29. října 2017

CZGBC: Kulatý stůl-Energetická účinnost

CZGBC: Kulatý stůl-Energetická účinnost

Nejen v souvislosti s proběhlou diskuzí na kulatém stolu Národního konventu EU na téma Energetická účinnost, kterou pořádal Úřad vlády ČR a odborným garantem byla aliance Šance pro budovy, servisní organizace České rady pro šetrné budovy, je třeba se začít více a podrobněji věnovat nastavování nedotačních mechanizmů k podpoře snižování energetické náročnosti budov. Diskuze zahrnovala zejména témata kolem plnění stanovených národních cílů zvyšování energetické účinnosti a úspor energie do roku 2020 a prostředky k jejich dosažení.

Stávající nástroje jsou převážně ekonomické povahy a vycházejí především z dotačních titulů - operačních a národních programů, které jsou v drtivé většině koncipovány k přidělování přímé finanční podpory, jejíž velká část vychází z evropských fondů. Ty po roce 2020 nemusí již být k dispozici, přinejmenším ne v současném rozsahu.

Pro zajištění plynulého přechodu k financování energeticky úsporných opatření a zejména renovací budov po tomto období je nutné včas zavést další nedotační opatření pro podporu investic do energetické efektivity. Inspirativních přístupů lze po Evropě nalézt několik. Ve Velké Británii je snížená sazba DPH na produkty související se snižováním energetické náročnosti a uvažuje se o zavedení odstupňované daně z nabytí nemovitosti s ohledem na energetickou náročnost nemovitosti. V Anglii a Walesu navíc od roku 2018 nebude možné pronajímat velmi nehospodárné nemovitosti v nejhorších třídách energetické náročnosti.

Mezi již vyzkoušené metody nedotačního financování energeticky efektivních opatření patří v České republice energetické služby se zaručeným výsledkem (EPC), které je možné s dotačními tituly kombinovat.

Na trh se snižováním energetické náročnosti budov bude nutností vtáhnout soukromé investory, zejména banky, které mají potenciál nabídnout širokému spektru klientů zajímavé zvýhodněné podmínky právě pro úvěry při prokázání energeticky úspornějšího, kvalitnějšího a tedy i trvanlivějšího řešení projektu s nižšími provozními náklady. Současné bariéry širšího zavedení odpovídajících bankovních produktů jsou zejména v nereflektování vyšší hodnoty nemovitosti a nižší rizikovosti investice s ohledem na snižovanou energetickou náročnost objektu. Na evropské úrovni se překonáním těchto finančních bariér zabývá Evropská hypoteční federace (European Mortgage Federation).

Konference Šetrné budovy 2017

Téma financování snižování energetické náročnosti je velmi aktuální a Česká rada pro šetrné budovy k němu připravuje konferenci Šetrné budovy 2017 – Investice do udržitelnosti = Investice do budoucnosti, která se uskuteční 16. února 2017 v Praze. Představeny zde budou mimo jiné koncepty financování formou Green Lease, Green Bonds, zvýhodněné hypotéky a další investiční nástroje podporující udržitelnost v oblasti budov a stavebnictví.

Zdroj a logo: CZGBC.org