1. ledna 1970

CZGBC v projektu BuildUpon

CZGBC v projektu BuildUpon

Rady pro šetrné budovy napříč Evropou připravily společný projekt BuildUpon v hodnotě 2,35 milionů Euro (přes 64 milionů korun), který má za cíl podpořit vlády zúčastněných zemí při vytváření a realizaci národních renovačních strategií. K zemím, které se k iniciativě připojily, patří také Česká republika.

BuildUpon byl představen za účasti 80 klíčových organizací z 24 zemí v 20. března v Londýně. Jedná se o inovativní dvouletý projekt financovaný z programu EU Horizon 2020. Projektu se účastní 13 zemí a je zaměřený na přípravu a realizaci dlouhodobého plánu rekonstrukcí budov tak, aby vyhovovaly požadavkům legislativy o energetické náročnosti. Mnohé z těchto zemí stále ještě nesplňují požadavky legislativy EU. „Díky této aktivitě dojde ke zlepšení energetické účinnosti. Energeticky úsporné stavebnictví by mohlo podle našich propočtů podpořit zaměstnanost o zhruba 35 tisíc nových míst a růst HDP zvýšit o zhruba jedno procento. Hlavní výhodou však budou finanční úspory firem a domácností, a to až ve výši 25 miliard korun ročně,“ uvedla Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy.

V první fázi dojde ke zmapování sítě více než 1000 všech zainteresovaných osob, společností a institucí, jichž se současná situace v oblasti renovačních aktivit dotýká. Poté se Rady pro šetrné budovy zaměří na spolupráci s vládami a městy, vytvoření dlouhodobého dialogu a umožnění širokého využití principů nejlepší praxe v celém regionu. Výsledky budou použity v národních renovačních strategiích v2.0.

Na základě požadavků směrnice EU o energetické účinnosti měly členské země předložit svoje renovační strategie do 30. dubna minulého roku. Většina zemí však tento termín nesplnila a mnoho předložených strategií stále nesplňuje požadavky směrnice. Členské země mají proto nyní prostor do 30. dubna 2017, aby Bruselu svoje doplněné a aktualizované návrhy strategie předložily. Vzhledem ke zvýšené pozornosti EU v rámci iniciativy “Energy Union“, která se zaměřuje na plnou implementaci zákona o energetické účinnosti v budovách, bude pro členské země klíčové, aby v následujících dvou letech připravily realizovatelné plány rekonstrukce stávajících budov.

„Při výstavbě nové budovy je u nás každý povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy. Většina domů je však u nás starší a mnohé z nich nesplňují ani ta nejzákladnější kritéria energetické úspornosti. Budeme proto v první řadě apelovat na vládu, ministerstva a další odpovědné orgány a instituce, aby došlo k základním změnám v přístupu, a všichni jsme tak za několik málo let mohli celkově ušetřit až miliardy korun z veřejných i našich soukromých rozpočtů. Projekt BuildUpon v následujících dvou letech pomůže při formulování efektivní renovační strategie,“ dodává Kalvoda.

„Sektor potřebuje dlouhodobou regulační jistotu, aby mohl investovat do inovativních technologií a nových řídicích systémů k realizaci ještě šetrnějších budov. Vzhledem k tomu, že fond existujících budov je pro nás největší výzvou, efektivní národní renovační strategie je pro naši dlouhodobou vizi klíčová. Těšíme se na spolupráci s vládami při přípravě ambiciózních a zároveň realistických strategií,“ představil novou iniciativu Thomas Reynaert, prezident evropské části společnosti United Technologies International Operations.

Zdroj: CZGBC