1. ledna 1970

Colliers: Realitní trh v 1. čtvrtletí 2015

Colliers: Realitní trh v 1. čtvrtletí 2015

Colliers International představuje nejnovější zprávu o vývoji realitního trhu v prvním čtvrtletí 2015. Zpráva, která zahrnuje investiční, kancelářský a průmyslový trh v Praze a celé České republice, poskytuje shrnutí a analýzu vývoje v předchozím čtvrtletí a předpoklad vývoje po zbytek letošního roku.

Klíčové závěry pro investiční trh

První čtvrtletí letošního roku se ukázalo jako nejrušnější první kvartál od finanční krize, byly uzavřeny transakce ze 760 milionů eur. Pokračuje tak trend postupného růstu objemů investic z posledních několika let. Největší roli sehrál maloobchodní sektor, který si ukrojil 91% podíl na investičních transakcích, a to zejména díky prodeji obchodního a kancelářského centra Palladium, které koupila Union Investments za 570 milionů eur. Prodej Palladia byla největší transakce jedné nemovitosti, která kdy byla v České republice uzavřena. K vysokým celkovým číslům přispěly také další dvě transakce, jmenovitě koupě maloobchodního portfolia Atrium European Real Estate společností Peakside za 69,5 milionu eur a koupě obchodního centra Campus Square v Brně fondy spravovanými společností CBRE Global Investors za 50 milionů eur. Průměrná hodnota transakce v prvním čtvrtletí činila 108,6 milionů eur, bez zahrnutí hodnoty prodeje Palladia by průměrná hodnota transakce klesla na 31,7 milionů eur. Toto číslo je v souladu s dlouhodobými trendy, i když pod průměrem jedné transakce v hodnotě 48 milionů eur v roce 2014.

Společnost Colliers předpokládá, že v nadcházejícím období bude maloobchodní sektor i nadále přitahovat velké množství kapitálu jak v Praze, tak po celé České republice. „Očekáváme pokračující poptávku v logistickém sektoru, a také to, že kanceláře zůstanou v hledáčku mnoha investorů. Také předpokládáme, že poptávce budou stejně jako v minulosti dominovat velké mezinárodní skupiny zejména z Německa a Rakouska, aktivní budou také skupiny ze západní Evropy, Spojených států a z Asie. Jak bylo patrné v prvním čtvrtletí letošního roku, investice do maloobchodních nemovitostí budou letos populární, zatímco logistický sektor bude silně ovlivněn tím, zda dojde k uzavření určitých transakcí, či nikoliv a kancelářský sektor bude omezen nedostatkem vhodných produktů,“ řekl Chris Sheils, ředitel investičního oddělení, Colliers International v České republice.

Pražský kancelářský trh v 1. čtvrtletí 2015

Celková plocha moderních kancelářských prostor v prvním čtvrtletí 2015 činila 3,06 milionů m2. Během tohoto čtvrtletí byly dokončeny dvě kancelářské budovy o celkové ploše 34 500 m2. Předem pronajato bylo pouhých 670 m2 z nově postavených 29 900 m2 v budově Metronom na Praze 5 a 4 700 m2 v budově Meteor C na Praze 8. V prvních třech měsících roku 2015 byla zahájena výstavba kancelářských projektů Classic 7 III (6 300 m2) na Praze 7, Park Radlice (6 400 m2) na Praze 5 a City Deco (13 200 m2) na Praze 4.

Míra neobsazenosti pokračovala v růstu na současných 17 %, plocha volných prostor v Praze tak činila 521 800 m2, což v meziročním srovnání znamená zvýšení o 151 900 m2. V prvním čtvrtletí vzrostla také hrubá poptávka, která činila 70 800 m2. Čistá poptávka se zvýšila v meziročním srovnání na 41 %, tedy na 20 770 m2, což představuje 20 % celkové poptávky v prvním čtvrtletí. IT sektor byl v tomto čtvrtletí nejaktivnější (25 %), následoval výrobní (18 %) a finanční sektor (13 %).

Základní nájemné za kancelářské prostory nejvyšší kategorie se po určitém období tlaku stabilizovalo, v centrální obchodní čtvrti se usadilo na 18,5 – 19,5 eur/m2/měsíc. Ve vnitřním městě se nájemné snížilo půrměrně o jedno euro na 14,5 – 16 eur/m2/měsíc, zatímco ve vnějším městě zůstalo nezměněné na hodnotě 13 – 14,5 eur/m2/měsíc. Průměr v celém městě mírně poklesl na 13,2 eur/m2/měsíc.

„Ve druhém až čtvrtém čtvrtletí letošního roku očekáváme, že na trh bude dodáno 149 000 m2 nových prostor, z nich 29 % již bylo předem pronajato. Mezi hlavní projekty v tomto roce patří BB Centrum Delta (32 500 m2) a Enterprise (29 000 m2) na Praze 4 a Aviatica (27 000 m2) společnosti Penta na Praze 5,“ řekla Jana Vlková, vedoucí oddělení kancelářských prostor Colliers International v České republice a dodala: „Aktivní výstavba, která v Praze probíhá a objemy prostor, které budou dokončeny v letošním roce, nás vedou k přesvědčení, že míra neobsazenosti i nadále poroste. V roce 2016 však  dojde k výraznému snížení množství nových prostor, což znamená, že v příštím roce by míra neobsazenosti měla začít klesat. Kromě toho první ukazatele naznačují, že celková hrubá poptávka v letošním roce bude přibližně 300 000 m2, což je obecně v souladu s vývojem v posledních letech.“

Klíčové údaje pražského kancelářského trhu v 1. čtvrtletí

  • Celková nabídka kanceláří v Praze: 3,06 milionu m2
  • Celkový objem pronajatých prostor: 70 800 m2
  • Míra neobsazenosti: 17,1 %
  • Základní nájemné za prostory nejvyšší kategorie: 18,5 – 19,5 eur/m2/měsíc

Trh průmyslových nemovitostí v 1. čtvrtletí 2015

V prvním čtvrtletí byly dokončeny tři nové průmyslové nemovitosti o celkové ploše 39 900 m2, drtivá většina z nich (31 000 m2) byla postavena na spekulativní bázi. Dvě z těchto nemovitostí byly postaveny v Praze a jedna v Ostravě. Celková plocha moderních průmyslových ploch činila 5,15 milionů m2. Nejvyšší procentuální zastoupení má Praha se 40 %, regiony Jižní Morava a Plzeň skončily na druhém, respektive třetím místě.

Míra neobsazenosti v České republice v prvním čtvrtletí celkově poklesla ze 421 800 m2 na 402 500 m2 a nyní se nachází na hranici 7,82 %. V Praze se díky dokončení spekulativní výstavby společnosti Prologis o velikosti 29 900 m2 celkové množství volných prostor mírně zvýšilo na 164 300 m2, což představuje 8,04 %. Neobsazenost v Plzeňském regionu činila 77 600 m2 a na Jižní Moravě 55 000 m2. Z celkového objemu prostor, které jsou v současnosti ve výstavbě (399 000 m2), se 93 % staví pro předem sjednaného nájemce, což je v souladu s dlouhodobým trendem.

Hrubá poptávka byla o 5 až 13 % nižší než během stejného období v předchozích dvou letech – dosáhla 238 100 m2, což i nadále znamená silný nájemní trh. Většina aktivity i nadále přichází v podobě čisté poptávky, která v prvním čtvrtletí dosáhla 190 900 m2, což představuje skok o 40 % v meziročním srovnání. Výrobní sektor, vedený automobilovým průmyslem, se znovu stal hlavním tahounem poptávky. Z čisté poptávky si ukrojil 64 %. Odvětví logistiky přispělo 23% podílem na celkových nově pronajatých prostorách. Největší pronájem v prvním čtvrtletí byl uzavřen francouzskou výrobní společností ve VGP Park Pilsen, kde bylo na míru postaveno 21 800 m2.

V prvním čtvrtletí nedošlo k žádným velkým výkyvům základního nájemného za prostory nejvyšší kategorie. To se v posledních pěti letech pohybovalo od 3,6 do 3,9 eur/m2/měsíc v Praze, od 3,7 do 4 eur/m2/měsíc v Plzni, od 3,7 do 3,85 eur/m2/měsíc v Ostravě a od 3,85 do 4,25 eur/m2/měsíc v Brně.

„Očekáváme, že hrubá poptávka v letošním roce dosáhne jednoho milionu m2, protože už teď víme o několika velkých požadavcích na předpronájem. Klíčoví developeři obrací svou pozornost na menší stávající průmyslové parky s cílem rozšířit své portfolio. Můžeme také očekávat, že se zvýší objem spekulativní výstavby, protože developeři získávají další pozemky,“ řekl Robert Bocker, vedoucí oddělení průmyslových prostor Colliers International v České republice.

Klíčové údaje průmyslového trhu v 1. čtvrtletí

  • Celková nabídka průmyslových prostor v ČR: 5,15 milionu m2
  • Celkový objem pronajatých prostor: 238 100 m2
  • Míra neobsazenosti: 7,82 %
  • Základní nájemné za prostory nejvyšší kategorie: 3,9 – 4,25 eur/m2/měsíc

Zdroj: Colliers