1. ledna 1970

Colliers: Studie pracovních prostor

Colliers: Studie pracovních prostor

Colliers International Česká republika oznamuje výsledky svého nedávného průzkumu veřejného mínění na téma pracovní prostory. Zaměstnavatelé i a zaměstnanci v České republice v něm označovali své preference a priority ohledně kancelářského a pracovního prostředí. Do průzkumu mezi zaměstnanci bylo zařazeno celkem 18 kritérií, nejdůležitějším aspektem pro tvorbu ideálního pracovního prostřední pro muže i ženy všech věkových kategorií je dostatek osobního prostoru (81,9 %). Vyplývá to z nejnovějšího výzkumu Colliers International* Česká republika, tuzemské pobočky globálního poskytovatele komerčních realitních služeb. Zaměstnavatelé napříč všemi sektory pak měli vybírat z celkem osmi kritérií, pro drtivou většinu z nich (88,2 %), je nejdůležitějším faktorem náklad na pracovní prostor.

„Pracovní prostředí hraje významnou roli v našem každodenním životě, protože v něm trávíme většinu svého času v práci. Ovlivňuje jak naši produktivitu, tak motivaci. Trh se v tomto ohledu musel výrazně změnit, aby lépe vyhovoval novým výzvám v oblasti lidských zdrojů. V sedmdesátých letech dominoval buňkový kancelářský prostor. V osmdesátých letech pak byl trh svědkem výrazné změny, kdy se rozvržení kanceláří posunulo k velkým plochám s vyšší efektivitou, tedy vyšší koncentrací lidí, které tento prostor pojme. V novém tisíciletí, díky pokroku v různých technologiích, se trh opět výrazně posunul a v módě jsou udržitelné kanceláře, společné prostory, nebo například hot desking, speciálně navržené pracovní prostory pro skupiny, či tvz. zelené kanceláře,“ říká Omar Sattar, MRICS, výkonný ředitel Colliers International Česká republika a dodává: „V nadcházejících letech budeme svědky nových trendů na pracovištích, protože začíná dominovat tzv. Generace Y a zaměstnavatelé se jí budou muset přizpůsobit. Technologický pokrok, jako je například cloud computing, umožňuje mobilní práci, která přímo ovlivňuje firemní interakci s prostředním. Pokud některý ze zaměstnanců nepotřebuje být v kanceláři po celou dobu, potom se velikost prostoru, který ve firmě potřebujete, zmenšuje a je tak důležité především jeho vnitřní uspořádání.“

Klíčové závěry z průzkumu Colliers International o ideálním pracovním prostředí mezi českými zaměstnanci a zaměstnavateli jsou:

Zaměstnanci

O něco více žen (86,5 %) než mužů (77,4 %) zvolilo faktor dostatečného osobního prostoru pro práci, který je navíc mnohem důležitější pro starší generaci (77,9 % ve věkové kategorii 18 – 26 let, naopak 90 % v kategorii 45 – 53 let). Druhým nejdůležitějším faktorem je „přirozené denní světlo na stole/schopnost vidět ven z místa, kde sedíte“, pro který hlasovalo 73,3 % dotazovaných zaměstnanců. Opět je tento faktor důležitý jak pro muže (70,9 %), tak pro ženy (75,8 %); starší generace zaměstnanců tento faktor upřednostňuje více než ta mladší. „Otevíratelná/uzavíratelná okna v kanceláři“ byla třetím nejdůležitějším faktorem, který je rozhodující pro 65 % dotazovaných zaměstnanců. Za důležitý ho považují více ženy (75 %) než muži (55,1 %).

Čtvrtým nejdůležitějším kritériem pro české zaměstnance (58,9 %) je mít své pracoviště umístěné do 30 minut autem nebo městskou hromadnou dopravou od jejich domova. Pátým nejdůležitějším faktorem je pak možnost práce z domova, kterou upřednostňuje 52,4 % zaměstnanců. Takzvané odpočinkové nebo relaxační prostory a kavárny, stejně jako sprchy, stojany na kola nebo přístup k zeleným venkovním prostorám jsou důležité pro přibližně pětinu českých zaměstnanců, přičemž důležitější jsou tyto faktory pro muže než pro ženy.

Na druhou stranu, velkoprostorové kanceláře (tzv. open space) nejsou mezi českými zaměstnanci velmi populární. Pouze 7 % dotázaných uvedlo, že by chtěli pracovat v těchto kancelářích. Čeští zaměstnanci preferují práci v individuálních nebo sdílených kancelářích (38,5 %). Ochotni pracovat v „open space“ kancelářích jsou více muži (10,9 %) než ženy (3,1 %). Češi nejsou velcí příznivci ani tzv. hot-deskingu a pracovní flexibility s výběrem pracovního místa až poté, co přijdou do práce. Pouhých 7,6 % dotázaných považuje tento faktor za důležitý.

„Mnoho dotázaných si nevybralo otevřený prostor za preferovaný způsob práce, což je pochopitelné, když se na tento koncept podíváte izolovaně - lidé si často stěžují na hluk nebo odvádění pozornosti v otevřených prostorách. Nicméně nové pracovní uspořádání často zahrnuje oddělené oblasti nebo místnosti, jež mohou být používány pro aktivity, které vyžadují vysokou koncentraci a otevřené prostory slouží především pro týmovou práci. Pokud dáte lidem na vybranou, tak budou k práci v otevřeném prostoru v rámci celé kanceláře spíše méně zdrženliví,“ vysvětluje Omar Sattar.

Faktor a Preference (v %)

 • Dostatečný osobní prostor 81,9
 • Přirozené světlo na pracovním stole/výhled z pracovního místa ven 73,3
 • Otevíratelná okna  65,0
 • Pracoviště do 30 minut cesty od domova 58,9
 • Možnost využít home office  52,4
 • Účinný klimatizační a vytápěcí systém  40,8
 • Oddělené nebo sdílené kanceláře s dalšími 2 – 4 kolegy 38,5
 • Wi-Fi připojení v celé kanceláři 34,5
 • Vzdálenost od stanice metra/tramvaje (do 10 minut) 33,0
 • Přístup na venkovní zahradu/zelené prostranství nebo externí terasu 21,1
 • Tzv. Break-out místo pro pauzy/relaxační zóna, kavárna 20,4
 • Sprchové kouty/stojany na kola/skladovací místnost v budově 19,0
 • Společná velká kuchyň/jídelna 17,1
 • Kanceláře/budova ohleduplná k životnímu prostředí 12,4
 • Tělocvična/fitness/kavárny a restaurace/maloobchodní prodejny v těsné blízkosti 9,5
 • Možnost využití „hot desk“ nebo pracovní flexibility  7,6
 • Herní prostory -  billiard/kulečník/stolní fotbal/konzole aj. 7,6
 • Otevřený prostor, tzv. open space 7,0

Zaměstnavatelé

Náklady na prostor, jako jsou nájemné, servisní poplatky a provozní náklady jsou považovány za méně důležité mezi mladými zaměstnavateli (50 % mezi věkovou skupinou 18 – 26 let) než u starších zaměstnavatelů (92,6 % mezi skupinami 27 – 35 a 36 – 44 let), ale jedná se o hlavní kritérium pro všechny zaměstnavatele v České republice bez ohledu na pohlaví či umístění firmy.

Druhým nejdůležitějším faktorem je „možnost zaparkovat zaměstnanecká/firemní auta v budově“, a to pro 65,5 % dotázaných. Tento faktor je považován za méně důležitý pro hlavní město Prahu (45 %), kde je dobrá síť městské hromadné dopravy, než pro regiony (Morava 72,2 % a Čechy 68,5 %).

Třetím nejdůležitějším faktorem pro české zaměstnavatele je podle průzkumu vzdálenost od stanice metra/tramvaje (ne více než 10 minut od pracovního prostoru), což označilo 58,2 % ze všech dotázaných.

Občanská vybavenost, jako jsou obchody, restaurace, lékař nebo fitness centrum jsou klíčové pro 28,2 % českých zaměstnavatelů. Stejně důležitými (17,3 %) jsou následující faktory: rozvržení vnitřního prostoru tak, aby vyhovoval mladším zaměstnancům z Generace Y; kanceláře, které mohou pojmout otevřený prostor; kancelářské prostory nebo budovy, které splňují standardy udržitelnosti životního prostředí.

Nejméně důležitým faktorem, který byl vybrán českými zaměstnavateli, je zajištění odpočinkových prostor, herních místností a relaxačních či brainstormingových prostor. Toto kritérium vybralo pouze 8,2 % dotázaných.

Faktor a Preference (v %)

 • Finanční náklady na kancelářské prostory 88,2
 • Možnost parkování v budově 65,5
 • Vzdálenost od stanice metra/tramvaje (do 10 minut) 58,2
 • Vybavení pro zaměstnance v dosahu (kavárny, restaurace, obchody, lékař, fitness) 28,2
 • Vnitřní prostory vyhovující mladší generaci  17,3
 • Možnost úpravy do podoby open space 17,3
 • Kanceláře/budova ohleduplná k životnímu prostředí 17,3
 • Prostory na pauzy/hrací místnosti/relaxační prostory/místnosti pro brainstorming 8,2

* Průzkum byl proveden ve spolupráci s Instantresearch.cz, on-line nástrojem respektované výzkumné agentury IPSOS na reprezentativním vzorku 500 zaměstnanců a 100 zaměstnavatelů po celé České republice.

Zdroj: Colliers International