27. října 2017

Colliers: Transakce UniCredit a O1 Group

Colliers: Transakce UniCredit a O1 Group

Banka UniCredit Bank Austria AG („UniCredit“) informovala společnost CA Immobilien Anlagen AG (“CA Immo”) o tom, že uzavřela smlouvu o převodu akcií se společností O1 Group Limited. Ta po dokončení transakce nabyde 15 954 891 kmenových akcií CA Immo držených bankou UniCredit v ceně 18,50 EUR za akcii. Celková hodnota transakce je přibližně 295 milionů EUR.

Banka UniCredit prodává skupině O1 Group Limited celý svůj podíl kmenových akcií v počtu 15 954 891 kusů, který v CA Immo doposud vlastnila, což odpovídá přibližně 16,35 % tržního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti CA Immo. Balík akcií zahrnuje 15 954 887 akcií na majitele a čtyři akcie na jméno, z nichž každá opravňuje vlastníka volit jednoho člena dozorčí rady CA Immo. Společnost O1 Group Limited informovala CA Immo, že v současnosti nemá v úmyslu vykonávat tato práva spojená s akciemi na jméno. Uzavření smlouvy o převodu akcií CA Immo v držení UniCredit společností O1 Group Limited je podmíněno splněním běžných podmínek, jako je například kontrola fúze. Realizace transakce se očekává v listopadu letošního roku.

Zároveň s tím společnost O1 informovala CA Immo, že má v úmyslu zahájit přímo, nebo prostřednictvím jedné ze svých dceřiných společností, dobrovolnou veřejnou nabídku akcionářům CA Immo (s výjimkou UniCredit), že odkoupí jejich akcie této společnosti. Cílem této nabídky je odkoupení takového počtu kmenových akcií, který by spolu s kmenovými akciemi, které společnost O1 již získala od UniCredit, odpovídal 26% podílu všech vydaných akcií v době zahájení dobrovolné nabídky za předpokladu úspěšného uzavření transakce s UniCredit. Nabídková cena v této dobrovolné nabídce na odkup se bude rovnat ceně, kterou zaplatí O1 Group Limited společnosti UniCredit, tedy 18,50 EUR za kmenovou akcii.

O1 Group Limited je soukromá holdingová společnost se sídlem na Kypru zaměřující se na strategické investice a asset management v různých oblastech podnikání, jako je realitní sektor, průmysl a finance. Společnost drží většinový podíl v O1 Properties, která je jedním z největších vlastníků prvotřídních kancelářských nemovitostí v centru Moskvy. „Vítáme O1 Group jako našeho nového klíčového akcionáře,“ řekl Dr. Bruno Ettenaure, generální ředitel CA Immo, a dodal: „Společnost O1 má významné zkušenosti s komerčními nemovitostmi a po dlouhá léta ji vnímáme jako velice profesionálního realitního investora.“

Stanislav Bibik, výkonný ředitel a vedoucí oddělení kapitálových trhů Colliers International Rusko, řekl: „Jsme rádi, že jsme měli příležitost pracovat pro společnost O1 Properties, jejíž portfolio představuje přibližně 4 miliardy eur. Na této významné transakci se podílel interní poradenský tým deseti zemí. To dokazuje sílu našeho investičního poradenského týmu v regionu EMEA.“

Zdroj: Colliers International