1. ledna 1970

CZGBC: Green Walk – Green Talk v Amazon Logistic Prague

CZGBC: Green Walk – Green Talk v Amazon Logistic Prague

V rámci pravidelné série exkurzí Green Walk – Green Talk, jejímž cílem je zvýšení povědomí o environmentálně šetrných stavbách, uspořádala Česká rada pro šetrné budovy 30. srpna 2016 exkurzi do logistického centra společnosti Amazon v Dobrovízi u Prahy. To získalo certifikaci BREEAM úrovně EXCELLENT (skóre 76,8 %), která hodnotí principy udržitelnosti dané stavby - vliv na okolí a místní komunitu, spotřebu vody a energie, použité materiály, kvalitu vnitřního prostředí, míru znečištění, odpadové hospodářství, způsob dopravy apod.

Účastníci se seznámili s historií společnosti, jejími investicemi v České republice a na Slovensku, se základními informacemi o logistickém centru a v neposlední řadě právě o certifikaci BREEAM. Poté již následovala samotná prohlídka, kterou hosty provedl zástupce společnosti Amazon Logistic Prague Karel Taschner. V průběhu exkurze jim podrobně představil jedinečný pracovní proces, zahrnující příjem a odbavení zásilek, i stavebně-technologický koncept budovy – využití úsporných technologií, materiálů a inovativních principů.

Návštěvníci projevili velký zájem nejen o technické parametry budovy (rekuperaci tepla, BMS, systém detekce úniků vody, použití materiálů s omezením těkavých organických látek, zvýšenou izolaci stěn a střechy atd.), ale také o principy udělování certifikačních systémů BREEAM a LEED, které se i v České republice začínají dostávat do popředí zájmu všech článků stavebního řetězce – od investorů až po koncové uživatele.

Celou prezentaci naleznete zde.

Zdroj: CZGBC.cz