18. dubna 2020

Daňové úlevy? Ano, ale pro dlouhodobý rozvoj je klíčové rychlé přijetí nového stavebního zákona!

Daňové úlevy? Ano, ale pro dlouhodobý rozvoj je klíčové rychlé přijetí nového stavebního zákona!

Ekonomické dopady koronavirové krize budou bezesporu velmi vážné, ale české hospodářství je možné velmi rychle oživit. Podpora nové výstavby je jedním z klíčových nástrojů, jak efektivně, a hlavně dlouhodobě začít opět plnit zadluženou státní kasu. Zavedení opatření v podobě daňových úlev zcela jistě přispěje k podpoře nové výstavby, ale klíčovou prioritou musí zůstat rychlého přijetí nového stavebního zákona.

central group

Dotáhněme prioritně nový stavební zákon

Proč je důležitý nový stavební zákon? Jednoduše proto, že má ambici výrazně zrychlit stávající dlouhé schvalovací procesy a české stavebnictví rozpohybovat tak, aby dlouhodobě generovalo mnoho desítek miliard korun pro státní rozpočet. Na HDP se doposud podílelo téměř 10 procenty, zaměstnává skoro půl milionu lidí a má významný multiplikační efekt.

Nyní je nová výstavba zcela paralyzována nefunkčním stavebním zákonem a například vyřízení stavebního povolení pro běžný bytový dům v Praze trvá často 10 i více let. Nedaří se povolovat ani veřejné, obecně prospěšné stavby včetně těch infrastrukturních. Proto by mělo být přijetí nového stavebního zákona v současné době jednou z hlavních priorit vlády.

Zaveďme daňové úlevy, která dávají smysl

Daňová opatření, která nyní navrhuje Ministerstvo financí, zahrnují vedle zrušení daně z nabytí nemovitosti také zrušení daňového zvýhodnění u nových hypotečních úvěrů. To je pochopitelné u starších bytů, kde lidé sice přijdou o odpočty úroků z hypoték, ale o podobnou částku se jim zlevní byt díky předpokládanému zrušení daně z nabytí nemovitosti. Novostavby jsou ale od daně z nabytí osvobozeny již nyní, tento návrh by je proto zcela nelogicky znevýhodnil.

U průměrného nového bytu v Praze v hodnotě 7,2 milionů korun by na daňových úlevách přišli lidé zhruba 400 tisíc korun. Jednalo by tak se jen o novou překážku, která by zastavení současné paralýzy nové výstavby rozhodně nepomohla a krizi dostupnosti bydlení jen prohloubila.

Snižme DPH z 15 na 10 procent u nových bytů pro vlastní bydlení

Jestliže to stát myslí s podporou nové výstavby a zlepšením dostupnosti bydlení vážně, měl by se zabývat také snížením sazby DPH u nových prodaných bytů, která budou sloužit pro vlastní bydlení. Je asi nepravděpodobné, že by prošel nedávný návrh vedení Prahy, podle něhož by se měla vláda zabývat dočasným zrušením DPH z nově prodaných bytů. Mnohem větší šanci na úspěch má ale podle nás trvalé snížení této sazby z 15 na 10 procent. To by u průměrného pražského bytu v novostavbě představovalo úsporu přes 300 tisíc korun a změna by se v plné míře promítla do snížení ceny pro kupující.

Je potřeba si uvědomit, že dnes je příjem státu na dani z přidané hodnoty z průměrného pražského bytu v celkové částce téměř pětinásobný než před deseti lety. Přitom nižší sazbu DPH pro nové bydlení již Česko v minulosti mělo. V uplynulých letech ale sazba daně uplatňovaná na byty do 120 m² velmi narostla. Ještě v roce 2007 byla pětiprocentní, později devíti, deseti, 14 a od roku 2013 je pak 15procentní. Před deseti lety tedy stát inkasoval na průměrném bytu s cenou 3,5 milionu korun na DPH částku 175 tisíc korun, což celkovou cenu navýšilo jen na 3,7 milionu korun.

Například v Polsku je tato daň u menších bytů osmiprocentní, Francie vybírá 5,5 procenta a v Maďarsku je DPH jen pětiprocentní. Nyní, kdy velká města bojují s vážnou bytovou krizí, je vhodné toto téma opět otevřít a podpořit tak novou výstavbu, jejíž expanze významně pomůže české ekonomice.

Michaela Tomášková

výkonná ředitelka

CENTRAL GROUP a.s.