1. ledna 1970

Colliers: Průmyslové nemovitosti v Rusku

Colliers: Průmyslové nemovitosti v Rusku

Společnost Colliers International ve své nové zprávě zkoumá vývoj nájemného, výnosů a kapitálové hodnoty průmyslových a logistických nemovitostí v Polsku a České republice a naznačuje, jaká by mohla být cesta pro Rusko.

Damian Harrington, regionální ředitel výzkumu pro východní Evropu Colliers International, řekl: „Ruský průmyslový a logistický sektor rostl v posledních deseti letech rychlým tempem, a to zejména v Moskvě. Od roku 2006 se logistický a průmyslový prostor v ruském hlavním městě rozrostl o více než 7,4 milionů m2, z nichž více než jedna třetina byla dodána v posledních třech letech.“

Faktorů rozvoje existuje celá řada, včetně ruské pozemkové reformy na začátku nového milénia a poměrně nedávného naplnění poptávky firem ze sektorů e-commerce a výroby. Rusku se také dařilo rozvíjet vlastní rozsáhlou distribuční síť, která dnes již mnohdy zahrnuje možnost využití několika různých druhů přepravy obsluhovaných jednou či několika společnostmi v průběhu přepravy samotné.

Hlavní hrozbou pro současný trh je fakt, že rostoucí závislost na domácím trhu povede k vážným výkyvům hodnot. Vzhledem k ekonomickým sankcím a pomalému ekonomickému růstu dojde k poklesu nájemného. Banky jsou pod tlakem, což způsobuje nárůst nákladů na financování, vedoucí k nominálnímu růstu výnosů a tím pádem k poklesu hodnot komerčních nemovitostí.

„Kontrolou vývoje moderních logistických prostor z cenového hlediska za posledních 15 let, včetně kapitálových hodnot, výše nájemného a výnosů, jsme byli schopni zmapovat klíčové cyklické a strukturální změny vyskytující se v Rusku ve srovnání s těmi, které se objevily na klíčových trzích střední a východní Evropy,“ řekl Damian Harrington.

Trhy Polska a České republiky za sebou mají podobné období rychlého rozvoje a proto jsme je brali jako výchozí body pro identifikaci různých fází vývoje trhů v Moskvě a Petrohradu. Jak Praha, tak Varšava se na počátku nového milénia staly hlavními vstupními branami centrální Evropy pro investory, developery a provozovatele průmyslových a logistických nemovitostí, podobně jako v Rusku Moskva.

Zpráva ukazuje, že na začátku nového tisíciletí měla všechna čtyři města, tedy Praha, Varšava, Moskva a Petrohrad, podobnou kapitálovou hodnotu moderních logistických prostor, přibližně 600 EUR/m2. Jako důsledek krize se kapitálové hodnoty v roce 2009 odlišily – zatímco klíčové trhy Polska a České republiky stagnovaly, Moskva a Petrohrad pokračovaly v růstu až do přelomu let 2013 a 2014.

„Ve zprávě jsme identifikovali tři hlavní fáze transformace, a to expanzi a diverzifikaci, reorganizaci a deklasifikaci, a nakonec konsolidaci a zralost. Vývoj logistických prostor v posledních deseti až patnácti letech nám poskytuje cenný pohled na rozdíly mezi trhy,“ řekl Damian Harrington.

Transformace Prahy a Varšavy z vnitřně orientovaných logistických a průmyslových trhů s nízkým přílivem kapitálu ke globálně orientovaným trhům s centralizovaným plánováním a rozvojem, regulovanými a zavedenými obchodními cestami a vysokým přílivem kapitálu, byla evoluční.

Srovnání Moskvy a Petrohradu s touto časovou osou ukazuje, že ani jedno z měst ke konci roku 2014 ještě nedosáhlo zralosti. Obě ruská centra se stále pohybují ve fázi reorganizace, což se vyznačuje novou výstavbou a regionálním růstem. V roce 2012 se začaly rozvíjet regionální trhy mimo Moskvu a Petrohrad, ty však v roce 2014 stále patřily mezi rozvíjející se trhy.

Nízký domácí ekonomický růst a sankce začínají mít dopad na rozvoj tržní poptávky v Rusku. Aby došlo k posunu dopředu a tím k posunu k fázi konsolidace, je třeba lépe zvládnout rostoucí mezeru mezi nabídkou a poptávkou. Pokud se skutečně ukáže, že historické hodnoty polského a českého trhu cyklicky reprezentují budoucí vývoj, bude ruský výhled jasnější. Na rozdíl od polského a českého trhu v polovině a na konci první dekády 21. století bude potvrzení zralosti trhu trvat déle, což přinese Rusku další možnost zlepšit hodnoty.

Zdroj: Colliers International