30. října 2017

DB Schenker: Digitalizace log. služeb

DB Schenker: Digitalizace log. služeb

Odborníci z Fraunhoferova institutu, Technické univerzity v Dortmundu a DB Schenker studují digitální inovace a trendy a pracují na jejich dalším vývoji. S využitím nových nástrojů, informačních technologií, prototypů a 3D tiskáren se snaží navrhnout funkční logistický systém budoucnosti. Výzkum se zaměřuje také na vývoj digitálních business modelů a optimalizaci procesu řízení skladu pomocí nového softwaru.

“Tato spolupráce nám ukazuje neustále se zrychlující digitalizaci logistických procesů,” říká Markus Sontheimer, ředitel IT a šéf digitalizace v Schenker AG. “DB Schenker rozumí důležitosti digitalizace a příležitostem, které průmysl 4.0 nabízí. Všichni kolektivně pracujeme na inovativních řešeních, které posílí naši konkurenceschopnost v budoucnosti," dodává Markus Sontheimer.

“Vedle naší obvyklé spolupráce na individuálních výzkumných projektech, může práce v týmu Enterprise Labu výzkum velice urychlit a zefektivnit,” říká profesor Boris Otto, ředitel managementu informací a techniky ve Fraunhoferově Institutu pro materiálový tok a logistiku a dodává: “Základem je společná práce na vývoji prototypů v inovativních oblastech s cílem shromáždit zkušenosti s uvedením nových digitálních technologií a business modelů do reálné praxe ve velmi krátké době. Řešení, která se ukázala jako efektivní ve fázi prototypu, pak mohou být rychle převedena do jiných oblastí použití.”


Digitalizace logistických služeb, DB Schenker

Schéma

Infografika: DB Schenker

Příklady průmyslu 4.0 v dortmundském Enterprise Labu pro logistiku a digitalizaci 3D tisk, rozšířená realita, internet věcí – není to všechno jen nafouknutá bublina? To je důležitá otázka, na kterou se DB Schenker pokouší odpovědět prostřednictvím rozsáhlého výzkumu v Enterprise Labu. A klade si i další: „Které technologie můžeme reálně využít již dnes, a u kterých musíme ještě počkat na další vývoj? Se kterými procesy a business modely by si nové technologie nejlépe sedly a vytvořily maximální hodnotu pro nás i pro naše zákazníky? Na některé otázky si již dokážeme odpovědět, ale vývoj v těchto oblastech neustále nabírá na rychlosti,“ říká Martin Sontheimer. DB Schenker například vyvinul koncept pro použití 3D tisku v dodavatelském řetězci.

„V budoucnu budeme potřebovat velmi pečlivě zvážit, které součástky bude potřeba skladovat pro zákazníky v našich logistických centrech, a které z nich budeme schopni vyrábět sami za použití našeho 3D tisku. Mimochodem, již nyní se vyplatí přepravovat 3D tiskárny a jejich příslušenství do Evropy ze zámoří,” doporučuje Martin Sontheimer.

Optimalizace pouhým stisknutím tlačítka

Jak naložit co nejvíce materiálu do co nejméně kamiónů? „Trvalo hodně času, než jsme tuto složitou skládačku dali dohromady. Nicméně Enterprise Lab přišel se softwarovým nástrojem, který dokáže vygenerovat řešení  po jediném stisku tlačítka a zároveň nechává dispečerům možnost, aby si vytvořili vlastní úsudek a mohli udělat dodatečná zlepšení. Výsledek softwarového nástroje i zkušenosti pracovníků se porovnají navzájem a lepší kapacitní řešení vyhrává, to vše ve velmi krátkém čase,“ pochvaluje si Martin Sontheimer.

Příklad: inovativní skladový software

DB Schenker společně s Fraunhoferovým institutem nedávno objevil prototyp softwaru, který může předem určit, kdy budou dodávky zboží do logistických skladů zpožděny. Software dokáže odhadnout, kdy mohou nastat zdržení v procesech, a rovnou je začít řešit, například přesunutím směn zaměstnanců.

Prototyp vývojového procesu zahrnuje data, jako jsou dopravní informace, plánování prázdnin a dovolených a informace o skladech, které jsou důležité pro úspěšné testování databáze. „Výsledně budeme schopni informovat zákazníky o nesouladu a potenciálním ohrožení rychleji a budeme tak schopni okamžitě minimalizovat jejich dopad. Od podzimu chceme převést pilotní software do běžného provozu a co nejrychleji ho zavést ve vybraných logistických centrech,“ potvrzuje Martin Sontheimer.

Zdroj: DB Schenker