1. ledna 1970

Colliers: Trh komerčnich realit v 3.Q 2015

Colliers: Trh komerčnich realit v 3.Q 2015

Společnost Colliers International vydala výzkumnou zprávu, která se věnuje investičnímu, kancelářskému a průmyslovému trhu v Praze a celé České republice ve 3. čtvrtletí roku 2015. Poskytuje jak shrnutí a analýzy vývoje pro poslední čtvrtletí, tak výhled do budoucnosti.

Hlavní závěry pro investiční trh

V prvních třech čtvrtletích tohoto roku dosáhly realitní transakce v České republice celkové hodnoty 2,33 miliard eur. Ve srovnání s minulými roky ukazují tato čísla, jak je český investiční trh významný. Došlo k 50% nárůstu transakcí oproti stejnému období v roce 2014 a obrovskému nárůstu - o 225 % - oproti roku 2013. Nejvíce aktivit vykázal maloobchodní sektor, kde byly v roce 2015 uzavřeny transakce v hodnotě 172 milionů eur, z čehož jen ve 3. čtvrtletí dosáhly výše 170 milionů eur. K tomuto rekordnímu čtvrtletí významně přispěl nákup vlajkového obchodu Louis Vuitton v pražské luxusní ulici Pařížská novým realitním fondem Komerční banky IKS-KB Realitní Fond.

V kancelářském sektoru byly ve 3. čtvrtletí uzavřeny transakce v celkové hodnotě 206 milionů eur, což je o 77 % více než ve 2. čtvrtletí. K nárůstu opět přispěla jedna mimořádně velká transakce. MINT Investments doporučil IKS-KB Realitnímu fondu uzavřít jejich první akvizici, a to budovy v Olbrachtově 9 blízko Budějovické. Celková kupní cena se vyšplhala na 50 milionů eur. Odvětví logistiky bylo v tomto čtvrtletí relativně klidné. Uzavřeny byly pouze dva obchody.

Vůbec největší transakcí 3. čtvrtletí byla koupě rezidenční platformy RPG Byty, podniku ovládaného českým miliardářem Zdeňkem Bakalou. Novým majitelem je nyní Round Hill Capital. Celková výše transakce dosáhla přibližně 700 milionů eur a zahrnovala portfolio 43 000 bytů na Ostravsku.

Ve 3. čtvrtletí byl český trh také svědkem přílivu nového kapitálu, a to jak mezinárodního, tak tuzemského rázu. Kromě nového fondu Komerční banky a příchodu Round Hill Capital přibyly i nové realitní investiční fondy místních investorů – například Redside Funds. Tyto fondy konkurují mnohým lépe zavedeným investičním skupinám.

„Je zřejmé, že rok 2015 bude rekordním od skončení finanční krize. Zároveň očekáváme, že se stane nejúspěšnějším rokem v historii realitních investic v České republice. Předpokládáme, že objemy transakcí prolomí hranici 2,5 miliard eur a nakonec dosáhnou téměř 3 miliard,“ řekl ředitel pro investice Colliers International Česká republika Chris Sheils.

Hlavní události na pražském kancelářském trhu ve 3. čtvrtletí 2015

Celková rozloha kancelářských prostor v  Praze na konci 3. čtvrtletí 2015 dosahovala 3,19 milionu m2. Dokončeny byly čtyři kancelářské budovy, z nichž dvě byly zrekonstruovány. Ve 3. čtvrtletí nově vzniklo celkem 55 200 m2. Postavené byly budovy Aviatica (23 100 m2) v Praze 5 a Corso Court (16 900 m2) v Praze 8. Rekonstrukcí prošly B3 Pankrác (11 500 m2) v Praze 4 a Aero House (3 700 m2) v Praze 8. V tomto a předchozím čtvrtletí se uzavřelo nezvykle mnoho budoucích smluv o pronájmu. Téměř 40 % novýchkancelářských prostor bylo pronajato ještě před svým dokončením.

I přes poměrně velké množství dostavěných prostor ve 3. čtvrtletí klesla míra neobsazenosti v Praze o 0,4 % na 16,4 % ve srovnání s 2. čtvrtletím. V Praze je nyní 522 500 m2 neobsazených prostor, což je téměř stejné číslo jako ve 2. čtvrtletí, avšak v meziročním srovnání je o 25 % vyšší. Nejvíce dostupných kancelářských prostor je na Praze 5 (106 200 m2), což představuje pětinu volných kancelářských prostor v Praze. Pokud jde o dostupné kancelářské prostory, Prahu 1 předčila Praha 4, kde se nachází 99 300 m2 volných kancelářských prostor. V Praze 1 jich je 82 900 m2. Nejméně volných kancelářských prostor najdeme v Praze 10 (20 400 m2), v Praze 3 (21 600 metrů čtverečních) a Praze 9 (21 900 m2).

V posledním čtvrtletí roku 2015 se očekává dostavba administrativní budovy Enterprise (29 000 m2) v Praze 4. Enterprise bude třetí největší stavbou dokončenou v letošním roce. Za celý rok 2015 budou na jeho konci čítat nově postavené kancelářské prostory celkem 190 000 m2. Ceny nájemného se v  posledních letech dostaly pod tlak, avšak ve 3. čtvrtletí byla výše nájemného srovnatelná s 2. čtvrtletím a pohybovala se mezi 18,50 a 19,50 eury za metr čtvereční měsíčně.

„Pokud jde o čistou poptávka (53 700 m2), 3. čtvrtletí bylo jedním z nejrušnějších, což považujeme za přímý důsledek pozitivního ekonomického vývoje,“ uvedla ředitelka sekce kancelářských prostor Colliers International Česká republika Jana Vlková. „Vzhledem ke zdravé úrovni hrubé poptávky ve 3. čtvrtletí (92 500 m2) a nenaplněné poptávce nájemců by měly ve výsledku celoroční pronájmy překonat předchozí rekord 332 000 m2 z roku 2014,“ dodala. Nabídka kanceláří v roce 2016 nebude držet krok s vývojem v letech 2015 a 2014. Výstavba nových kanceláří se výrazně sníží, předpokládá se, že v roce 2016 vznikne asi jen 42 000 m2 nových prostor.

Klíčové údaje kancelářského trhu ve 3. čtvrtletí

  • Celková nabídka kanceláří: 3,23 milionu metrů čtverečních
  • Objem pronajatých prostor: 92 400 metrů čtverečních
  • Míra neobsazenosti: 16,4 %
  • Základní nájemné za prostory nejvyšší kategorie: 18,50 - 19,50 eur za metr čtvereční měsíčně

Trh průmyslových nemovitostí ve 3. čtvrtletí 2015

Celková nabídka průmyslových prostor v České republice včetně nových prostor dokončených ve 3. čtvrtletí činí 5,54 milionu m2. Od začátku roku došlo k nárůstu o 8 % (408 000 metrů čtverečních). Co se nové nabídky týče, třetí čtvrtletí bylo letos tím nejsilnějším. Trh s průmyslovými nemovitostmi a sklady se zvětšil o 268 600 metrů čtverečních. Zajímavé je, že všechny nové prostory ve 3. čtvrtletí byly stavěny na míru. V tomto čtvrtletí nebyly dokončeny žádné spekulativní skladové prostory.

Míra neobsazenosti průmyslových nemovitostí v České republice v posledních šesti čtvrtletích i nadále klesala a dosáhla 5,7 % (pokles z 6,9 % ve 2. čtvrtletí). Jedná se o nejnižší úroveň neobsazenosti za posledních pět let. Celkově je v České republice 315 000 metrů čtverečních okamžitě dostupných prostor, nejvyšší množství volných prostor je v pražském regionu (118 000 metrů čtverečních).

Na konci 3. čtvrtletí 2015 bylo ve výstavbě 376 800 metrů čtverečních, z čehož přibližně 30 % tvořila spekulativní výstavba, v posledních několika čtvrtletích to bylo 10-15 %.

Hrubá poptávka ve 3. čtvrtletí činila 344 700 m2, což představuje mírný pokles o 7 % ve srovnání s 2. čtvrtletím a o 14 % méně meziročně. Čistá poptávka pak čítala 223 100 m2 a představuje 65 % uvedené hodnoty hrubé poptávky. Poskytovatelé logistických služeb ovládli čistou poptávku ve 3. čtvrtletí, dosáhli 43% podílu. Zbylých 35 % hrubé poptávky představují prodloužené nájemní smlouvy. Základní nájemné v regionech na dobu pěti let se pohybovalo v rozmezí 3,70 - 3,90 eur za metr čtvereční měsíčně v Praze,3,70 - 4,00 eur za metr čtvereční měsíčně v Plzni, 3,75 - 3,95 eur za metr čtvereční měsíčně v Ostravě a 3,95 - 4,25 eur za metr čtvereční měsíčně v Brně.

„Očekáváme, že hrubá poptávka v roce 2015 výrazně přesáhne 1 milion metrů čtverečních, nicméně může mírně klesnout pod úroveň rekordu z roku 2014, který byl 1 386 800 metrů čtverečních,“ uvedl ředitel sekce průmyslových nemovitostí Colliers International Česká republika Petr Zaoral. „Přesto zůstává trh s průmyslovými a skladovými nemovitostmi nadále silný a řada nových společností zvažuje vstup do České republiky,“ dodal.

Zdroj: Colliers Internatinal