1. ledna 1970

CZGBC: Renovace budov a snížení emisí

CZGBC: Renovace budov a snížení emisí

Vlády, zástupci byznysu, spotřebitelé i neziskové organizace napříč Evropou mají za úkol společnými silami připravit plány na zintenzivnění snižování emisí produkovaných stávajícími budovami s cílem naplnit požadavky pařížské dohody a zastavit globální oteplování.

Tato výzva přichází prostřednictvím Světové rady pro šetrné budovy v době, kdy se blíží termín pro představení nových renovačních strategií, a následuje po aktuálním podpisu pařížské dohody světovými lídry v New Yorku z minulého pátku.

Od letošního 30. dubna mají členské státy Evropské unie pouhý jeden rok na předložení Národních renovačních strategií, tedy podrobných plánů na co nejkvalitnější a nejefektivnější renovace budov.

Stávající budovy v současnosti produkují asi 36 %veškerých emisí uhlíku v Evropské unii, a proto je klíčové zajistit, aby jejich renovace byla prováděna s ohledem na maximální energetickou efektivnost, nejen v souvislosti s plněním závazků pařížské dohody, ale zejména plněním národních cílů v rámci evropské Energetické unie. I přes existenci mnoha podpůrných nástrojů není kvalita a intenzita renovací v Evropě dostatečná, shodují se experti.

James Drinkwater, ředitel Evropské regionální sítě Světové rady pro šetrné budovy: „Emise produkované stávajícími budovami jsou jednou z největších výzev pro Evropu ve vztahu ke zmírňování klimatických změn. Renovace těchto budov jsou naprosto klíčové, pokud chceme dosáhnout ambiciózních cílů, daných pařížskou dohodou. V Evropě probíhá řada projektů a iniciativ, které sice vedou ke kvalitním energeticky efektivním renovacím, problémem je často ale jejich nekoordinovanost."

V minulém měsíci 13 Rad pro šetrné budovy v Evropě spustilo iniciativu Build Upon, nejrozsáhlejší společný projekt, soustředící se právě na podporu kvalitních renovací budov, a to prostřednictvím spolupráce při přípravě renovačních strategií jednotlivých zemí.

Ve dnech 20. a 21. září se ve španělském Madridu sejde přes 200 lídrů z různých oblastí souvisejících s renovacemi budov k diskuzi nad dlouhodobým přístupem k masivnímu rozšíření kvalitních efektivních renovací budov.

Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy: „Máme rok na to, abychom v České republice měli aktualizovanou renovační strategii, která by měla zahrnovat jasný dlouhodobý výhled českého stavebnictví. Předvídatelnost vývoje jak v oblasti legislativních požadavků na budovy, tak třeba mechanizmů podpory, je pro všechny obory ve stavebním průmyslu klíčová, zejména pak u výrobců materiálů, developerů a realizačních firem."

Evropská Směrnice o energetické účinnosti (EED) z roku 2012 požaduje, aby členské státy Evropské unie připravily dlouhodobé národní renovační strategie tak, aby byly jednotlivé země lépe připraveny využít rozsáhlý investiční potenciál. Diskuze bude směřována také na revize dvou stěžejních evropských směrnic - o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti.Financování renovací je klíčové, a proto je nutné, aby například bankovní sektor začal vnímat kvalitní renovace budov jako lukrativní prostor pro investice a podpořil tím akceleraci renovací.

Luca Bertalot, Generální tajemník Evropské hypoteční federace (European Mortgage Federation - European Covered Bond Council, EMF-ECBC) a člen představenstva projektu BUILD UPON: „Banky mohou hrát klíčovou roli v zajišťování dlouhodobého financování energeticky efektivních řešení při renovacích budov. Banky vstupují do procesu přípravy renovace v kritickém momentu, kdy se rozhoduje o způsobu a výši financování renovace. Věříme, že kvalitní energeticky efektivní řešení budou banky vnímat jako snížení úvěrového rizika klienta, protože ten bude mít nižší provozní náklady. Cílem je začít využívat kapitál bank namísto veřejných zdrojů. V tomto EMF-ECBC v současnosti spolupracuje s projektem Build Upon."

Zdroj: CZGBC