchozími výsledky.
  • Mezi nejvýznamnější dokončené prostory patří budovy C1 a C2 v kancelářském projektu City West (24 100 m2) na Praze 5 a River Gardens II a III (22 100 m2) a Forum Karlín II. (9 500 m2) na Praze 8.
  • Do konce letošního roku by mělo být dokončeno celkem 180 700 m2, z nichž 103 600 m2 je v současnosti ve výstavbě. Nové prostory v roce 2014 se tak budou blížit dvojnásobku průměru nových zásob v jednom roce v posledních pěti letech.
  • Hrubá realizovaná poptávka ve druhém čtvrtletí činila 61 600 m2, což představuje mezičtvrtletní propad o 9 % a meziroční propad o 16 %. Čistá poptávka dosáhla 19 450 m2, což odpovídá výsledkům dosažených v každém z posledních šesti čtvrtletí.

„Roční hrubá poptávka vypadá v porovnání s hodnotou 300 000 m2, která byla dosažena v předchozím roce slabě,“ řekla Jana Vlková, vedoucí oddělení kancelářských prostor Colliers International v České republice a dodala: „Oproti tomu čistá poptávka by měla být, podle průmyslových standardů, uspokojením. Je také nepravděpodobné, že bychom v tomto roce byli svědky růstu nájemného. Pokud k nějakému pohybu dojde, bude to spíše opačným směrem.“

Zdroj: Colliers International, Ilustrační foto: Freeimages.com