1. ledna 1970

Colliers: Zpráva o realitním trhu za 1.Q 2014

Colliers: Zpráva o realitním trhu za 1.Q 2014

Colliers International vydává svoji nejnovější zprávu o vývoji realitního trhu zahrnující investiční, kancelářský a průmyslový trh v Praze a České republice v prvním čtvrtletí 2014.

Klíčové závěry pro investiční trh

Na českém realitním trhu se v prvním čtvrtletí letošního roku uzavřelo sedm investičních transakcí v celkové hodnotě 206 milionů EUR. Nejvíce obchodů – celkem šest – bylo realizováno v Praze, kde se hlavní kancelářské čtvrti i nadále těší oblibě investorů. 63 % všech transakcí v prvním čtvrtletí v České republice se uskutečnilo v kancelářském sektoru, což je prakticky totožný výsledek jako ve stejném období loňského roku. Colliers ale zaznamenala růst poptávky po průmyslových nemovitostech díky tomu, že v prvním čtvrtletí došlo k několika menším obchodům v tomto odvětví. Mezinárodní investoři uskutečnili 60 % transakcí v celkovém objemu 126 milionů EUR, zatímco tuzemští investoři se postarali o 40 % obchodů v celkovém objemu 80 milionů EUR.

Společnost Colliers očekává, že český investiční trh bude i nadále pokračovat v pozitivním trendu, který začal v roce 2013 spolu se zlepšující se ekonomikou a větší ochotou bank poskytovat financování realitních transakcí. „Podle našeho odhadu překoná celkový objem investičních transakcí v roce 2014 jednu miliardu EUR dosaženou v loňském roce,“ řekl Chris Sheils, ředitel investičního oddělení, Colliers International v České republice.

Colliers očekává, že průmyslové nemovitosti po celé České republice a kancelářské nemovitosti v Praze budou v průběhu tohoto roku nadále přitahovat investory. Později v tomto roce předpokládáme i zvýšenou investiční aktivitu v maloobchodním sektoru, protože některá nákupní centra byla určena k prodeji. „Vzhledem k enormní poptávce ze strany mezinárodních skupin jako jsou Blackstone, P3, Prologis a SEGRO věříme, že průmyslový sektor by z hlediska celkového objemu transakcí mohl letos potenciálně poprvé překonat kancelářský sektor,“ dodal Chris Sheils.

Pražský kancelářský trh v 1. čtvrtletí 2014

Ke konci prvního čtvrtletí bylo v Praze celkem 2,9 milionu m2 moderních kanceláří, což je o 60 000 m2 méně než na konci roku 2013 z důvodu reklasifikace kancelářských budov. Celková míra neobsazenosti v Praze byla v prvním čtvrtletí 13,7 %, což představuje mezičtvrtletní růst o 0,55 procentního bodu. To znamená, že přibližně 400 000 m2 moderních kancelářských ploch je k dispozici k pronájmu. „Očekáváme, že míra neobsazenosti kancelářských prostor poroste i ve druhém čtvrtletí letošního roku,“ řekla Jana Vlková, vedoucí oddělení kancelářských prostor Colliers International v České republice.

V prvním čtvrtletí 2014 byla dokončena kancelářská budova v ulici Drtinova na Praze 5 (3 850 m2) a byla zahájena výstavba kancelářské budovy Enterprise (29 000 m2) společnosti Immorent na Praze 4. Colliers očekává, že  do konce letošního roku bude dokončeno ještě 16 nových kancelářských budov s celkovou plochou 153 500 m2. K dnešnímu dni bylo z tohoto objemu předpronajato 26 100 m2, tedy 17 %.

Celkový objem pronajatých prostor dosáhl v prvním čtvrtletí 67 400 m2, což představuje meziroční pokles o 27 % (92 070 m2 v prvním čtvrtletí 2013). Renegociace nájemních smluv se na celkové poptávce podílely 28 %, což je méně než ve stejném čtvrtletí vloni (43,5 %), i za celý loňský rok (49 %). Relokace v rámci celkové nabídky prostor představovaly polovinu všech transakcí uskutečněných v prvním čtvrtletí.

Základní nájemné za kancelářské prostory nejvyšší kategorie zůstává nadále pod tlakem zejména kvůli rostoucí konkurenci ze strany nově dokončených kanceláří a dalších nových kancelářských projektů, které jsou v současnosti ve výstavbě.

Klíčové údaje pražského kancelářského trhu v 1. čtvrtletí

  • Celková nabídka kanceláří v Praze: 2,9 milionu m2
  • Celkový objem pronajatých prostor: 67 400 m2
  • Míra neobsazenosti: 13,7 %
  • Základní nájemné za prostory nejvyšší kategorie: 19 – 20 eur/ m2 měsíčně

Trh průmyslových nemovitostí v 1. čtvrtletí

V prvním čtvrtletí letošního roku bylo na trh dodáno 63 100 m2 nových průmyslových ploch, z nichž většina se nachází v Praze a jejím okolí, Plzni a ve Středočeském kraji. Celková nabídka průmyslových prostor v České republice se tak zvýšila na 4,53 milionu m2.

Průměrná míra neobsazenosti v České republice v prvním čtvrtletí činila 8,2 %, což představuje jen malou mezičtvrtletní změnu a 369 000 m2 průmyslových prostor k dispozici k pronájmu. Míra neobsazenosti v Praze klesla o 1,2 procentního bodu na 7,8 %, což představuje 138 000 m2 volných prostor. V dalších regionech byl zaznamenán mírný nárůst objemu neobsazených prostor.

Výstavba nových prostor zůstává intenzivní, v současnosti se staví více než 188 00 m2, z nichž většina se nachází ve Středočeském kraji (23 %), Praze (20 %) a Jižní Moravě (18 %). Podíl spekulativní výstavby se v posledních dvou letech pohybuje mezi 5 a 15 procenty. V prvním čtvrtletí se tento podíl pohyboval na horní hranici a představoval 13 %, resp. 24 000 m2. „Rostoucí objem spekulativní výstavby je většinou dobrým ukazatelem toho, že se vrací důvěra v trh,“ řekl Robert Bocker, vedoucí oddělení průmyslových prostor Colliers International v České republice.

Celkový objem pronajatých prostor dosáhl v prvním čtvrtletí 251 100 m2, což je v meziročním srovnání o 2 % více. Největší podíl (35 %) patří výrobním společnostem, které povětšinou prodloužily nájemní smlouvy. Základní nájemné za moderní průmyslové prostory nejvyšší kategorie v České republice zůstává stabilní na úrovni 4,25 EUR za m2 měsíčně. „Nájemní sazby se minimálně za poslední dva roky nezměnily. Evidujeme náznaky, že se tento trend může v průběhu tohoto roku dramaticky změnit,“ dodal Robert Bocker. Colliers International očekává, že se v důsledku uzavření několika investičních prodejů změní vlastnictví některých průmyslových parků, zejména v Praze. Podíl internetových prodejců na nájemní aktivitě by měl růst vzhledem k tomu, že Amazon, Alza a Mall.cz jednají o pronájmu nových prostor nebo o expanzi v rámci těch stávajících.

Klíčové údaje průmyslového trhu v 1. čtvrtletí

  • Celková nabídka průmyslových prostor v ČR: 4,53 milionu m2
  • Celkový objem pronajatých prostor: 251 100 m2
  • Míra neobsazenosti: 7,8%
  • Základní nájemné za prostory nejvyšší kategorie: 4,25 eur/m2 měsíčně

Zdroj: Colliers International, Ilustrační foto: AZ Tower Brno