27. října 2017

CZGBC: Dva noví členové sdružení

CZGBC: Dva noví členové sdružení

Vítáme rozhodnutí dvou dlouhodobých významných partnerů k rozšíření řad členů České rady pro šetrné budovy.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB)

UCEEB je výzkumným ústavem Českého vysokého učení v Praze. Propojení různé obory s cílem stavět v budoucnu chytře, energeticky nenáročně a v souladu s přírodou i člověkem je pro akademiky mimořádnou a vítanou příležitostí.

Nabízí specifický výzkum a vývoj komponent od stavebních konstrukcí, zařízení zajišťujících kvalitní vnitřní prostředí a monitoring zdraví obyvatel po inovativní energetické zdroje a systémy.

Nabízí také energeticko-ekonomickou optimalizaci vyráběných prvků a zařízení a analýzu jejich provozní funkčnosti s využitím pokročilých simulačních metod, kapacity expertů pro společné řešení projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Zkouší výrobky podle platných zkušebních norem, provádí i specifické zkoušky ve svých laboratořích i provozní testování a diagnostiku zařízení v reálném provozu. Navrhuje opatření pro optimalizaci energetického provozu technologie.

Současné členství navazuje na úspěšné dlouhodobé propojení již od samotného vzniku Rady, působení odborníků UCEEB a ČVUT v pracovních skupinách, nebo jejich odbornou garanci vzdělávací akademie šetrného stavebnictví.

Development News (WPremium event, s.r.o.)

Development News – odborný časopis pro developery, investory, města, stavební firmy a architekty, vycházející v česko - anglickém vydání, zaměřený zejména na projekty, urbanismus, profily a ekonomiku. Vychází již od roku 2001. Česká rada pro šetrné budovy tímto získává dlouhodobého odborného mediálního partnera, který ve svých publikacích propaguje šetrné stavebnictví a toto odvětví tak dále dostává do stále širšího povědomí odborné společnosti.

Zdroj: CZGBC